Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

A Kommunizmus Bűncselekményeit Dokumentáló és Kivizsgáló Hivatal a Cseh Köztársoság Rendőrsége

1. A Kommunizmus Bűncselekményeit Dokumentáló és Kivizsgáló Hivatal a Cseh Köztársoság Rendőrsége
2. A hivatal által kibocsájtott kiadványok és cikkek
3. Dokumentumok
4. Feltüntetett törvények
5. Tájékoztatás az ügyekről 

Adresse: A Kommunizmus Bűncselekményeit Dokumentáló és Kivizsgáló Hivatal
170 34 Poštovní úřad Praha 7
Poštovní schránka 21/ÚDV
Telefon:+420 974 844 202
e-mail: udv@mvcr.cz

A Kommunizmus Bűncselekményeit Dokumentáló és Kivizsgáló Hivatal /továbbá csak ÚDV/ a belügyminiszter döntése alapján 1995 január l-én a Belügyminisztérium részlegét alkotó Állambiztonsági Szervezet Tevékenységét Kivizsgáló és Dokumentáló Hivatal és a Főügyészség , később pedig az Igazsággügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó Kommunista Rendszer Jogellenességét Dokumentáló Központ egyesülésével jött létre. A törvénytár 283 számú /283/1991 Sb./ a Cseh Köztártsaság Rendőrsége tevékenységéről szóló törvény alapján az ÚDV 2002 január l-én a a Bűnügyi Rendőrség és Kivizsgáló Szerve Szolgálatának részlegévé vált.

Az ÚDV-nek a kivizsgálások végrehajtására kiterjedő hatásköre lehetővé teszi felderíteni és büntető eljárást indítani az l948 - 1989 időszakban elkövetett olyan bűncselekmények ellen, melyeknél politikai okokból nem született jogerős döntés.Az ÚDV országos hatáskörrel rendelkezik és székhelye Prága. Tevékenysége hatékonyságának fokozása érdekében létrehozott egy fiókirodát Brno városában is.

Az ÚDV-nek a kivizsgálások végrehajtására kiterjedő hatásköre lehetővé teszi felderíteni és büntető eljárást indítani az l948 - 1989 időszakban elkövetett olyan bűncselekmények ellen, melyeknél politikai okokból nem született jogerős döntés.Az ÚDV országos hatáskörrel rendelkezik és székhelye Prága. Tevékenysége hatékonyságának fokozása érdekében létrehozott egy fiókirodát Brno városában is.

A hivatal dokumentáló tevékenységenek, amely a kommunista rendszer és annak megtorló, represszív szerveinek bűnözését bizonyító informaciók, adatok és okmányiratok összegyűjtésére és kiértékelésére irányul, épp olyan jelentősége van mint a bűntettek kivizsgálásának . Az ÚDV hatásköre ezen a téren l999-es év elején kiszélesedett, ami azt jelenti, hogy kiterjed a l945 január l-től a 1948 februárig a kommunisták hatalomjutásáig tartó időszakra is. Az összegyűjtött információkat, anyagokat egyrészt felhasználják a rendőrök a vizsgálati tevékenységük végrehajtása során , másrészt pedig megfelelő módon hozzáférhetővé lettek téve a nagyközönség számára. Ide tartozik például a különböző kiadványok /Securitas Imperii – gyűjteménykötet- évkönyv, egytémás Füzetek, Vallomás néven ismert könyvsorozat/ ingyenes terjesztése /előnyösen a városi könyvtárakba, valamit a közép és főiskolák széles hálozatába/ a sajtóval, rádioval, televizióval és egyetemekkel fenntartott kölcsönös kapcsolatcsere /előadások, szeminárok/, továbbá a több nevezetes hazai és külföldi intézettel, beleértve a postkomunista országogban működő és hasonló témakörrel foglalkozó intézményekkel kapcsolatos együttműködést is. Viszonylag nagy visszhangot keltett hazánkban de külföldön is / idáig Szlovák Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Románia és az Orosz Szövetségi Köztársaság területén/ a volt állambiztonsági szervek által használt operatív technika bemutatása a nemrég rendezett „Nem csak a falnak vannak fülei“ megnevezésű kiállításon. A jelen időben az ÚDV részt vesz a „Cseh és Szlovák exil a 20-dik évszázadban“nevezetű kiállítás megszervezésében.

