Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Týden s policisty

KRAJ/LIBEREC – Žáci Střední školy v libereckých Kateřinkách ze zúčastnili týdenní praxe u Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

 

V rámci návazného programu pro studenty středních škol, které mají v učebních osnovách také obory se zaměřením na bezpečnostně právní prvky výuky, organizoval personální odbor Krajského ředitelství policie Libereckého kraje spolu s Územní odborem policie Liberec další z praktických bloků pro studenty. Tentokráte si bezmála třicítka studentů ze Střední školy Kateřinky vyzkoušela týden praktické výuky a ukázek u jednotlivých součástí policejního sboru v Libereckém kraji.

Žáci IV. ročníku oboru Bezpečnostně právních činností v týdnu od 7. do 11. října 2019 měli možnost vyzkoušet si praktické dovednosti, otestovat si svou fyzickou připravenost v rámci kritérií pro nástup k Policii České republiky, či se seznámit s činnostmi Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. V naditém týdenním bloku měli také několik příležitostí aplikovat své zkušenosti v modelových situacích například při úkonech na místech spáchání trestných činů. Za dohledu odborníků z kriminalistické techniky se studenti seznámili s detaily ohledání místa činu po vloupání jak do objektů a vozidel. Tématem doby je také drogová problematika, proto se žáci seznámili také s neodkladnými úkony na místě činu, nálezu laboratoře na výrobu drog.2.JPG

Nechyběly ani ukázky a seznámení se s donucovacími prostředky a nácvik použití donucovacích prostředků nebo taktiky služebních zákroků. Pod dohledem lektorů ze Služební přípravy měli možnost vyzkoušet si vstupy do objektů, v nichž se skrýval nebezpečný pachatel, jeho vyhledání a následnou eliminaci.

Na řadu přišly také praktické ukázky v terénu. Modelové situace měly za cíl procvičit a vyzkoušet si pátrací akce po hledaných osobách v nepřehledném a složitém terénu. Za účasti nejen instruktorů Služební přípravy, ale také psovodů či policistů se čtyřkolkami, dostali žáci profil hledaného, mapové podklady a telekomunikační techniku. Byli rozděleni na dvě pátrací skupiny, které měly za úkol hledanou osobu vypátrat. Na agresora, který neuposlechl zákonných výzev, použili žáci donucovací prostředky ve stanoveném zákonném rámci, osobu omezili a museli eskortovat do policejní budovy. Ani zde však veškeré činnosti neskončili. Bylo nutné provést taková opatření a úkony k tomu, aby vypátraná osoba byla ztotožněna. Následovaly také praktické úkony trestního řízení, které spočívaly například v rekognici, sběru otisků a fotodokumentaci, pochopitelně také v poučení pachatele o jeho právech.

Personální odbor Krajského ředitelství policie Libereckého kraje spolu s dalšími organizačními články sboru a Územního odboru Liberec, jako Odborem služební přípravy, Oddělením kynologických činností, kriminalistickou technikou, Službou krimální policie a vyšetřování či Odborem pro zbraně a bezpečnostní materiál, organizoval i mnoho dalších teoretických a praktických činností. Za zmínku stojí také nácvik střelby či testy tělesné zdatnosti. Ze dvou desítek studentů tělesné testy úspěšně absolvovala třináctka nejzdatnějších. Úspěšní absolventi testů obdrželi osvědčení s platností na jeden rok. To mohou předložit v případě zájmu o přijetí k policii. Své kvality a znalosti však žáci projevovali v mnohých dalších praktických činnostech a ukázkách.4.jpg

Pozitivní komentář k praktickému týdnu s policisty Krajského ředitelství police Libereckého kraje měl také ředitel liberecké školy Kateřinky, Mgr. Václav Tichý. Ten reagoval pozitivně, když uvedl: „Žáci IV. ročníku oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnosti si mohli sami vyzkoušet práci policistů ve vybraných modelových situacích. Byli doslova nadšeni“.
Se zájmem sledovala žáky také Ing. Hana Grusová z Oddělení policejního vzdělávání Ministerstva vnitra. „Účinná a efektivní cesta k naplnění významu praktické výuky a odborných kompetencí žáků. Atraktivní, aktuální, zajímavé a inspirativní pojetí odborné praxe – příklad vzorové spolupráce Policie České republiky se školou“, komentovala Ing. Grusová celý týdenní blok pro žáky.

Již na počátku měsíce září, organizoval personální odbor třídenní náborový camp pro žáky středních škol v regionu, s nimiž krajské ředitelství úzce spolupracuje již od roku 2018.
Více se můžete dočíst zde: https://www.policie.cz/clanek/naboroveho-kempu-se-zucastnili-prvni-zajemci.aspx

16. října 2019
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem