Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestní řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

„….  žádá o poskytnutí informací týkajících se již skončeného trestního řízení v souvislosti s projektem uhelné elektrárny YUNUS EMRE turecké společnosti Adularya Energy, ze skupiny Naksan Holding. Dodavatelem pro zmíněný projekt byla společnost Vítkovice Power Engineering, jíž bylo poskytnuto financování ze strany Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní banky, a.s. Dle veřejně dostupných informací projekt nebyl nikdy dokončen a Česká exportní banka, a.s., v současnosti prodává zajištěnou pohledávku vůči společnosti Adularya.
V souvislosti s tímto projektem bylo dle dostupných informací vedeno trestní stíhání, které však již bylo dle informací sdělených podateli Českou exportní bankou, a.s., ukončeno.
Podatel proto žádá o poskytnutí následujících informací:
• S jakým výsledkem a z jakých důvodů byla skončena všechna trestní řízení vedená v souvislosti s projektem elektrárny YUNUS EMRE?
• Jaké osoby byly v souvislosti s tímto projektem podezřelé? Jaké osoby byly v souvislosti s projektem obviněny? Došlo v řízení k podání obžaloby proti některé z těchto osob? Pokud není možné uvést konkrétní jména osob, prosíme alespoň o sdělení, o kolik subjektů celkem se jednalo a zda šlo o osoby fyzické, nebo právnické, tuzemské či zahraniční.
• Pro podezření ze spáchání jakých trestných činů byla trestní řízení vedena?
• Bylo v rámci trestních řízení objasněno, z jakého důvodu nebyl projekt uhelné elektrárny dokončen? Pokud ano, z jakého? Podle veřejně dostupných informací spočíval problém projektu buď v nesprávném vzorku uhlí dodaném tureckou společností Adularya, nebo byl způsoben nefunkčními kotli dodanými ze strany rakouského dodavatele. Potvrdila se během trestního řízení některá z těchto teorií?
• Kdy došlo v uvedené věci k zahájení a ukončení trestních řízení? „

NCOZ se seznámila s obsahem žádosti a po jeho vyhodnocení sdělila žadateli následující informace:


V souvislosti s projektem uhelné elektrárny YUNUS EMRE turecké společnosti Adularya Energy, ze skupiny Naksan Holding policejní orgán NCOZ vedl trestní řízení.

V současné době se jedná o již skončené trestní řízení, které bylo vedeno policejním orgánem NCOZ a byly v něm zahájeny úkony trestní řízení počátkem roku 2018 pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrový podvod, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, přijetí úplatku, podplacení, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 211 odst. 1, 5 písm. b), odst. 6 písm. a), § 220/1 odst. 2 písm. a), odst. 3, § 221 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), § 331 odst. 1, 2, 4 písm. a), § 332 odst. 1, 2 písm. a), § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku. Toto trestní řízení bylo ukončeno v roce 2020 rozhodnutím o odložení věci dle ust. §159a odst. 1 tr. řádu.
V souvislosti s tímto trestním řízením je třeba uvést, že prověřované osoby netvořily pevně uzavřenou „množinu“, neboť tato „množina“ byla závislá na právě stanovených prověřovacích verzích. Proto nelze poskytnout seznam prověřovaných podezřelých osob, či subjektů.
Z jakého důvodu nebyl projekt uhelné elektrárny dokončen? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Jednalo se o souběh několika faktorů. Jednoznačný důvod však nelze určit.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

6.5.2021

vytisknout  e-mailem