Az ÚDV mint rendőrségi szerv továbbá részt vesz a biztonsági felülvizsgálatok végrehajtásában a Titkos valóságok védelméről szóló törvény alapján. Az ÚDV által előterjesztett információk fontos alapanyagokként szolgálnak a Nemzeti Biztonsági Hivatal biztonsági bizonyitványai kiadásához. Megjegyzést érdemel az ÚDV az 1999/2000 években betöltött jelentős szerepe és befolyása a volt Csehszlovák Komunista Párt Központi Bizottsága irattára titkos jellegének megszüntetésében, eltörlésében.

Az ÚDV internetlapjai /www.mvcr.cz/udv/ folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a hivatal aktuális tevékenységéről.

Az ÚDV, ahogy már ismertetve volt, a kommunista rendszer bűncselekményeit vizsgálja és dokumentálja. A kommunista rendszer totális uralkodása alatt rendszeresen és célszerűen megszegte az emberi jogokat, a demokratikus állam alapelvét, a nemzetközi jogok rendelkezéseit és saját törvényeit is. A kommunisták megtagadták az állampolgároktól a szabad nyilatkozás lehetőségét, valamint a véleménynyilvánitás jogát, elnyomtak minden más nézetet valló politikai, vallási vagy sociális csoportosulást. A hatalmuk megerősitése érdekében nem haboztak saját állampolgáraikat, sok esetekben a hazai és külföldi ellenállás aktív résztvevőit is kínozni, fogságba vetni, megölni, kivégezni. Az alapjogok / például: szabad művelődést, a hivatás szabad választását, szabad tartózkodást és mozgást a magánvagyon védelmét/ gyakorlását biztosító alkotmány csak egy értéktelen papirdarabot jelentett.

Az ÚDV tevékenysége , jelentős mértékű hozzájárulása a Cseh Köztársaság demokrációjának megújitásához magasra volt értékelve és 2002-es év szeptember 28-án Szent Vencel ünnepe alkalmával a Szent Vencel éremmel volt kitüntetve.

Securitas Imperii Gyűjteménykötet - évkönyv I-X
Füzetek I - XII
Vallomások
A felsoroltakon kivül a hivatal további feladatai közé tartozik vizsgálatok végrehajtása a rendőrségi irat és irattári szolgálat nyilvántartásaiban a magánszemélyek biztonsági szempontokból való felülvizsgálatával kapcsolatban a törvénytár 148-as számú /148/1988 Sb./ a titkos valóságok védelméről szóló törvény valamit további törvényváltozatok alapján.

A hivatal által kibocsájtott kiadványok és cikkek
Securitas Imperii Gyűjteménykötet - évkönyv
Füzetek
Cikkek za időszaki sajtótermékekben
Vallomások

Securitas Imperii Gyűjteménykötet - évkönyv
Securitas Imperii 10
Gyűjteménykötet- évkönyv a kommunista rendszer és a belső ellenség kapcsolatáról
Milan Bárta: A csehszlovák film és televizió cenzúrázása az 1953-1968-as években
Jiří Plachý: LELKÉSZ és a KERTÉSZ akció
Daniel Povolný: A z Állambiztonsági Szervezet operatív technikája
Šárka Rokosová: Adminisztrativ intézkedések – a komunista rendszer parasztüldözésének az egyik formája
Jiří Šťastný: Tevékeny tartalékok
Oldřich Tomek: JAZZ elnevezésű akció
Röviditések jegyzéke
Névjegyzék
Rezümé
Kiadó megjegyzése

Securitas Imperii 9
A csehszlovák intézmények tevékenysége délkelet Ázsiában a kóreai és vietnami háború alatt
Jiří Bašta: A z Állambiztonsági Szervezet kémelháritó tevékenysége a külső ellenség ellen a Nemzetbiztonági Testület Főiskolája abszolvenseinek diplomi munkájában
Petr Cajthaml: Magas játék nevezetű TV műsor. Egy pletyka története
Jan Hanzlík: A csehszlovák emigráció a titkos anyagok szemszögéből nézve
Martin Pulec: A csehszlovák segitség Guineának és a Portugál Guineának katonai és biztonsági területen
Prokop Tomek: MANUEL akció
Prokop Tomek: A Csehszlovákiába irányuló külföldi rádióadás zavarása

