Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Týden vědy a techniky 2018

Znalci Kriminalistického ústavu budou přednášet v Praze, Plzni a Hradci Králové 

Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v České republice, který pořádá Akademie věd ČR. Festival je určen jak žákům základních a studentům středních škol, tak široké veřejnosti. Nabízí zajímavé přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou. Letos se koná od 5. do 11. listopadu 2018. Vstup na všechny akce je zdarma. Veškeré informace k programu najdete na http://www.tydenvedy.cz/index.html

Forenzní antropologie
přednášející: kpt. Mgr. Josef Duda
Hradec Králové 5. listopadu 2018 od 17.00 hodin (Studijní a vědecká knihovna, konferenční sál 5. NP)
Plzeň 6. listopadu 2018 od 17.00 hodin (Studijní a vědecká knihovna, 1. patro)

Forenzní antropologie je v kriminalistické praxi využívána již více než 100 let. Za tu dobu prodělala řadu změn jak po stránce metodologické a instrumentální, tak i obsahové. Laickou veřejností je antropologie stále spojována především s analýzou kosterních pozůstatků člověka. V současné době však velká část práce forenzního antropologa spočívá v identifikaci i živých osob. Přednáška představí souhrnně činnost znalců v odvětví antropologie s důrazem na portrétní identifikaci.
Mgr. Josef Duda vystudoval obor antropologie na Masarykově univerzitě v Brně. V Kriminalistickém ústavu působí od roku 2014. V rámci své znalecké činnosti se podílí na identifikaci neznámých mrtvol, kosterních nálezů a osob zachycených na videozáznamech či fotografiích.

Padělky kolem nás aneb Sofistikované techniky boje proti padělkům v kriminalistické praxi
přednášející: pplk. RNDr. Marek Kotrlý
Hradec Králové 6. listopadu 2018 od 17.00 hodin (Studijní a vědecká knihovna, konferenční sál 5. NP)
Plzeň 7. listopadu 2018 od 17.00 hodin (Studijní a vědecká knihovna, 1. patro)

Současný světový trh je zavalen padělky, napodobeninami a materiály, které jsou nesprávně deklarovány. K jejich výrobě jsou často používány nejmodernější technologie a rozpoznání a přesné určení pravosti nemusí vždy být zcela jednoduché. Specialisté Kriminalistického ústavu se setkávají s těmito materiály nejen při prověřování nejrůznějších podvodů a z řady kontrolních akcích orgánů státní správy. V přednášce budou představeny některé zajímavé případy padělků z kriminalistické praxe.
RNDr. Marek Kotrlý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve forenzní oblasti působí přes 20 let. Jeho specializací je optická a elektronová mikroskopie, mikroanalýza a rentgenová difrakce. Je členem pracovní skupiny European Paint and Glass Group WG ENFSI a APST WG ENFSI. Působí ve Vědecké radě a Vědeckém kolegiu Kriminalistického ústavu a je externím pedagogem Univerzity Karlovy a VŠCHT. Je autorem nebo spoluautorem více jak 80 odborných publikací a byl odpovědným řešitelem, nebo spoluřešitelem 13 výzkumných projektů v několika programech.

Ochrana kulturního dědictví ve forenzní praxi
přednášející: pplk. Mgr. Ivana Turková
Praha 11. listopadu 2018 od 13.30 hodin (Budova Akademie věd ČR, Národní třída)

Znalecká zkoumání forenzních institucí jsou soudy akceptována jako záruka serióznosti, nestrannosti a neúplatnosti. Široký úhel vědních disciplín a instrumentální možnosti katapultují forenzní ústavy mezi špičkové instituce, které jsou schopné svou interdisciplinární kapacitou obsáhnout nejrůznější vědní obory, a tím i zpracovat fundované komplexní znalecké posudky. Do času vymezeného pro přednášku byly vybrány některé zajímavé momenty zkoumání uměleckých děl v Kriminalistickém ústavu, ať již instrumentální či analytické, které napomohly k „rozuzlení“ případu sporného díla. 
Mgr. Ivana Turková je absolventkou Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Ve své forenzní praxi se specializuje na mikroskopické techniky, Ramanovu spektroskopii a rentgenovou difrakci. Je členkou pracovních skupin Animal, Plant and Soil ENFSI a ENFSI Textile and Hair Group. Podílí se na vzdělávání nových kriminalistických znalců, je lektorkou VŠCHT Praha ve forenzním programu. V současnosti je odpovědným řešitelem projektu „Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století“ v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra a spoluřešitelem dalších výzkumných projektů v několika programech.  

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav
29. října 2018

vytisknout  e-mailem