Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Trestné činy a přestupky v lokalitě Liberce včetně počtu výjezdů policejních hlídek.

LIBEREC - Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

     Dne 29. dubna 2010 obdrželo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje cestou centrální podatelny Policejního prezídia ČR žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb od občana, který se dotazuje na počty prošetřovaných trestných činů a přestupků v jedné z lokalit Liberce. Tazatel dále požaduje informaci o počtu výjezdů policejních hlídek do jím vymezené liberecké lokality Liberec - Starý Harcov.

     Žadateli o informace byly poskytnuty následující údaje.

     K první části dotazu, vztahující se k nápadu trestné činnosti a přestupků sděluji, že Vámi uvedená lokalita „Liberec – Starý Harcov“ v centrálním registru obyvatel (dále jen „CRO“) neexistuje. V CRO je evidována lokalita „LIBEREC XV – STARÝ HARCOV“. Dále je třeba upřesnit, že v informačních systémech Policie ČR, ze kterých byly Vámi požadované údaje čerpány, je údaj „lokalita“ užíván jen jako nepovinný vedlejší údaj v nestandardizovaném formátu bez ztotožňování v jiných informačních systémech. Informační systémy Policie ČR neumožňují vyhledat údaje k lokalitě na základě jejího plošného vymezení (v daném případě ulicemi Na Zhořelci – Na Bohdalci – 17.listopadu). Proto je třeba k poskytnutým údajům přistupovat s ohledem na tuto skutečnost.
 
  • Počet trestních činů spáchaných v lokalitě Liberec XV - Starý Harcov v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 – 81, z toho 7 v objektu studentského klubu Zanzibar (včetně rest. U Váchy).
  • Počet přestupků spáchaných v lokalitě Liberec XV - Starý Harcov v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 – 64, z toho 9 v objektu studentského klubu Zanzibar (včetně rest. U Váchy).
  • Počet trestních činů spáchaných v lokalitě Liberec XV - Starý Harcov v období od 1.1.2010 do 31.3.2010 – 18, z toho 2 v objektu studentského klubu Zanzibar (včetně rest. U Váchy).
  • Počet přestupků spáchaných v lokalitě Liberec XV - Starý Harcov v období od 1.1.2010 do 31.3.2010 – 21, z toho 3 v objektu studentského klubu Zanzibar (včetně rest. U Váchy).
            K druhé části dotazu, která se týká počtu výjezdů uskutečněných oddělením hlídkové služby Liberec a obvodním oddělením Policie ČR Vratislavice nad Nisou do rest. Zanzibar v roce 2009 a v 1. čtvrtletí roku 2010 sděluji, že požadované údaje nejsou informačními systémy Policie ČR vedeny. Počty výjezdů tak byly zjišťovány z dostupných materiálů poskytnutých oběma organizačními články Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Zahrnují případy, které byly Policií ČR řešeny jako podezření z trestných činů nebo přestupků, případně byly vyřešeny na místě.
 
  • Počet výjezdů do objektu studentského klubu Zanzibar (včetně rest. U Váchy) od 1.1.2009 do 31.12.2009 – 21.
  • Počet výjezdů do objektu studentského klubu Zanzibar (včetně rest. U Váchy) od 1.1.2010 do 31.3.2010 – 6.
 

vytisknout  e-mailem