Securitas Imperii 8
Gyűjteménykötet a biztonsági szolgálatok problematikájáról
Jiří Bašta: REPO ügynök - regényíró a kommunista propaganda szolgálatában
Petr Hrubý: JÁNSKÝ ügynök – ausztrál állampolgár az StB és KGB szolgálatában
Jan Kalous: Jan Sejna tábornok – a katonai kémelhárítás érdekcélja
Prokop Tomek: LIGHT ügynök – titkos munkatárs az angol hírszerzésnél
Prokop Tomek: Josef Frolik – ember a nem megfelelő helyen
Patrik Virkner: LEV ügynök - titkos munkatárs a száműzetésben dolgozó Csehszlovák Szociálista Demokratikus Pártban
Röviditések jegyzéke
Névjegyzék
Összefoglalás
Kiadó megjegyzése

Securitas Imperii 7
Gyűjteménykötet a biztonsági szolgálatok problematikájáró
Ötvenes évek Csehszlovákiában - kommunizmus a hazai szinpadon (Václav Veber)
Dr. Doležal és társai esete – a Krčman ügyhöz kapcsolódó személyek fogsági körülményei / Prokop Tomek /
Az A-A. Kotous ügynök metamorfózisa – vagyis egy a sok közül (Ivo Fiedler)
A határőrség fegyveres alakulatainak tevékenysége és szervezete felépítése az 1948-1951-es években - vázlat (Martin Pulec)
Aláirási akciók a békéért az l950-1951-es években (Boris Tritzl)
1952 februárjában kivégzett Bohumil Sixta esete (Jan Kalous)
A szovjet KGB emberrablásai Csehszlovákia területén (Petr Čuka)
Az amerikai emigráns esetének propagandista célra való felhasználása (Jiří Bašta)
Milena Marková ügynöki tevékenysége (Martin Pulec)
Az Állambiztonsági Szervezet titkos operatív börtöne Prágában, Winter utcában za l951-1955-ös években (Prokop Tomek)
Klement Gottwald a Vítkov hegyen – teste balzsamozása a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának irataiban (Stanislav Červinka)

Securitas Imperii 6
Az Állambizotnsági Szervezet jelentései a napi helyzetről (dokumentumokat tartalmaz az Állambiztonsági Szervezet által 1989 novemberi és decemberi hónapokban végrehajtott helyzetfigyelésről Csehország és Morvaország területén)

Securitas Imperii 5
1989 november – az Állambiztonsági Szervezet szemszögéből nézve
MEGELŐZÉS és IZOLÁZÁS akció
Katolikus egyház a diplomi munkákban
A belső és külső ellenség figyelése za l989- es évben

Securitas Imperii 4
hadműveleti vezérkarai az 1988-1989-es években. A Szövetségi Belügyminisztérium válsági managementje akcióban (Pavel Žáček)
Kiadó megjegyzése
Röviditések jegyzéke
Névjegyzék
Mellékletek

Securitas Imperii 3
Illúzió és valóság: Az Állambiztonsági Szervezet átszervezésére irányuló kisérlet az l988-1989-es években (Pavel Žáček)
I rész – Tanácskozás
IIrész – A tanácskozás eredményeinek végrehajtása
Dokumentumok jegyzéke
Röviditések jegyzéke
Névjegyzék
Melléklet: Az 1989 július 9-én tartott országos tanácskozás résztvevői aláirását tartalmazó jelenléti ív másolata

Securitas Imperii 2
Tanulmányok és cikkek
NORBERT akció (Jiří Gruntorád)
Belügyminisztérium technikai részlegei irányitásának a fejlődése 1964-1989 közötti években (Radek Schovánek)
JUDr. Vlastislav Chalupa – az Állambiztonsági Szervezet ügynöke (Jiří Málek)
Az iratkötetek tipológiájának fejlesztése a kötegek nyilvántartásáról kiadott utasításokban (Marián Gula, Zdeněk Vališ)
Dokumentumok
A STASI tevékenységéről szóló alapanyagok kiértékelésével megbízott személy nyilatkozata
A Kémelháritási Szolgálat Főigazgatósága dokumentumokban (Pavel Žáček)
231/1948 Sb – a csehszlovák hadsereg hírszerzéséről szóló törvény (Marta Fabšičová, Zdeněk Vališ)
Zdenek Jelínek munkáinak bibliografiája (Ladislav Jouza, Ondřej Schnabl)
Különböző
Antonín Kavan – A szocialista törvényesség pillérje (Adam Kreschmer)
ŠAMIL megnevezésű rendkívüli operáció (Stanislav Ausky
„Klín“ (Ék) nevezetű akció a párt nézetéből (Rebeka Křižanová)
Akció KLÍN a párt módján (Rebeka Křížanová)
A szövetségi megbizott első beszámolója az NDK – STASI iratairól (Zdeněk Vališ)

