Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Události v Jeseniově ulici II

V průběhu dnešního dne jsme řešili další anonymní výhrůžku o uložení nástražného výbušného systému směřovanou vůči budově v Jeseniově ulici. 

 

V prvopočátku mi ale dovolte se ohradit proti nařčení, která zaznívají, že by pražská policie jednala jakkoliv účelově, nebo že by měla být dokonce sama autorem těchto anonymních výhrůžek vůči budově v ulici Jeseniova. Z tohoto místa můžeme jednoznačně konstatovat, že se nic takového v žádném případě nezakládá na pravdě.

Na zaslané výhrůžky reagujeme vždy, a to ať se jedná o tuto budovu, nebo o kteroukoliv jinou, výhradně ze zákonné povinnosti, kdy je naší prioritou především ochrana života, zdraví a majetku zúčastněných i nezúčastněných osob.

To dokládá i fakt, že v průběhu večera nám byla médii předána anonymní výhrůžka, zaslaná do redakce opět emailem. Ta byla tentokrát namířena vůči objektu v Praze 5, který jsme taktéž následně vyklidili. I v tomto případě byla výhrůžka časově určena, tedy jsme museli nejprve provést prohlídku objektu a posléze čekat na konkrétní hodinu, zda skutečně dojde k avizované iniciaci NVS, či nikoliv. I tato situace a její řešení trvalo několik hodin.

A nyní k situaci v ulici Jeseniova.

Anonymní výhrůžka byla, stejně jako minulý pátek, učiněna neznámým pachatelem prostřednictvím emailu. Tentokrát byl výbuch avizován na 19.47 hodin.

Do budovy se nejprve v odpoledních hodinách dostavili dva zástupci třetího policejního obvodu, kteří přítomné informovali o vyvstalé situaci a vyzvali je, aby budovu opustili.

Jelikož ne všechny osoby tuto výzvu respektovaly, dorazili na místo následně další policisté z místně příslušné služebny, antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky.

Tito policisté přijeli do ulice Jeseniova jednak k provedení pyrotechnické prohlídky a také proto, aby zajistili odchod z budovy všech osob, které by mohly být případným výbuchem ohroženy na životě, nebo zdraví.

Avšak, opět policisté narazili na nerespektování jejich opakovaných výzev, pročež bylo cirka osm osob následně zajištěno a převezeno na policejní služebnu, a to pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, konkrétně neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Jelikož se jedná o takzvaně návrhový přestupek, zadokumentovali jsme jednání těchto osob a potřebné písemnosti posléze zašleme příslušnému správnímu orgánu k dořešení této situace.

Nicméně na místě i nadále zůstaly osoby, kdy některé z nich se připoutaly uvnitř budovy k pevným předmětům, další jiné vylezly na střechu objektu.

Pro zdárné dořešení celé situace museli policisté přistoupit k rozbití těchto pevných předmětů, kdy se jednalo o sudy plné betonu. Připoutaní lidé totiž odmítali, a to i přes několikeré vysvětlení celé situace policisty antikonfliktního týmu, od svého záměru upustit.

Proto přišly na řadu pracovní nástroje v podobě rozbrusů a elektrických bouracích kladiv. Tyto bourací práce pak trvaly několik desítek minut, respektive několik hodin.

Nicméně po jejich dokončení byly osoby, původně k těmto nádobám připoutané, zajištěny a taktéž převezeny na policejní služebnu pro stejný delikt jako jejich předchůdci, tedy pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Na policejních služebnách tak skončilo v součtu celkem šestnáct osob.

I s osobami na střeše jsme vstoupili v komunikaci, kdy jsme se jim snažili celou situaci vysvětlit. Nicméně i přes veškerou naší snahu odmítaly tyto osoby ze střechy slézt.

S ohledem na to, že posléze začalo hustě pršet a postupem času se setmělo, byl by jakýkoli zákrok z naší strany hazardem s životy a zdravím těchto osob. Policisté si v souladu se zákonem nesmí dovolit vyvolat stav, kdy by jejich zákrokem mohl být způsoben následek horší než ten, který hrozil protiprávním jednáním.  Proto jsme od jakéhokoliv zákroku z naší strany upustili.

Následně si objekt v Jeseniově ulici převzali od policistů do své kompetence zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkový, kteří byli o přítomnosti osob na střeše informováni. Ti si objekt zajistili a poté z místa odjeli, stejně jako zakročující policisté.

por. Mgr. Tomáš Hulan 25. 5. 2016

vytisknout  e-mailem