Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Tři cyklisté při nehodě zemřeli

KRAJ VYSOČINA: Cyklistická přilba by měla být při jízdě samozřejmostí 

Policisté v Kraji Vysočina od začátku letošního roku do konce srpna vyšetřovali celkem 104 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté.  Účastníky dopravních nehod byli v 77 případech cyklisté – muži a ve zbývajících případech ženy - cyklistky. Z celkového počtu dopravních nehod s účastí cyklistů jich 66 cyklisté zavinili. Tři cyklisté při letošních dopravních nehodách zemřeli, sedm jich utrpělo těžké zranění a 83 cyklistů bylo zraněno lehce. Pouze 11 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění.  V patnácti případech policisté zjistili, že cyklista byl při nehodě pod vlivem alkoholu.

Statistika dopravních nehod cyklistů v období od 1. ledna do 31. srpna 2019

nehody cyklistů

úmrtí

těžká zranění

lehká zranění

alkohol

ÚO Pelhřimov

12

1

1

9

5

ÚO Havlíčkův Brod

17

0

2

13

5

ÚO Jihlava

20

0

0

16

2

ÚO Třebíč

19

1

1

16

0

ÚO Žďár nad Sázavou

36

1

3

29

3

DO Velký Beranov

0

0

0

0

0

Kraj Vysočina

140

3

7

83

315

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející podzimní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se zaměří také na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Do některých preventivních akcí se zapojí také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající se zásad bezpečné jízdy na jízdním kole a povinné výbavy jízdního kola.  Jedna z těchto akcí se uskutečnila včera na Jihlavsku. Policisté z oddělení tisku a prevence rozdávali cyklistům reflexní prvky a blikačky na jízdní kola.

Na jízdním kole nebo motokole vyjíždí stále vyšší počet cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale především pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je jeho opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení.

Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila jejímu uživateli život. Je proto vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let. Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je totiž právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání v 85 procentech případů úrazů hlavy a 88 procentech případů úrazů mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník. V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.

Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím.

Při dopravních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Letos jich při nehodách policisté zjistili patnáct. Tito cyklisté si zřejmě neuvědomují, že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.

Při dodržování všech zásad bezpečné jízdy na jízdním kole lze výrazně snížit nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy:

 • jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím
 • nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole
 • nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit
 • nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů
 • své úmysly při směru jízdy dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili
 • při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží a před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout
 • na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům
 • tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku
 • respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky
 • buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu
 • nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům
 • při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou
 • za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit osvětlení kola
 • oblékejte si barevné, reflexní a světlo odrážející oblečení
 • pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici
 • před každou jízdou na kole i během jízdy platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel
 • pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

17. září 2019

vytisknout  e-mailem