Securitas Imperii 1
Bevezetési megjegyzék
Tanulmányok és cikkek
Az Állambiztonsági Szervezet Kémelháritási Szolgálata titkos munkatársainak típusai az ügynöki munka irányitásáról szóló utasitásokban (Marián Gula)
A BM technikai részlegeinek fejlődése az l948-63-as években (Radek Schovánek)
Az Állambiztonsági Szervezet és törvényellenes iratok a 80-as években (Petr Placák)
Dokumentumok
Országos terv KLÍN (Pavel Žáček)
Magyarázat a STASI-ról szóló törvényhez (Milan Hulik)
STASI –ról szóló törvény (forditásban)
Különböző
Karel Vykypel – a vezérkari főnökök képtára I. (Rebeka Křížanová)
TOMAN megnevezésu akció (Josef Slanina)
Augustin Volosin deportálása (Petr Čuka)
Azelkésett medailón (Olga S. Hrubá)
Néhány represszív szervezet munkatársainak bűnözéseaz 50-es években (Zdeněk Vališ)

Füzetek
1. számú Füzet - A csehszlovák uránérc az 1945-1989- es években (200.1.20)
2. számú Füzet - Kivégzések Csehszlovákiában az l918-1989-es években (2000.9.6)
3. számú Füzet - Két tanulmány a csehszlovák fogházak helyzetéről az 1948-1989 –es években (2001.1.19)
4. számú Füzet - Az Állambiztonsági Szervezet kiképző csoportja l950 január és februárjában a ČIHOŠŤ ügy háttere (2001.7.4.)
5. számú Füzet - FRITZ esete – Max Rostock háborúbűnös mint az Állambiztonsági Szervezet ügynöke (2002.1.28)
6. számú Füzet - Adolf Rázek: az Állambiztonsági Szervezet és az Igazságügyi Hatóságok – az osztályharc eszközei a „BABICE“ nevezetű akcióban (2003.9.1)
7. számú Füzet - Patrick Benda: Az Állambiztonsági Szervezet Központja belső hirszerzésének az 1989-es évben készitett kötegeiről és ógyiratairól szóló áttekintés (2003.9.10)
8. számú Füzet - J. Vorel, A. Šimánková és társai: Dokumentumok a Csehszlovák igazság ügy helyzetéröl az 1948 - 1953-as években (I.rész)
9. számú Füzet - J. Vorel, A. Šimánková és L. Babka: Dokumentumok a Csehszlovák igazságügy helyzetéröl az 1948 - 1953-as években (II.rész)
10. számú Füzet - J.Vorel , A.Šimánková és Babka L.,Csehszlovákia jogiigazsága az 1948–1953-as évek okmányaiban (III.rész; 2004.12.13)
11. számú Füzet - P. Dinuš, Csehtestvéri evangelikus egyház feldolgozássa az Államvédelmi Hatóság ugynökségével (2004.6.29)
12. számú Füzet - N. Pavelčíková , Roma nemzet csehföldeken, 1945-1989-es években folyamatán (2004.6.29)

Cikkek za időszaki sajtótermékekben
Az Állambiztonsági Szervezet ügyiratainak megsemmisitése l989 november és december hónapjában /2001.2.1/
A Csehszlovákia területén az 1948-1989-es években létező fogházakról szóló áttekintés /1999.11.30/

Vallomás könyvsorozat
Az Állambiztonsági Szervezet saját magáról – Bohumil Doubek kivizsgáló vallomása – elkészítette Karel Kaplan (2002 10.25)
Jiří Bílek – Segéd műszaki zászlóaljak (2002 9.23)
František Šedivý - „A halál tornya alatt“ (2002 1.8)
Karel Lešanovký könyve „ Makulátlan névvel a címerpajzson“ (2000 11.7)
Vladimír Bystrov: A csehszlovák állampolgárok elhurcolása Szovjetunióba (2003 12.10.)
František Hanzlík: A Katonai kémelhárítás szerepe a politikai hatalomért folytatott harcban az 1945-1950-es években (2003 3.22.)
Masaryk Jan - Elmékezések az elhalálozássáról (2005.6.1)

