Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ukončení pojektu - Mikroprojekt Společné pracoviště jako styčný bod přeshraniční spolupráce

Mikroprojekt Společné pracoviště jako styčný bod přeshraniční spolupráce
Číslo mikroprojektu: CZ.3.22/3.3.02/12.02997
 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím E u r o r e g i o n u   G l a c e n s i s
 
Projekt navazuje na realizovaný projekt polského partnera, v rámci něhož došlo ke stavebním úpravám konferenční místnosti společného pracoviště. Realizace české části mikroprojektu spočívala v dovybavení konferenční místnosti společného pracoviště kancelářskou (konferenční) technikou, a následným uspořádáním 9 společných akcí. Současně došlo k výuce polského jazyka, k vydání dvou publikací a pořízení propagačních předmětů k zajištění dostatečné publicity mikroprojektu. Realizace mikroprojektu probíhala z časového hlediska následovně:
 1.jpg
(Konferenční místnost společného pracoviště)
 
Realizace mikroprojektu probíhala z časového hlediska následovně:
27.11.2013   –   Zahájení mikroprojektu.
zahajeni.jpg
Tohoto se zúčastnil i Konsul Velvyslanectví ČR v Polské republice Ivo TEICHMAN
 
 
 
04.02.2013   –   Školení nižšího managementu stran mikroprojektu k realizovaným společným 
                          hlídkám.
skoleni.jpg
Díky tomuto institutu se mohou občané nezřídka setkat s policisty či pohraniční stráží sousední země, vykonávajícími službu na území Česka nebo naopak Polska, v tzv. společných hlídkách.
 
 
 
14.03.2013   –   Školení policistů k přeshraničnímu pronásledování.
zásah.jpg
Přeshraniční pronásledování je účinným nástrojem potírání trestné činnosti i za hranicemi dotčeného státu. Umožňuje pronásledování pachatele i přes hranice dotčených zemí.
 
 
 
 
17.04.2013   –   Pracovní schůzka se zástupci místních samospráv.
mistni samosprava.jpg
Na této byli seznámeni s činnostmi česko-polského společného pracoviště a současně byly nabídnuty způsoby spolupráce mezi zainteresovanými stranami.
 
29.05.2013   – Školení nižšího managementu stran mikroprojektu k realizovaným společným
                         hlídkám.
26.06.2013 – Hodnotící schůzka stran mikroprojektu.
04.09.2013 – Školení policistů k přeshraničnímu pronásledování.
09.10.2013 – Pracovní schůzka se zástupci místních samospráv.
12.11.2013 – Ukončení mikroprojektu, jeho hodnocení.skoleni.jpg skoleni k hlidkam.jpg
  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souvislosti s publicitou projektu došlo k zadání tisku informačních brožur k česko-polské spolupráci v bezpečnostní oblasti, využitelných jak po stránce služební, tak i pro potřeby široké veřejnosti. V této souvislosti byl pro potřeby služební praxe vydán slovníček nejvíce frekventovaných pojmů a formulací, vyskytujících se v této oblasti. Současně byla zadána výroba propagačních předmětů k mikroprojektu.
(Cílem je maximální rozšíření informací o stávajících i nových možnostech společného pracoviště.)
   brozura.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informační brožura    
 
slovnik.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
slovníček    
 
propagace.jpg                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propagační předměty
 
Výuka Polského jazyka
Cílem bylo prohloubení dosavadních a získání nových jazykových znalostí, umožňujících posílení a zkvalitnění česko-polské spolupráce v bezpečnostní oblasti.
(V průběhu realizace projektu proběhl jazykový kurz s časovou dotací 120 hodin, v období leden 2013 - červen 2013, 5 hod./7 dní, kterého se celkem zúčastnilo 12 policistů ČR v prostorách konferenční místnosti společného pracoviště).
 
konec.jpg 
                                                    
                                                                                        
                                                                                              Zakončení jazykového kurzu
zakonceni.png
 slavnostní zakončení projektu
logo.jpg

 

vytisknout  e-mailem