Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Tým krizové intervence

KRAJ VYSOČINA: Interventi poskytují psychologickou pomoc obětem závažných trestných činů a jejich příbuzným. 

Se změnou koncepce policejní služby, kterou vyjadřuje heslo “Pomáhat a chránit“, se změnil i náhled a přístup policie k obětem trestných činů a mimořádných událostí.
Prvořadým úkolem policistů a kriminalistů je v případě spáchání trestného činu dopadení pachatele. Na místě činu provádějí ohledání, zajišťují maximální množství důkazních materiálů, vytěžují svědky, provádějí šetření a řadu dalších úkonů. Oběť a její nejbližší příbuzní ale dříve zůstávali často bez patřičné péče a psychické opory, neboť nebyl k této velmi důležité a náročné činnosti nikdo konkrétně pověřen a rovněž speciálně vyškolen. Pomoc, která k obětem a jejich nejbližším příbuzným ze strany policistů směřovala, nebyla mnohdy dostatečně intenzivní a hlavně systematická. „Dříve komunikaci s obětí či s pozůstalými museli zvládnout policisté sami, nyní jim pomáhají policejní psychologové či krizoví interventi“, řekl policejní psycholog kpt. Mgr. Ivan Rittig.
Od loňského roku zavedlo policejní prezidium novinku v psychologické péči. Každé krajské ředitelství policie disponuje týmem krizových interventů, kteří v případě potřeby vyjíždějí na místo činu a poskytují obětem či jejich příbuzným prvotní krizovou intervenci. Intervent zprostředkovává oběti postižené trestnou činností či jinou mimořádnou událostí v její životní krizi akutní psychologickou pomoc. Psychologickou pomoc krizoví interventi poskytují zejména obětem a příbuzným násilných trestných činů, obětem zločinu znásilnění, dětem, seniorům, hendikepovaným a dalším ohroženým osobám, které se staly obětí úmyslného trestného činu, obětem nebezpečného pronásledování (tzv. stalkingu), rodinným příslušníkům pohřešovaných osob (především dětí) a dále při tragických dopravních nehodách a dalších mimořádných událostech.
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina má od září loňského roku plně fungující krizový tým pro pomoc obětem trestných činů a mimořádných událostí. „Tento tým tvoří deset interventů. Jsou to jednak policejní psychologové, dále policisté pořádkové i kriminální policie a občanští zaměstnanci“, řekl policejní psycholog kpt. PhDr. Jan Pokorný. V týmu jsou dvě ženy, jejichž přítomnost je nenahraditelná zejména při psychologické pomoci obětem mravnostních deliktů a trestných činů spáchaných na dětech. „ Obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění jsou většinou ženy, které po takto traumatizujícím zážitku upřednostňují jednání se ženou. S mužem v některých případech komunikaci zcela odmítají“, upřesnila policejní psycholožka Mgr. Klára Neuwirthová. Jak dále dodává, krizová interventka může oběť doprovázet i na lékařské vyšetření a být přítomna u výslechu.
„Interventi zařazení do týmu byli k poskytování krizové intervence speciálně vyškoleni“, doplnil kpt. Rittig s tím, že vykonávají tuto činnost zcela dobrovolně a nad rámec svých pracovních povinností, často z vlastního volna. Tým zajišťuje krizovou intervenci čtyřiadvacet hodin denně, sedm dnů v týdnu.
 
Pokud dojde k trestnému činu nebo mimořádné události a policista na místě vyhodnotí, že je nutná přítomnost krizového interventa, vyžádá si jeho přítomnost prostřednictvím integrovaného operačního střediska. Intervent se neprodleně dostaví na místo, kde poskytne psychologickou pomoc a svou činnost směřuje k oběti a příbuzným. Svou přítomností a aktivitou napomáhá jednak traumatizované oběti a zároveň policistům usnadňuje vyšetřování na místě činu.
 
Mezi časté případy, kdy je přítomnost krizových interventů vyžádána přímo na místě, jsou tragické dopravní nehody a další nešťastné události, při kterých došlo k úmrtí člověka. Intervent poskytuje na místě potřebnou péči příbuzným, svědkům a dalším zúčastněným osobám, které tíživou a traumatizující situaci sami nezvládají a potřebují pomoc a empatickou podporu. „Jednou z nejnáročnějších situací, se kterou se setkáváme, jsou případy, kdy se obětí stane dítě. Intenzivní psychologickou pomoc směřujeme zejména na rodiče a případně další rodinné příslušníky“, řekl kpt. Rittig.
Krizoví interventi pomáhají také při vyrozumívání blízkých příbuzných o neštěstí, ke kterému došlo. „V případě těchto tragických úmrtí, přijíždějí příbuzným osobně nešťastnou zprávu oznámit policisté, v určitých případech spolu s krizovým interventem. Intervent je sdělení přítomen a poté zůstává s rodinou oběti, které pomáhá nečekanou situaci zvládnout“, řekla Klára Neuwirthová.
Psychologickou pomoc poskytovali interventi krajského ředitelství na Vysočině již také příbuzným oběti závažného zločinu vraždy.
Pomáhali také v několika případech, kdy došlo k pokusu o sebevraždu. S člověkem, který má v úmyslu ukončit svůj život, jedná a od spáchání sebevraždy se ho snaží odradit policejní vyjednavač. Krizový intervent se věnuje a psychologickou pomoc zaměřuje v tomto případě na blízké příbuzné.
Psychologická pomoc, kterou krizoví interventi obětem a jejich příbuzným poskytují, je samozřejmě nejintenzívnější hned poté co k události, která krizi vyvolala, došlo. Interventi se ale těmto osobám v případě, že o to požádají nebo to vyžaduje situace, věnují i v delším časovém horizontu. Jednou z forem pomoci, je např. individuální konzultace s policejním psychologem nebo přítomnost krizového interventa u policejního výslechu. Policejní psycholog může v některých případech pomoci i při samotném vyšetřování trestného činu a to zejména v okamžicích, kdy je oběť natolik rozrušená, že není schopná vypovídat. Psycholog se snaží oběť uklidnit, poskytnout jí podporu a při výslechu s ní může zůstat.
V neposlední řadě krizoví interventi oběti a příbuzné obětí informují o možnosti poskytnutí další pomoci některou ze specializovaných externích organizací.
 
„V době od září loňského roku do dnešního dne krizoví interventi poskytli přibližně dvě desítky intervencí, což je určitým znakem dobrého fungování této služby poskytované občanům“, dodal kpt. Pokorný.
 
por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
4. května 2011

vytisknout  e-mailem