Dokumentumok
22/1953 Sb. az 1953 április 17-tél érvényes Kormányrendelet rendezi a járadékbiztosításból eredő járadékokat és a népi demokratikus rendszer ellen szembeszálló személyekről való gondoskodást
A Csehszlovák Köztársaság területén keletkezett rendkívüli helyzet által okozott károk megtérítéséről szóló jelentés (2001 szeptember 4)
Az l968 augusztus 18-án Moszkvában a Bolgár, Lengyel, Magyar Köztársaság, Német Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió párt és kormányvezetők találkozásáról készített jegyzőkönyv másolata (forrás: ÚDV, 2001.8.20)
1977 március 16-án lett érvényes a „Utasítás a Csehszlovák köztársoság és a csehszlovák emigráció jogiviszonyai szabályzása“
1977 március 16-áról szóló, 58-as számú Csehszlovák kormányzati határozat.
Utasítás a Csehszlovák szocialita köztársoság és a csehszlovák hivatalok engedélye nélkül külföldön tartózkodó csehszlovák állampolgárok jogiviszonai rendezéséröl

Feltüntetett törvények
Az emberi jogok általános deklarációja
A törvénytár 172/2002 törvénye /172/2002 Sb./ a Szovjetunióba vagy a Szovjetunió által más országok területén létrehozott kényszertáborokba kihurcolt személyek kárpótlásáról
102/2002 Sb. – kormányrendelet az egyszeri pénzbeli kárpótlás kifizetéséről azon igazságtalanságok enyhitésére amelyeket a komunista rendszer okozott a kényszermunkatáborokba internált személyeknek
107/200 Sb. – törvény amely novellizálja a 140/1996 Sb. törvényt azon iratkötetek elérhetővé való tételéről, amelyek a volt Állambiztonsági Szervezet tevékenysége alatt keletkeztek
Hozzászólások a Totalitás Rendszerét Dokumentáló Intézet megalakitásáról szóló törvényja- vaslathoz (1118-as nyomtatvány)
261/2001 Sb. törvény a felszabadulásért vezetett nemzeti felkelés résztvevőinek, politikai foglyoknak és faj vagy vallási okokbál a hadi kényszertáborokba internált személyeknek nyújtott egyszeres pénzösszegről valamint a 39/2000 Sb törvény novellizálásáról amely az 1939-45-ös években Csehszlovákia külföldi hadseregeiben és a szövetségi hadseregekben szolgálatot teljesitő személyek egyszeres pénzösszegben való részesitéséről szó.
327/1999 Sb. – törvény amelyik novellizálja a 140/1961 Sb. - büntetétőtörvényt
165/1997 Sb. – kormányrendelet, 1997 június 25-től van érvényben – az egyszeres pénzkielégités kifizetéséről a kommunista rendszer által okozott némely sérelem enyhitéséről
140/1996 Sb. – 1996 április 26-tól érvényes törvény a volt Állambiztonsági Szervezet tevékenységéből eredő iratkötetek hozzáférhetőségéről
14/1994 Sb. A Cseh Köztársaság Alkotmányi Biróságának határozata
198/1993 Sb. – 1993 július 9-től érvényes törvény a komunista rendszer jogellenességéről és a vele szembe kifejtett ellenállásról
279/1992 Sb. – A Cseh Nemzeti Tanács 1992 április 28-tól érvényes törvénye a Cseh Rendőrség és Fogságőrség tagjainak bizonyos funkciókba való kijelölés vagy kinevezés néhány további előfeltételeinek szükségességéről
480/1991 Sb. – az 1991 november 13-tól érvényes törvény a szabadság nélküli időszakról
451/1991 Sb. 1991 október 4-től érvényes törvény a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állami szerveiben valamint szervezeteiben bizonyos funkciók betöltéséhez szükséges előfeltételekről
35/2002 Sb. A Cseh Köztársaság Alkotmányi Biróságának határozata a 44 tagú országgyűlési képviselő csoport javaslatával kapcsolatban a 451/1991 Sb. – törvény megszüntetésére
87/1991 Sb. az 1991 február 21-től érvényes törvény a biróságon kivüli rehabilitációrol
497/1990 Sb.- az 1990 november l6-tól érvényes alkotmányi törvény a a Csehszlovák Szocialista Ifjúsági Szövetség vagyonának visszaadásáról a a Csehszlovák Szövetséges Köztársaság népének
496/1990 Sb. az 1990 november 16-tól érvényes alkotmányi törvény a Csehszlovák Komunista Párt vagyonának visszaadásáról a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság népének
119/1990 Sb. a 1990 április 23-tól érvényes törvény a birósági rehabilitációrol

