Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Udílení cen magazínu Egoverment

KRAJ- plk. JUDr. Václav Kučera se umístil na 3. místě 

Magazín Egovernment připravil další ročník soutěže zaměřené na osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj elektronizace veřejné správy v ČR. Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. března 2017 v nové budově Národního muzea  v Praze pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance, prezidenta ICT unie Zdeňka Zajíčka a státního tajemníka pro evropské záležitosti, koordinátora digitální agendy ČR Ing. Tomáše Prouzy, MBA.

Do soutěže byl nominován i ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera, který se umístil na 3. místě v kategorii „eOsobnost centrálních úřadů/institucí“ a převzal tak toto významné ocenění. Plk. JUDr. Václav Kučera dlouhodobě a systematicky usiluje o zavádění elektronizace veřejné správy a to v mnoha různých oblastech, zejména se jedná o projekty:

Elektronický trestní spis, jehož výsledkem je praktická využitelnost elektronického trestního spisu, se kterým v elektronické podobě pracuje jak policista, tak i státní zástupce, případně soudce. Součástí celého systému je jednak vytvoření všech dokumentů v elektronické podobě a okamžité elektronické předávání klíčových dokumentů mezi policií a státním zastupitelstvím, včetně možnosti aktuálního náhledu elektronického spisu dozorovému státnímu zástupci;

Mobilní policista, tento projekt mimo jiné úspěšně prověřil možnosti zvládnutí jednodušší administrativní práce policistou přímo v terénu, bez nutnosti návratu do kanceláře, kdy pouze prostřednictvím PC tabletu je policista schopen přímo na ulici vygenerovat číslo jednací v páteřním informačním systému policie „ETŘ“ s následným elektronickým zápisem události, čímž se výrazně zvýšila přítomnost policistů přímo v terénu na úkor kancelářské práce; 

Videokonference v trestním řízení – pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, jehož podstatou je provádění vybraných procesních úkonů prostřednictvím videokonferenční technologie. Tento typ elektronické komunikace je využíván v rámci prováděných výslechů zadržených osob, osob ve výkonu trestu odnětí svobody, ale i úkonů se zvlášť zranitelnými oběťmi. Díky úspěšné realizaci jsou speciální videokonferenční zařízení zaváděny u všech Krajských ředitelství Policie České republiky;

Mapy kriminality pro veřejnost – na vybraných územních odborech Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (Kolín, Příbram) jsou každý měsíc v rámci webových portálů bezpečných měst zveřejňovány majetkové trestné činy a přestupky široké veřejnosti, včetně možnosti anonymní reakce.

Odkazy do noveho okna

ocenění plk. Kučera

ocenění plk. Kučera 

Detailní náhled

slavnostní ocenění

slavnostní ocenění 

Detailní náhled

plk. Kučera předání ocenění

plk. Kučera předání ocenění 

Detailní náhled

plk. Kučera předání ocenění 2

plk. Kučera předání ocenění 2 

Detailní náhled

všichni ocenění

všichni ocenění 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem