Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestní stíhání kvůli „vojenským“ lékárničkám

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájili trestní stíhání 54letého příslušníka Armády ČR, dříve působícího ve velitelské funkci na základně zdravotnického materiálu v Bystřici pod Hostýnem. Muž se měl dopustit přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, trestního zákoníku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1, písm. c, trestního zákoníku. 

            Policisté v průběhu prověřování dospěli k závěru, že obviněný měl jako příslušník Armády České republiky, plnící úkoly státu a používající při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů, úmyslně porušit základní povinnosti, které mu ukládají právní předpisy a rozkazy nadřízených. Konkrétně byl odpovědný za přejímku dodávky objednaného zdravotnického materiálu od dodavatelské firmy. Jako přejímající byl povinen kontrolovat, plní-li dodavatel své smluvní závazky řádně a včas, v případě zjištění skutečností, které mohou být předmětem nároků z odpovědnosti dodavatele za vady, nebo jiných nedostatků v plnění dodavatele, byl povinen neprodleně informovat zadavatele. Přesto podepsal zápis o převzetí zdravotnického materiálu a předávací protokol s vědomím, že k dodání veškerého zdravotnického materiálu (5500 ks autolékárniček velikosti I, 3000 ks autolékárniček velikosti II a 30 ks defibrilátorů Powerheart AED G3 Automatic) v den podpisu nedošlo. Chybějící autolékárničky a defibrilátory byly následně dodány v několika dalších dodávkách, a všechno bylo podle kupní smlouvy dodáno nejdříve 48 dní po stanovené době plnění. Tímto jednáním měl Ministerstvu obrany ČR znemožnit uplatnění sankcí vyplývajících z předmětné kupní smlouvy, kdy v případě prodlení s dodáním zboží byl dodavatel povinen uhradit kupujícímu vypočtenou smluvní pokutu ve výši 362 tisíc korun. Svým jednáním měl proto tento obviněný způsobit škodu právě ve výši neuplatněné sankce.
 
            Obviněný je stíhán na svobodě, v případě uznání viny mu hrozí maximálně tříletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.
 
           
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                        rada ÚOKFK SKPV
21.7.2011

vytisknout  e-mailem