Tájékoztatás az ügyekről
Áttekintés a A CSEH KÖZTÁRSASÁG RENDŐRSÉGE a Kommunizmus Bűncselekményeit Dokumentáló és Kivizsgáló Hivatal által felderített ügyekről, amelyekben büntetőeljárás volt indítva vagy folyamatban van és ezek közlését a vizsgálati szervek engedélyezték
Az ÚDV 2008.Június l-ig 192 személy ellen folytatott büntetőeljárást 98 bűnügyben (ebből l ügy úgy keletkezett, hogy egy személy esete külön tárgyalást igényelt).
Eddig 97 esetben 123 személy ellen volt az illetékes Állami Ügyészség elé vádemelési javaslat terjesztve (özülük 32 esetben ismételten).
Ezen javaslatok alapján 101 személy ellen 74 esetben (közülük 20 esetben ismételten) lett vád emelve.

Függvényábra meléklet

1) A vádak alapján idáig a következő jogerős döntésekre került sor:
Daněk Vlastimil 1998 9.10. 1 év SZV 18 hónapi feltétellel
Daniel Jaroslav 1997 9.24. 5 év SZV feltétel nélkül
Dolanský Jan 1999 10.14. 6 hónapi SZV 18 hónapi feltétellel
Dudek Zbyněk 2006 4.14. 4 év SZV feltétel nélkül
Gába Josef 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Hanák Zdeněk 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Hoffmann Karel 2003 10.13. 4 év SZV feltétel nélkül
Kafka Josef 1999 11.18. SZV 10 hónapra 3 éves feltétellel
Korbel František 1998 9.28. 3 év SZV feltétel nélkül
Krejčík Vladimír 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Mácha Ladislav 1990 11.1. 2 év SZV feltétel nélkül
Mezl Oldřich 2003 6.16. 3 év SZV 4 év feltétellel
Mlčoušek Josef 2006 4.25. 3 év SZV 5 év feltételle
Němec Zdeněk 2002 10.21. 3 év SZV 4 év feltétellel
Protiva Josef 2003 12.5. 3 év SZV 4 év feltétellel
Puklický Jan 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Reindl Josef 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Roudnický Miloš 2000 4.27. 20 hónap SZV 2 év feltétellel
Smejkal Václav 1998 8.24. 18 hónapi SZV feltétel nélkul
Stárek Vladimír 2003 6.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Šilhavý Miroslav 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Šimák Jiří 2006 1.12. 4 év SZV feltétel nélkül
Šobáň Josef 2003 5.12. 3 év SZV 4 év feltétellel
Špaček Vladimír 1999 10.12 2 év SZV 4 év feltétellel
Tříska Ladislav 2003 12.5. 3 év SZV 4 év feltétellel
Vach František 2004 7.28. 3 év SZV 4 év feltétellel
Wiederlechner Zdeněk 2002 3.15. 3 év SZV 4 év feltétellel
Zavadilík Vladimír 2002 2.4. 2 év SZV feltétel nélkül
Žák Petr 2004 5.24. 3 év SZV 5 év feltétellel

