Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Týden vědy a techniky 2017

Návštěvníci se mohou těšit na více jak 500 akcí, které nabídnou pohled do světa vědeckého poznání. 

TVT 2017Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který nabízí zajímavé přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Letos se uskuteční v termínu od 6. do 12. listopadu 2017.

Akce je určena studentům středních a vysokých škol, ale i široké veřejnosti, které je určen převážně odpolední a večerní program. Hlavní témata 17. ročníku festivalu jsou: potraviny pro budoucnost, lasery, medicína, nanotechnologie a umělá inteligence.

V programu nechybí také příspěvky z oblasti kriminalistiky, které každoročně zajišťují znalci Kriminalistického ústavu Praha. „Přednášky na téma antropologie, genetiky, balistiky a fyzikální chemie se uskuteční v regionech, v Praze se milovníci forenzních věd mohou těšit na diskusi s odborníkem a výstavu s názvem Po stopách padělatelů,“ přiblížil ředitel KÚP plk. Mgr. Ľuboš Kothaj.    

Vstup na všechny akce je zdarma, na většinu z nich je však potřeba rezervace.

Veškeré informace k programu najdete na: http://www.tydenvedy.cz/index.html

Anotace přednášek znalců
 

Forenzní antropologie není (jen) mrtvá
6. listopadu od 17.00 hodin
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Ústí nad Labem  

Forenzní antropologie je v kriminalistické praxi využívána již více než 100 let. Za tu dobu prodělala řadu změn jak po stránce metodologické a instrumentální, tak i obsahové. Laickou veřejností je antropologie stále spojována především s analýzou kosterních pozůstatků člověka. V současné době však větší část práce forenzního antropologa spočívá v identifikování i živých osob. Přednáška představí souhrnně činnost znalců v odvětví antropologie s důrazem na portrétní identifikaci.
Přednášející: Josef Duda vystudoval obor antropologie na Masarykově univerzitě v Brně. V Kriminalistickém ústavu Praha působí od roku 2014. V rámci své znalecké činnosti se podílí na identifikaci neznámých mrtvol, kosterních nálezů a osob zachycených na videozáznamech či fotografiích.

Forenzní genetika jako mocný nástroj analýzy biologických stop
6. listopadu od 17.30 hodin
Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, Pardubice

Forenzní genetika jako metoda zkoumání lidského biologického materiálu je relativně mladý obor. Díky svému jednoznačnému vědeckému základu si za relativně krátkou dobu vydobyla nezastupitelné místo v procesu soudního dokazování. Její vědecký potenciál je rozvíjen v dalších aplikacích, které kromě identifikace biologického materiálu mohou usnadňovat vyšetřování v podobě operativních informací. Přednáška představí základní principy genetické analýzy s využitím v kriminalistice.
Přednášející: Vlastimil Stenzl vystudoval obor molekulární biologie a genetika na Masarykově univerzitě v Brně. V Kriminalistickém ústavu Praha působí od roku 2000. V rámci své znalecké činnosti se podílí na identifikaci neznámého biologického materiálu, výzkumné činnosti a zavádění nových metod do praxe.

Neviditelné zviditelnit aneb Nové možnosti elektronové mikroskopie
8. listopadu 2017 od 10.00 hodin
Karlovy Vary, Krajská knihovna, Závodní 378/84, Karlovy Vary

Kriminalistický ústav Praha zpracovává řadu zajímavých případů ze široké škály oborů. Do kriminalistické laboratoře může přijít prakticky jakýkoliv materiál vzniklý lidskou činností i přírodními ději. Při získávání důkazů z těchto materiálů jsou využívány i moderní technologie, mezi nimi i metody elektronové mikroskopie. Tyto techniky se v poslední době významně rozšířily a umožňují zpracovávat i dříve neupotřebitelné stopy. Přednáška seznámí s využitím některých z nich na zajímavých případech.
Přednášející: Marek Kotrlý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V Kriminalistickém ústavu Praha se specializuje na optickou a elektronovou mikroskopii, mikroanalýzu a rentgenovou difrakci. Podílí se na publikační a vědecko-výzkumné činnosti, pracoval na 13 výzkumných projektech.

Odraz střely z forenzního úhlu pohledu
8. listopadu od 17.00 hodin
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem

K poranění či usmrcení osob odraženou střelou směřovanou na jiný cíl dochází poměrně často. Zkoumání dráhy letu střely za podmínek specifických na místě kriminalisticky relevantní události patří k základním úlohám kriminalistické balistiky. V nedávné době došlo díky technickému pokroku k výraznému zpřístupnění Dopplerovských radiolokátorů schopných kontinuálního měření rychlosti odražené střely. Forenzní balistika se proto pokouší pohlédnout na tuto oblast novýma „Dopplerovskýma“ očima.
Přednášející: Martin Valenta vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Od roku 1996 působ v Kriminalistickém ústavu Praha. Věnuje se kriminalistické balistice. Vykonává znaleckou a vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na mezinárodní spolupráci.

Beseda s odborníkem

Neviditelné zviditelnit aneb Nové možnosti elektronové mikroskopie v kriminalistické praxi
10. listopadu 2017 od 18.00 hodin
Praha, Literární kavárna Knihkupectví Academia, Václavské nám. 792/34, 110 00 Praha - Nové Město

Kriminalistický ústav Praha zpracovává řadu zajímavých případů ze široké škály oborů. Do kriminalistické laboratoře může přijít prakticky jakýkoliv materiál vzniklý lidskou činností i přírodními ději. Při získávání důkazů z těchto materiálů jsou využívány i moderní technologie, mezi nimi i metody elektronové mikroskopie. Tyto techniky se v poslední době významně rozšířily a umožňují zpracovávat i dříve neupotřebitelné stopy. Přednáška seznámí s využitím některých z nich na zajímavých případech.
Přednášející: Marek Kotrlý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V Kriminalistickém ústavu Praha se specializuje na optickou a elektronovou mikroskopii, mikroanalýzu a rentgenovou difrakci. Podílí se na publikační a vědecko-výzkumné činnosti, pracoval na 13 výzkumných projektech.

Výstava

Po stopách padělatelů
11. – 12. listopadu 2017 od 10.00 do 18.00 hodin
Praha, Akademie věd, Národní 1009/3

Znalci Kriminalistického ústavu Praha se při své práci setkávají s nejrůznějšími předměty a dokumenty, u kterých je podezření, že se jedná o padělky. Zda tomu tak je, mají potvrdit znalecká zkoumání. Za využití nejmodernějších metod a přístrojů znalci v minulosti odhalili např. falza obrazů známých mistrů, padělky podpisů na nejrůznějších dokumentech a ceninách, padělky dálničních známek, kolků, dokladů, drahých kamenů či léčiv. Výstava přiblíží některé padělky pocházející z trestné činnosti.

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
18. října 2017

vytisknout  e-mailem