Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Událo se v Ostravě - 26.1.2010

„Pomáhat a chránit….“, „Vylovení….“ 

„Pomáhat a chránit…..“
        Jako muži na svém místě se projevili policisté policejní stanice Radvanice, Obvodního oddělení policie Ostrava-Kunčice. Policejní hlídka řešila sice netypickou situaci, nicméně nutno říci, že ji zvládla na výbornou.
Dne 22.1.2010 prověřovali policisté policejní stanice Radvanice oznámení pracovnice pošty, že 79letá žena již dva měsíce nepřevzala důchod a uvedenou dobu nevyšla z domu. Proto zaměstnankyně v obavách o život ženy fakt oznámila městské policii a ta následně radvanické hlídce.
Po zhruba 20 minutách se podařilo zkontaktovat i 79letou ženu. Ta policistům sdělila, že  důchod nepřebrala proto, že je nemohoucí a tudíž než zaměstnankyni pošty otevřela po zazvonění, ta už mezi tím odešla. Žena ale také uvedla, že je slabá, neboť již pět dnů nejedla a jedinou potraviny, které měla doma k dispozici byly konzervy pro psy. Na bezvýchodnou situaci svědčil ale také další fakt, který žena uvedla. Prý proto, že si nemohla vyzvednou dva měsíce důchod, nebyla pak schopna uhradit ani poplatky za elektřinu a plyn. Ty jí měly být následně odpojeny a domácnost tak měla zůstat bez světla i tepla.
Policisté po zjištění situace okamžitě konali. Na místo přivolali rychlou záchrannou službu, žena však hospitalizaci odmítla s odůvodněním, že doma nemůže nechat bez pomoci své psy. Policisté ženu nenechali bez prostředků, zajistili předání důchodu. A protože žena uvedla, že nejedla již pět dnů, hlídka zajistila zakoupení základních potravin. Situaci pak policisté oznámili na příslušném úřadu městského obvodu, aby byla tíživá sociální situace ženy dále komplexně řešena. Ze zjištěných skutečností vyplývá silná fixace ženy na domácí zvířata, která pak stojí pravděpodobně za odmítnutím pomoci pro ni samotnou.
Nutno říci, že heslo „pomáhat a chránit“ bylo v tomto případě naplněno bezezbytku a policisté si věděli rady i v této nestandardní situaci, kdy výsledek prověřování policistů neznamenal zjištění podezření z protiprávního jednání.
 

 

„Vylovení…..“
         Klasickou českou komedii „Jáchyme, hoď ho do stroje“ může někomu asociovat případ vyšetřovaný ostravskými policisty, kdy bylo z rybníku rovněž vyprošťováno motorové vozidlo. Policejní komisař již zahájil trestní stíhání 16letého chlapce z Ostravy pro provinění neoprávněného  užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Předmětných provinění se měl mladík dopustit opakovaně, konkrétně ve dvou případech.
K prvnímu skutku došlo v době od 21.00 hodin dne 21.12.2009 do 05.30 hodin dne 22.12.2009 ve Vratimově. Mladík je podezřelý, že vnikl do zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda 120L s úmyslem „škodovku“ přechodně užívat. 33letý majitel ráno při cestě do práce zjistil, že před domem auto schází. Ve sněhu zůstal pouze obrys vozidla nepokrytý sněhovou pokrývkou. Auto pak měl mladík řídit do chvíle, kdy způsobil dopravní nehodu. Dne 22.12.2009 řidič vozidla havaroval do oplocení domu ve Vratimově.
K druhému skutku došlo opět ve Vratimově, kdy od 19.00 hodin do 23.50 hodin  dne 31.12.2009 hodin se měl mladík opět zmocnit stejného typu vozidla, tedy zn. Škoda 120L. Mladík měl auto řídit v době od 23.20 hodin do 01.30 hodin dne 1.1.2010. Následně měl auto odstavit, vymontovat z něj autobaterii a středový plastový panel. Tímto jednáním pak měl podezřelý způsobit 35letému majiteli vozidla škodu ve výši zhruba 1 000 korun.
 Mladík měl vozidla řídit i přes skutečnost uloženého zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku, a to konkrétně od března 2009. Zákaz činnosti byl tak chlapci uložen již v jeho 15letech. Trest byl mladíkovi tehdy uložen jak jinak, než za řízení motorového vozidla zn. Škoda 120 v listopadu roku 2008. 
          Auto, jehož se měl chlapec zmocnit v průběhu Silvestra, však skončilo poté, co se v něm měl podezřelý s dalšími mladíky povozit lesem, v Košťálovickém rybníku (ten se nachází mezi ulicemi Šenovskou a Rudnou v Šenově). Vozidlo bylo v době nalezení policisty najeto v rybníku až po zadní nápravu, přimrzlé na hladině několikacentimetrovou vrstvou ledu a pokryté několika desítkami centimetrů sněhu. Již při prvním pohledu bylo zřejmé, že část vozidla je navíc ohořelá. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem nálezu byli k vyproštění i zajištění vozidla povoláni na pomoc také hasiči.  Vozidlo vytáhli z rybníku pomocí lan hasiči a odtáhli jej na konec hráze. Policisté provedli ohledání místa nálezu vozidla i předmětné „škodovky“. Dále byla provedena fotodokumentace poškozeného, ohořelého i zaplaveného auta.
          Obviněný doznal, že „škodovky“ odcizil v úmyslu se povozit spolu s kamarády. Přiznal i havárii v prvním případě. Podruhé se měl vozidla rovněž zmocnit proto, aby se mohl se známými povozit. Skupina mladých lidí měla slavit příchod Nového roku v lese. V průběhu oslavy měl mladík odejít do Vratimova, kde se měl zmocnit auta a dorazit zpět k místu, kde se skupinka bavila. Do vozidla pak měli nastoupit i další mladíci a jezdit spolu s podezřelým po lese. Auto měl pak mladík nechat u rybníků, vyjmout z něj autobaterii a panel autorádia.
Zásadní podíl na zjištění podezřelého však mají policisté Obvodního oddělení policie Vratimov, kteří díky své osobní i místní znalosti dospěli ke konkrétní osobě i jednotlivým svědkům. V průběhu prověřování byli zjištěni a podali též vysvětlení mladí lidé, účastnící se oslav Nového roku.
Trestní zákoník pamatuje na dospělého pachatele přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trestem odnětí svobody až na tři léta. U mladistvého se trest snižuje na polovinu.
 

vytisknout  e-mailem