Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ujíždění od dopravních nehod

Policisté za první polovinu roku řešili více než 6 700 případů 

Necelých 20 % řidičů – viníků dopravních nehod, ujelo v prvním pololetí tohoto roku z místa dopravní nehody. Konkrétně se tato situace týkala 6 725 dopravních nehod. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku, je to nárůst o 3,5 %. 6 osob přišlo vlivem takovýchto dopravních nehod o život.

V naprosté většině případů, kdy viník dopravní nehody místo události neoprávněně opustí, se jedná o dopravní nehody pouze s hmotnou škodou. Takovou klasickou a nejčastější situací je nabourané vozidlo na parkovišti, u obchodního centra a podobně. U těchto lehčích dopravních nehod bývá zpravidla příčinou ujetí viníka neochota nahradit škodu majiteli nabouraného automobilu .

K dopravním nehodám, při kterých dojde k újmě na zdraví či životě a viník z místa ujede, dochází spíše výjimečně, avšak následky v těchto případech jsou o to tragičtější. Snahou Policie České republiky je, aby k takovýmto dopravním nehodám docházelo co nejméně. Důvodem, proč řidiči od takovýchto závažných dopravních nehod prchají, bývá zpravidla další protiprávní jednání a strach z dalšího postihu. Takovým případem může být jízda pod vlivem alkoholu, návykových látek, s platným zákazem řízení motorových vozidel či bez příslušného řidičského oprávnění. Hrozící postih je v těchto případech závislý na každé konkrétní situaci a následné právní kvalifikaci daného skutku v trestně právní rovině.

Zákon číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovuje přitom povinnosti řidiče i účastníka dopravní nehody v § 47 jasně. Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen neprodleně zastavit vozidlo, zdržet se následného požití alkoholických nápojů a návykových látek, které by ztížilo určení toho, zda v době nehody řidič pod vlivem těchto látek byl či nikoliv. Dále je řidič povinen učinit vhodná opatření k zabránění vzniku škody, pokud toto hrozí v důsledku dopravní nehody a spolupracovat při jejím objasňování.

V případech, kdy je dopravní nehodu nutné ohlásit Policii České republiky (usmrcení, zranění, škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100 000 Kč) se výčet povinností každého účastníka dopravní nehody ještě zvyšuje. Mimo jiné i o povinnost setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty.

Ve správním řízení lze za porušení i těchto základních povinností vyplývajících ze zákona o silničním provozu uložit pokutu 2 500 – 5 000 Kč.

Dopravní policisté při objasňování dopravních nehod, kdy viník z místa nehody ujede, vycházejí především ze zajištěných stop na místě události, ze svědeckých výpovědí i z dostupných kamerových záznamů. Každý člověk, který se stane svědkem takové dopravní nehody, by měl ihned kontaktovat bezplatnou linku 158 a přispět tak svým svědectvím k jejímu řádnému objasnění, například zapamatováním si registrační značky ujíždějícího vozidla. Nikdo si totiž nemůže být jist tím, zda se v roli poškozeného někdy neocitne právě on.

Dopravní policisté za první pololetí tohoto roku šetřili celkem 40 098 dopravních nehod na pozemních komunikacích, při kterých 266 osob zemřelo, 1 269 osob bylo zraněno těžce a 10 983 lehce.

5. srpna 2014
kpt. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem