Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou"

Vyhlášení celokrajské soutěže s preventivní tématikou v návaznosti na vydání didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ 

 

Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

vyhlašuje celokrajskou soutěž s preventivní tématikou v návaznosti na vydání didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, která se bude konat

dne 7. 11. 2017 od 10:00 hodin

Městské kulturní centru, ulice Palackého 305, Fulnek.

Místo konání jsme zvolili proto, že jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů Jan Amos Komenský, který byl propagátorem myšlenky „Škola hrou“, působil ve městě Fulnek. Hra jako jedna ze základních charakteristik chování, je jazykem dětství, dorozumívacím prostředkem důležitým k duševnímu růstu i k učení a tedy má významný výchovný prvek.

Soutěž s preventivní tématikou nabízí jedinečnou možnost, jak získat didaktickou hru „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, kterou policisté odmění vítěze soutěže. Informaci k samotné hře naleznete na stránkách http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx.

Podmínky pro účast družstva:

 • soutěží max. čtyřčlenné družstvo složené z žáků čtvrtých tříd základních škol v Moravskoslezském kraji (za každou školu se účastní pouze jedno družstvo, které musí mít doprovod pedagogického pracovníka)
 • soutěžního preventivního dopoledne se z kapacitních důvodů účastní prvních 15 přihlášených škol v rámci Moravskoslezského kraje, které budou zpětně vyrozuměny o účasti (přihlášení do soutěže probíhá do 17. 10. 2017 na emailovou adresu darina.knizatkova@pcr.cz)
 • zasahování doprovázející osoby (pedagoga) do průběhu soutěžního klání je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.
 • v souvislosti s konáním preventivní soutěže budou zveřejňovány informace také o účastnících soutěže, žádáme školu o zajištění podepsání souhlasu se zveřejněním osobních údajů žáků jejich školy.

  Pravidla:

 • preventivní soutěž bude probíhat na dvě hrací kola
 • formou projekce otázek z vybraných kartiček z didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ na časovou dotaci
 • soutěžící z jednotlivých družstev si vyberou jednoho člena týmu, který bude v daném čase vpisovat jejich odpovědi do připraveného záznamového archu.
 • z prvního kola postupuje pět nejúspěšnějších družstev
 • v případě rovnosti bodů bude tzv. „rozstřelová“ kartička
 • celkový vítěz bude vybrán v druhém kole preventivní soutěže
 • pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit časovou dotaci na zapamatování si jednotlivých informací uvedených na hracích kartách a zpracování odpovědi
 • vítězné družstvo obdrží didaktickou hru pro každého soutěžícího a jednu hru také pro svou třídu
 • družstva umístěná na druhém a třetím místě obdrží didaktickou hru pro svou třídu

  Cíl soutěže s preventivní tématikou:

 • podněcovat formou hry a zvyšovat zájem žáků o zásady bezpečného chování a to z hlediska vlastní bezpečnosti, návykových látek, dopravní výchovy, majetkové a násilné trestné činnosti, nebezpečí internetu a ověřovat si touto formou preventivní akce získané znalosti
 • přispívat ke zvýšení efektu výchovně vzdělávací práce, ke správnému a bezpečnému chování v každodenních činnostech a znalostech o práci Policie ČR.

  V průběhu preventivního dopoledne bude pro účastníky zajištěn doprovodný program, např. ukázky výcviku služební kynologie, kriminalistické techniky. 

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

4.10. 2017

vytisknout  e-mailem