2) Más jogerős döntések
Bata Miloš 2000 5.5. elévülés miatt leállítva
Čada Pavel 2001 10.1. felmentve a vád alól
Čapka Narcis 2000 5.5. elévülés miatt leállítva
Čepl Jiří 2001 11.20. felmentve a vád alól
Číla Josef 2001 10.1. felmentve a vád alól
David Jaroslav 2003 2.19. felmentve a vád alól
Demčák Jaroslav ellhalálozás miatt leállítva
Dostál Miroslav 2002 8.30. elévülés miatt leállítva
Duba Jaroslav 2003 2.25. amnesztia és elévülés miatt leállítva
Forst Jaroslav 2004 1.15. elévülés miatt leállítva
Grebeníček Alois 2003 31.7. ellhalálozás miatt leállítva
Hlavačka Ludvík 2005 11.1. ellhalálozás miatt leállítva
Hranička Václav 1998 6.9. felmentve a vád alol
Hörl Vítězslav 2002 6.25. felmentve a vád alól
Huleja Mirko 2003 2.3. a hűntetőeljárás leállítva - a tett nem volt bebizonyítva
Jahoda Jaroslav 2004 3.13. felmentve a vád alól
Jakeš Miloš 2003 6.26. felmentve a vád alol
Jehlík František 2004 1.15. elévülés miatt leállítva
Jelínek Milan 2004 1.15. elévülés miatt leállítva
Jung Josef 2003 7.29. amnesztia miatt leállítva
Kocina Karel 1998 2.10. ellhalálozás miatt leállítva
Kolář Jan 2002 8.30. elévülés miatt leállítva
Komrska Zdeněk 2006 3.9. ellhalálozás miatt leállítva
Krkoška Oldřich 2003 12.10. elévülés miatt leállítva
Kubec Milan 2001 11.20. felmentve a vád alól
Kučera Josef 1998 6.4. felmentve a vád alol
Lenárt Jozef 2003 6.26. felmentve a vád alol
Machač Vladimír 2000 5.15. elévülés miatt leállítva
Martínek Josef 2003 2.19. amnesztia miatt leállítva
Minařík Pavel 2003 6.1. felmentve a vád alol
Mlejnecký Jiří 2003 12.10. elévülés miatt leállítva
Němec Jiří 2002 8.30. elévülés miatt leállítva
Novák Milan 1998 9.4. ellhalálozás miatt leállítva
Novotný Jaroslav 2004 12.1. ellhalálozás miatt leállítva
Obzina Jaromír 2003 3.5. ellhalálozás miatt leállítva
Ondrovčák Jan 2004 1.15. elévülés miatt leállítva
Pešek Jiří 1999 12.21. felmentve a vád alól
Pješčak Ján 2003 4.4. amnesztia miatt leállítva
Polednová Ludmila 2008 2.4. elévülés miatt leállítva
Román Jan 2001 10.1. felmentve a vád alól
Roule Roman 1998 3.18. felmentve a vád alol
Šedek Stanislav 2003 2.19. amnesztia miatt leállítva
Šedivý Alois 1999 3.9. amnesztia miatt leál
Štrougal Lubomír 2002 7.25. felmentve a vád alól
Terela Andrej 2006 4.26. elévülés miatt leállítva
Tichý Josef Alois 2003 3.27. bünösnek volt elismerve
Tita Mikuláš 2002 11.13. felmentve a vád alól
Václavíček Zdeněk 1998 6.4. felmentve a vád alol
Vaš Karel 2002 1.15. amnesztia és elévülés miatt leállítva
Vlačiha Vladimír 2002 4.8. elévülés miatt leállítva
Vítek Pavel 2001 8.9. ellhalálozás miatt leállítva

A vádak alapján idáig a következő nemjogerős dontésekre került sor:

Más jogerős döntések:
a büntetőeljárást a vizsgáló leállitotta a büntetőrend 159a par. 1 bekezdés alapján
az 2007/2008 évig összesen 473/1 ügyben
a büntetőeljárást a vizsgáló leállitotta a büntetőrend 159a par. 2 bekezdés alapján
az 2007/2008 évig összesen 133/9 ügyben
a büntetőeljárást a vizsgáló leállitotta a büntetőrend 159a par. 4 bekezdés alapján
az 2007/2008 évig összesen 152/11 ügyben

Más jogerős döntések:
a büntetőeljárást a vizsgáló leállitotta
az 2002 evig összesen 56 személy ellen
a büntetőeljárás leállitását javasolta a vizsgáló a büntetőrend 172 par. 1 bekezdés alapján
az 2007/2008 évig összesen 6/0 személy ellen
a büntetőeljárás leállitását javasolta a vizsgáló a büntetőrend 172 par. 2 bekezdés alapján
az 2007/2008 évig összesen 0/0 személy ellen
a büntetőeljárást az államügyész leállitotta
az 2007/2008 évig összesen 33/0 személy ellen
a bíróság befejezett
az 2007/2008 évig összesen 74/0 személy ellen
javaslat a büntetőeljárás megszakitására a büntetőrend 173 par. alapján
az 2007/2008 évig összesen 0/0 személy ellen
a büntetőeljárás megszakítva
az 2007/2008 évig összesen 1/0 személy ellen

 

vytisknout  e-mailem