Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uchovávání záznamu z hovoru na lince 158

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1) Po jakou dobu se uchovává v databázi záznam z hovoru na lince 158? Tím mám na mysli záznam, se kterým lze plně disponovat a který je možné spustit, tedy není zničen či odstraněn.

2) Existují nějaké výjimky, kdy je záznam uchováván po různou dobu než je standardní? Případně tedy žádám o popsaní těchto výjimek.

3) Jak se s takovým záznamem nakládá po uskutečnění hovoru na tísňové lince 158? Prosím o co

nejdetailnější popis.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým otázkám sdělila žadateli následující informace:

Ad 1)

Záznam hovoru z linky 158 je uchováván v záznamové databázi po dobu nejméně 90 dní.

Ad 2)

Výjimky, kdy je záznam uchováván po různou dobu, než je standardní, neexistují.

Ad 3)

Po uskutečnění hovoru na linku 158 je zvukový záznam automaticky uložen do záznamové databáze. Tento záznam lze vydat pouze oprávněnou osobou pro potřebu útvarů policie na jimi dodané médium nebo vnitřním interním informačním systémem pro zpracování údajů.  Dále lze zvukový záznam vydat oprávněnou osobou orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém nebo správním řízení na jimi dodané médium, nebo prostřednictvím informačního systému  datových schránek. Přepis hovoru se neprovádí. Pokud uplyne lhůta k uchování, je hovor automaticky v záznamové databázi smazán.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem