Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení vyšetřování nesprávného čerpání miliardových dotací

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v minulých dnech ukončili vyšetřování neoprávněných zásahů do procesu hodnocení projektových žádostí předložených do 2. a 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ). V této věci jsou trestně stíhány dva muži a jedna žena, kteří v roce 2008 působili ve vedoucích pozicích Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 

 

Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV měly dvě z obviněných osob využít své vedoucí pozice k obcházení povinně používaného informačního systému MONIT, který prokazatelně zaznamenává každou změnu jednou vloženého bodového hodnocení projektů. Na základě jejich pokynů pak měli jejich podřízení pracovníci vkládat výsledky hodnocení nejprve do paralelně vedeného neoficiálního informačního systému, z něhož mohly obviněné osoby získávat předběžný neformální přehled o vzájemném pořadí hodnocených projektů ještě před vložením výsledků hodnocení do sledovaného systému MONIT. Na základě takto získaných informací si pak jeden z obviněných od podřízených hodnotitelů měl vyžadovat řádově desítky projektů, jejichž bodové hodnocení společně s další obviněnou osobou a přinejmenším s vědomím třetí obviněné osoby neoprávněně měnil. Po provedení těchto změn měl složky projektů podřízeným zaměstnancům úřadu vracet s tím, aby následně do systému MONIT vložili takto neoprávněně upravené výsledky a to navíc pod svými vlastními přístupovými kódy, takže z oficiálních dokladů nebylo možno zpětně zjistit, že k nějaké změně bodového hodnocení vůbec došlo.
 
V rámci „2. výzvy ROP JZ“ přitom šlo o rozdělení celkové finanční částky ve výši téměř 3,2 miliardy korun (kdy cca 2,6 miliardy korun tvořily dotace EU) a v rámci tzv. „3. výzvy ROP JZ“ o rozdělení částky ve výši téměř 3,1 miliardy korun (kdy cca 2,5 miliardy korun tvořily dotace EU).
 
Kriminalisté ÚOKFK SKPV došli k závěru, že všechny tři obviněné osoby svým jednáním porušily Nařízení rady ES, které stanovuje, že projekty z operačních projektů mají být vybírány v souladu s právními předpisy. Rovněž měly porušit zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i ostatní předpisy vztahující se k jejich práci. Dále mělo docházet k neoprávněnému zvýhodňování některých žadatelů o dotace na úkor jiných žadatelů, což ve svém důsledku vedlo k neoprávněnému čerpání finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu EU i státního rozpočtu ČR.
 
Všechny tři osoby jsou obviněny z trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a poškozování finančních zájmů Evropských společenství. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti let.
 
Spisový materiál byl v minulý pátek předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze s návrhem, aby podal obžalobu na všechny tři obviněné osoby.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
12. března 2013

vytisknout  e-mailem