Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Týden vědy a techniky 2015

V rámci největšího vědeckého festivalu, který pořádá Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími padesáti organizacemi, zazní devět zajímavých přednášek z oboru kriminalistiky, které přednesou znalci Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR.  

TVT banner
V pořadí již 15. ročník této akce proběhne od 1. do 15. listopadu 2015 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech po celé České republice. Uskuteční se více jak 250 přednášek, 60 výstav, 75 dnů otevřených dveří, vědecké kavárny, workshopy, semináře a projekce dokumentárních filmů po celé republice.

KÚP se festivalu účastní každý rok. Letos budou odborné přednášky zaměřeny na prezentaci praktických příkladů z praxe či nejnovějších poznatků z výzkumu.

Termogenetické částice ve forenzní praxi
Datum a čas konání: 3. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: pplk. Mgr. Ivana Turková
„Na rukou měl střelný prach, máme ho!“, zkonstatovali forenzní detektivové. Tak nějak je v napínavých příbězích komentován usvědčující důkaz - pozitivní nález částic na rukou střelce. Ale co vlastně našli? Částice vzniklé při střelbě a distribuované do okolí střílející zbraně bývají nalézány nejen na rukou střelce, ale též na osobách, které jsou střelbě přítomny. Zajímavou obdobou těchto částic z hlediska geneze jsou i fragmenty a částice vzniklé aktivací patrony automobilových airbagů. Povýbuchovými zplodinami jsou nazývány částice vznikající v důsledku rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu v okamžiku výbuchu s použitím směsných výbušnin, zajímavé morfologické typy vznikají i řezáním kovových předmětů, jako jsou např. dveře trezoru, do nichž se pachatel snažil vloupat pomocí rozbrušování.

Forenzní antropologie v praxi
Datum a čas konání: 3. listopadu 2015 od 17:00 hodin
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Velký sál
Přednášející: plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.
Ukázka moderních metod využívaných při identifikaci lidských pozůstatků demonstrovaných na skutečných případech.

Telefony v kriminalistice – podvádění, šmírování a okrádání
Datum a čas konání: 4. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: pplk. Mgr. Ivan Šotik
Kriminalita se postupem času přesouvá z výpočetní techniky do mobilních telefonů, kterých je v současné době více než lidí. I když zabezpečení výpočetní techniky se stává jakýmsi standardem, tak v oblasti mobilních telefonů tato bezpečnost značně pokulhává. Uživatelé si ještě stále neuvědomují, jak mocný nástroj může být jejich telefon ve virtuálních rukách pachatele.

Zajímavé případy ze znalecké praxe Kriminalistického ústavu Praha
Datum a čas konání: 5. listopadu 2015 od 17:00
Místo konání: Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2 - večerní kavárna
Přednášející: plk. RNDr. Marek Kotrlý
Kriminalistický ústav zpracovává řadu zajímavých případů ze široké škály oborů. Do kriminalistické laboratoře může přijít prakticky jakýkoliv materiál vzniklý lidskou činností i přírodními ději. Při vytěžování informací z těchto materiálů jsou využívány nejmodernější technologie. Přednáška seznámí s využitím některých z nich na zajímavých případech z forenzní praxe.

Velkoobchod s drogami? Reliéf Systém je proti
Datum a čas konání: 5. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: pplk. Ing. Pavel Rak
Reliéf Systém je založen na klasické kriminalisticko-technické disciplíně - mechanoskopii. Umožňuje automatické porovnávání obrazů povrchu drog vložených z různých konců světa. Základem je sdílená databáze fotografií povrchu lisovaných bloků drog, především kokainu a heroinu. Kromě fotografií obsahuje i další taktické informace a slouží analytikům a detektivům k odhalování sítí obchodu s drogami v globálním i lokálním měřítku. Systém včetně komparačního SW byl vyvinut v České republice a v současnosti je zaváděn do rutinního provozu pod záštitou Interpolu a je financován z programu Česko - Švýcarské spolupráce.

Výzkumný projekt BALAP 2010-2015
Datum a čas konání: 6. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: plk. Ing. Bohumil Planka, CSc.
Výzkumný projekt „Balistické aplikace 2010-2015“ zahrnuje tematicky samostatné tři pod-projekty: BALAP-Bio, BALAP-Ter a BALAP-Stop. Prezentace představí průběh řešení a shrne dosažené výsledky a výstupy projektu.

Identifikace zbraně podle vystřelených nábojnic a střel
Datum a čas konání: 11. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: pplk. Mgr. Milan Fencl
Přednáška seznámí s problematikou identifikace zbraně podle vystřelených nábojnic a střel, ve světle poznatků z výzkumného projektu BALAP (subprojekt BALAP-Stop), řešeného na oddělení balistiky Kriminalistického ústavu Praha v letech 2010-2015. Vysvětlena bude použitá metodika, cíle a významné výsledky výzkumu. Přiblíženy budou principy identifikace zbraně klasickou metodou, metodou CMS a komplexní metodou.

Biologické cíle a jejich substituenty v praxi současné forenzní balistiky
Datum a čas konání: 12. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: pplk. Ing. Martin Valenta
Přednáška představí nové poznatky získané v rámci výzkumného projektu BALAP-Bio, řešeného v uplynulém období na pracovišti balistiky Kriminalistického ústavu Praha. Tyto metody se týkají kůže jako první překážky při dopadu střely na tělo člověka či zvířete, náhrad měkkých tkání těla, způsobů ověření vlastností náhradních materiálů a dalších nových poznatků umožňujících například hodnocení vzdálenosti střelby, účinku mechanické střelné zbraně na cíl a některých dalších fenoménů kriminalistické balistiky.

BALAP-Ter
Datum a čas konání: 13. listopadu 2015 od 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Přednášející: pplk. Ing. Rudolf Vávra
V rámci subprojektu BALAP-Ter bylo vyvinuto speciální Mobilní, experimentální pracoviště, které bylo využito mj. při studiu terminálně balistických vlastností křehkých materiálů - okenních skel. Prezentace představí průběh řešení, včetně dosažených výsledků.

Kompletní program Týdne vědy a techniky 2015 a rezervaci míst najdete na: http://www.tydenvedy.cz/index.html

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
21. října 2015
 

vytisknout  e-mailem