Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Tisková zpráva k mezinárodní operaci „PERSEUS“

SPOLUPRÁCE JIHOVÝCHOD – PODUNAJSKÝ REGION, ŠEST ZEMÍ – JEDNO CVIČENÍ – JEDEN SPOLEČNÝ CÍL  

Mnichov – Ukončení mezinárodního cvičení s názvem „Operace PERSEUS“, které se plánovalo a připravovalo přes dva roky, bylo završeno zatýkáním současně ve všech zúčastněných státech a to v Německu, Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Moldávii.
 
Příprava operace „PERSEUS“, která je součástí projektu „Spolupráce Jihovýchod – Podunajský region“ (CSDR), začala v listopadu 2013. Bavorský zemský kriminální úřad plánoval a připravoval cvičení za asistence zmíněných zúčastněných států. Drogová divize Bavorského zemského kriminálního úřadu měla na starosti celý projekt za podpory partnerů z Rakouska a České republiky. Program Evropské unie „Prevence boje proti zločinu“ (ISEC) podporuje spolupráci v boji proti mezinárodnímu zločinu a z 90% financuje celkové náklady, přičemž finanční podpora je poskytována Evropskou komisí.
 
Cvičení se specifickým námětem „mezinárodní sledovaná zásilka drog“, provedené v kontextu mezinárodního boje proti drogové kriminalitě, mělo několik cílů. Testování a zintenzivnění mezinárodní spolupráce několika států, školení a přípravu všech vedoucích pracovníků a operativních složek s ohledem na budoucí skutečnou operativní situaci, stejně jako implementaci a optimalizaci operativních možností, byly z těch nejdůležitějších.
 
Boj proti nelegálnímu obchodu s drogami v Evropě nezávisí jen na silných represivních opatřeních realizovaných na národní úrovni, jako jsou například zatýkání dealerů, pašeráků a producentů drog, ale také na preventivních opatřeních, jako je poskytování rad a provádění informačních kampaní. Zvláštní důraz musí být kladen zejména rychlou mezinárodní výměnu informací mezi státními složkami vynucujícími právo, které jsou zapojeny do vyšetřování.
  
To je přesně to, co projekt CSDR buduje. Jeho cílem je bojovat proti nedovolenému obchodu s drogami na takzvané Balkánské cestě. Koordinace mezi státními složkami vynucujícími právo funguje, pouze když je založena na rutině a vzájemném poznání a také na znalosti vzájemné právní situace v každé zemi individuálně.
 
„Jsme velmi potěšeni úspěšnou spoluprací s každou ze zúčastněných zemí. V boji proti mezinárodní drogové kriminalitě je zejména důležité spojit síly a tyto společně demonstrovat“ říká Peter Dathe, prezident Bavorského zemského kriminálního úřadu.
 
Cvičení se zabývalo fiktivním případem obchodu s drogami na mezinárodní úrovni, a simulovalo dovoz velkého množství heroinu v řádech desítek kilogramů z hraniční oblasti mezi Moldavskem a Rumunskem do Spolkové republiky Německo. Kromě toho byl rovněž realizován dovoz velkého množství metamfetaminu z České republiky do Bavorska. Transport drog probíhal na základě instrukcí dobře organizované skupiny drogových dealerů, která pracovala s využitím všech typických metod, charakteristických pro takovéto zločinecké skupiny.
 
Cvičení, které v Německu „vyšetřuje“ Bavorský zemský kriminální úřad jako skutečný případ, bylo zahájeno v oblasti Norimberku. Odtud fiktivní drogoví kurýři cestovali do hlavního města Moldavska přes Rakousko, Maďarsko a Rumunsko. V Kišiněvě se setkali se svým fiktivním šéfem, který přiletěl z Německa. Jejich šéf a zároveň dodavatel heroinu zorganizoval předání drogy v Rumunsku. Drogoví kurýři poté pokračovali v jejich cestě do Szegedu v Maďarsku, kde obdrželi finanční hotovost. Následně byla část heroinu předána prostředníkovi ve Vídni v Rakousku. Poslední zastávkou na cestě byla Praha v České republice. Tam drogový kurýři obdrželi několik kilogramů metamfetaminu, rovněž určeného pro vývoz do Německa.
 
Celkem bylo v průběhu jedenáctidenního cvičení nasazeno cca. 200 policejních důstojníků ze šesti zemí. Tito využívali všechny příslušné policejní pravomoci, kompetence a dostupná opatření, s cílem získat co nejvíce informací a důkazů, využitelných pro trestní řízení.
 
Účast Moldavské republiky v rámci tohoto projektu EU je unikátní, protože se nejedná o členskou zemi EU. Její zapojení je příkladem pro budoucí přeshraniční spolupráci a zapojení do projektů EU.
 
Vyhodnocení operace „PERSEUS“ se uskuteční v červnu 2015 v Maďarsku, kde budou k dispozici všechny výsledky a závěry akce. Budou zde představena a projednána veškerá hlediska společného postupu, která budou analyzována pro využití v budoucích operacích a taktéž pro účely základního a dalšího profesního vzdělávání.
 
                                                                                                                                                       vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                                                 ředitel

12. května 2015

vytisknout  e-mailem