Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Týdenní kurz policistů u armády

BLANSKO-VYŠKOV: Vojáci Vojenské akademie Vyškov školili policisty 

Jedním z příkladů přínosné spolupráce Policie České republiky s Armádou České republiky je kurz, který odstartoval koncem měsíce října roku 2013 v areálu vyškovských kasáren. Jedná se o pilotní týdenní kurz, který absolvovalo devatenáct policistů. Byli to instruktoři školních policejních středisek jednotlivých krajských ředitelství a pracovníci oddělení vzdělávání Policejního prezidia. V týdnu od 21. do 25. října policisté úzce spolupracovali se šesti vojenskými instruktory výcviku z oddělení základní přípravy Velitelství výcviku- Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA Vyškov). Cílem tohoto instrukčně metodického zaměstnání je sjednocení metodiky pořadové přípravy pro policii. To souvisí se změnou systému základní odborné přípravy pro nově příchozí policisty, kteří, na rozdíl od minulosti, nemají při příchodu k policii většinou za sebou vojenský výcvik. Tito proškolení policisté tedy budou své zkušenosti předávat tzv. policejním nováčkům. A co na devatenáct policistů z celé republiky čekalo?

„Z počátku jsme si s paní plk. Hofmanovou z Policejního prezidia ujasnili, o co nám jde“ sdělil velitel oddělení základní přípravy Velitelství výcviku kpt. Michalík. „Shodli jsme se na tom, že nám u policie jde o dodržování těchto několika věcí: je to zdvořilost, ukázněnost, vojenské vystupování, zodpovědnost, týmová spolupráce, loajalita k nadřízeným, vyjadřování úcty nadřízenému, sebeovládání“ vypočítává zkušený velitel a vzápětí dodává: „Hned první den jsme nikoho nešetřili a nasadili u armády standartní výcvik. A nyní po třech dnech, musím říct, že si cením přístupu policistů k tomuto kurzu, protože do toho šli s nasazením.“

Pondělí začalo fyzickou přípravou policistů, kdy se mimo jiné seznámili i s tzv. překážkovou dráhou NATO. Jde o dráhu dlouhou asi 500 m, na které je umístěno dvacet nejrůznější překážek. „Tato dráha je stejná ve všech zemích Aliance a v České republice je kromě Vyškova obdobná ještě v Žatci. Startovat mohou současně dva lidé. Jednotlivé překážky se mohou překonávat většinou minimálně na dva či více způsobů. Trať se běží tzv. na volno, ale i se zátěží, či po družstvech, kdy se družstvo přesunuje např. s nosítky“ vysvětluje jeden z vojenských instruktorů. Dráha začíná překonáním lanového žebříku, který sahá do výšky přibližně pěti metrů. Následují další překážky jako je plazení na překážce, která se postupně snižuje, přeskakování, podlézání, překonávání příčných kladin v různé výšce, labyrint apod. Mezi ty nejtěžší patří asi překonání betonové bariéry vysoké přibližně tři metry a tzv. „bazén“. Jde v podstatě o jámu v hloubce 2,5 m. Ani na těchto překážkách se však nedala většina policistů zahanbit, jak dokazují fotografie. Rozhodně však jde o fyzicky náročnou aktivitu, neboť pravidla překonání překážek jsou tak přísná, že pokud vybočíte mimo danou dráhu, začínáte překážku zdolávat znovu od začátku.

První tři dny kurzu probíhaly tím způsobem, že vojáci „školili“ policisty v pochodovém a pořadovém kroku, probírali a nacvičovali základní postoj, správné a přesné provedení obratů, rozestupů apod., ale i kázeň, zdravení, vstup do místnosti, velení. Navštívil je i vojenský psycholog npor. Mgr. František Zakopal. „Bavili jsme se z počátku obecně o psychodiagnostice, ale i o prevenci proti zátěži a stresu, vyzkoušeli i techniky práce s tělem právě k odbourání stresu. Během dvouhodinového zaměstnání jsme také plnili  tzv. pracovní zátěžové testy“ říká. A kpt. Michalík dodává, že vzhledem k tomu, že účastníci kurzu jsou lidé ve vyšších hodnostech, nechyběla ani beseda o vedení podřízených. „Probírali jsme rétoriku, zvládání různých situací, motivaci apod.“ přibližuje. Čtvrtý den již vedou výuku vybraní policisté a vojenský instruktor již jen dozoruje, radí a doplňuje.

„Cílem tohoto týdne je vytvoření jakéhosi cvičebního manuálu pro pořadovou přípravu. Jako výstup natáčíme i instruktážní video“ sděluje plk. RNDr. Jiřina Hofmanová, PhD., vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia, která je rovněž aktivní účastnicí a zároveň jedinou ženou v tomto kurzu. „V pátek čeká policisty slavnostní ukončení a vyhodnocení výcviku, při němž obdrží tzv. Pamětní list za kurz základní přípravy“ uzavírá kpt. Michalík.

Závěrem je dobré říci, že tento týdenní kurz je jedním z mnoha počinů naplnění Meziresortní dohody mezi AČR a PČR.

por. Mgr. Alice Musilová

Odkazy do noveho okna

pořadová příprava 1

pořadová příprava 1 

Detailní náhled

pořadová příprava 10

pořadová příprava 10 

Detailní náhled

pořadová příprava 2

pořadová příprava 2 

Detailní náhled

pořadová příprava 3

pořadová příprava 3 

Detailní náhled

pořadová příprava 4

pořadová příprava 4 

Detailní náhled

pořadová příprava 5

pořadová příprava 5 

Detailní náhled

pořadová příprava 6

pořadová příprava 6 

Detailní náhled

pořadová příprava 7

pořadová příprava 7 

Detailní náhled

pořadová příprava 8

pořadová příprava 8 

Detailní náhled

pořadová příprava 9

pořadová příprava 9 

Detailní náhled

překážková dráha 1

překážková dráha 1 

Detailní náhled

překážková dráha 2

překážková dráha 2 

Detailní náhled

překážková dráha 3

překážková dráha 3 

Detailní náhled

překážková dráha 4

překážková dráha 4 

Detailní náhled

překážková dráha 5

překážková dráha 5 

Detailní náhled

překážková dráha 6

překážková dráha 6 

Detailní náhled

překážková dráha 7

překážková dráha 7 

Detailní náhled

překážková dráha 8

překážková dráha 8 

Detailní náhled

překážková dráha 9

překážková dráha 9 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem