Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestní stíhání bývalého funkcionáře KSČ

Další člen nedemokratického vedení státu čelí trestnímu stíhání. 

Dne 7.1.2021 policejní orgán Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání PhDr. Jana Fojtíka, CSc., pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), e) tr. zákoníku ve znění účinném do dne 30.11.2011.

PhDr. Jan Fojtík, CSc., jako člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa si byl vědom toho, že na státních hranicích tehdejší Československé socialistické republiky dochází k používání střelných zbraní ze strany příslušníků Pohraniční stráže proti osobám, které se státní hranice snaží neoprávněně překročit za účelem opustit tehdejší Československou socialistickou republiku. I přes to ze své pozice vedoucího představitele Československé socialistické republiky nepřijal žádné opatření, kterým by používání střelných zbraní zabránil. Federální ministr vnitra měl při tom ve své kompetenci nařízeními a rozkazy upravovat práva a povinnosti příslušníků Pohraniční stráže, včetně oprávnění užít zbraň, a předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jehož byl PhDr. Jan Fojtík, CSc. členem, mělo prokazatelný přímý vliv na členy Vlády Československé socialistické republiky a mohlo jim ukládat pokyny, jaké právní předpisy upravit či přijmout, což i v oblasti ochrany státních hranic opakovaně činilo, nikoli však ve směru k zabránění použití střelných zbraní.

V důsledku jeho nečinnosti tak bylo v době ode dne 9.4.1988, co se stal členem předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa, do konce roku 1989 postřeleno a zraněno nejméně 6 osob, které se snažily neoprávněně překročit státní hranice za účelem opuštění Československé socialistické republiky, a minimálně další 2 osoby se ocitly pod palbou Pohraniční stráže a shodou okolností nedošlo k jejich zranění nebo usmrcení. 

Dozorujícím státním zastupitelstvím je Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

S ohledem na probíhající vyšetřování nebudou poskytovány žádné další informace.

kpt. David Schön
8. ledna 2021

vytisknout  e-mailem