Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Udílení cen magazínu Egoverment

KRAJ- plk. JUDr. Václav Kučera se umístil na 3. místě 

 

Magazín Egovernment připravil další ročník soutěže zaměřené na osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj elektronizace veřejné správy v ČR. Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. března 2017 v nové budově Národního muzea  v Praze pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance, prezidenta ICT unie Zdeňka Zajíčka a státního tajemníka pro evropské záležitosti, koordinátora digitální agendy ČR Ing. Tomáše Prouzy, MBA.

Do soutěže byl nominován i ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera, který se umístil na 3. místě v kategorii „eOsobnost centrálních úřadů/institucí“ a převzal tak toto významné ocenění. Plk. JUDr. Václav Kučera dlouhodobě a systematicky usiluje o zavádění elektronizace veřejné správy a to v mnoha různých oblastech, zejména se jedná o projekty:

Elektronický trestní spis, jehož výsledkem je praktická využitelnost elektronického trestního spisu, se kterým v elektronické podobě pracuje jak policista, tak i státní zástupce, případně soudce. Součástí celého systému je jednak vytvoření všech dokumentů v elektronické podobě a okamžité elektronické předávání klíčových dokumentů mezi policií a státním zastupitelstvím, včetně možnosti aktuálního náhledu elektronického spisu dozorovému státnímu zástupci;

Mobilní policista, tento projekt mimo jiné úspěšně prověřil možnosti zvládnutí jednodušší administrativní práce policistou přímo v terénu, bez nutnosti návratu do kanceláře, kdy pouze prostřednictvím PC tabletu je policista schopen přímo na ulici vygenerovat číslo jednací v páteřním informačním systému policie „ETŘ“ s následným elektronickým zápisem události, čímž se výrazně zvýšila přítomnost policistů přímo v terénu na úkor kancelářské práce; 

Videokonference v trestním řízení – pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, jehož podstatou je provádění vybraných procesních úkonů prostřednictvím videokonferenční technologie. Tento typ elektronické komunikace je využíván v rámci prováděných výslechů zadržených osob, osob ve výkonu trestu odnětí svobody, ale i úkonů se zvlášť zranitelnými oběťmi. Díky úspěšné realizaci jsou speciální videokonferenční zařízení zaváděny u všech Krajských ředitelství Policie České republiky;

Mapy kriminality pro veřejnost – na vybraných územních odborech Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (Kolín, Příbram) jsou každý měsíc v rámci webových portálů bezpečných měst zveřejňovány majetkové trestné činy a přestupky široké veřejnosti, včetně možnosti anonymní reakce.

vytisknout  e-mailem