Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Technopárty na Benešovsku

KRAJ - Příznivci techna se sjíždějí do obce Hlaváčkova Lhota 

Technopárty na Benešovsku – AKTUALIZACE: Celkové vyhodnocení akce

Do katastru obce Hlaváčkova Lhota se od pátečního večera dne 24. července 2020 sjížděli příznivci techna a organizátor akci pořádal na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. Hudební produkce byla ukončena v pondělí 27. července 2020 v 8:30 hodin.

Na místě se v průběhu technopárty pohybovalo zhruba 900 účastníků a po celou dobu akce nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku, bezpečnosti osob, majetku ani k zásadním problémům v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Policisté po celou dobu spolupracovali s Krajskou hygienickou stanicí, pořadateli akce, majiteli pozemků a místní starostkou. Dohled prováděly desítky policistů pořádkové jednotky, dále cizinecká, dopravní a pořádková policie. Nechyběli ani policisté služební kynologie a antikonfliktní tým. K monitoringu byl využíván vrtulník Letecké služby ČR a dron.

Od pátku do pondělí do 15,00 hodiny policisté zkontrolovali celkem 938 osob a 844 vozidel. Dechových zkoušek bylo u řidičů provedeno 430 a testu na přítomnost omamných a psychotropních látek se podrobilo 182 osob. Za volant usedlo pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek 39.

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
27. července 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technopárty na Benešovsku / aktualizace informací 27. července 2020 v 8.30 hodin/

Na technoparty v obci Hlaváčkova Lhota je v této chvíli přítomno přibližně 400 účastníků a 130 vozidel. V 8:30 hodin byla ukončena hudební produkce.

Policisté během noci přijali 16 oznámení rušení nočního klidu v důsledku hlučné hudební produkce. Zkontrolovali 86 osob a 68 řidičů vozidel. Dechových zkoušek bylo provedeno 70 a 5 řidičů bylo pod vlivem alkoholu. Testu na přítomnost omamných a psychotropních látek se podrobilo 21 osob, z čehož bylo 5 pozitivních.

Místo policisté nadále monitorují. Ani v nočních hodinách nemuseli řešit vážnější narušení veřejného pořádku. Stále je navázána úzká spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí, s pořadateli akce, s majiteli pozemků a místní starostkou. Během dne se policisté zaměří především na kontroly účastníků při jejich odjezdu. Budou usměrňovat provoz na výjezdových cestách a odjezd účastníků budou korigovat.


por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
27. července 2020

Technopárty na Benešovsku / aktualizace informací 26. července 2020 ve 20.00 hodin/

V současné chvíli se na místě konání technopárty nachází z původních dvanácti soundsystémů pouze čtyři. V areálu setrvává maximálně 500 účastníků a parkuje zde 150 vozidel. Policisté stále důsledně kontrolují odjíždějící návštěvníky s cílem zabránit v jízdě řidičům pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Řidiči mají možnost se před odjezdem podrobit preventivní dechové zkoušce.  

Během dnešního dne policisté zkontrolovali 470 osob pohybujících se v místě konání akce a 485 vozidel. 270 řidičů bylo podrobeno dechové zkoušce a 6 z nich usedlo za volant pod vlivem alkoholu. 95 řidičů policisté otestovali na přítomnost omamných a psychotropních látek, z čehož byl jeden pozitivní. Přestupky v dopravě policisté řešili ve 14 případech. Zpracováváme také jeden trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Na žádost účastníků technoparty policisté provedli 300 preventivních dechových zkoušek a 4 preventivní testy na přítomnost omamných a psychotropních látek.

Snímek z dronu v 18.00 hodin 26.7.2020.jpgSnímek z dronu v 18.00 hodin 26.7.2020.jpg

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
26. července 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technopárty na Benešovsku / aktualizace informací 26. července 2020 ve 14.00 hodin/

V neděli 26. července 2020 po čtrnácté hodině odpoledne setrvává na místě konání technopárty zhruba 600 návštěvníků, někteří již odjeli a další se k odjezdu chystají. Hudební produkce částečně stále trvá. Očekáváme, že bude postupně docházet k odpojování a rozebírání hudebních systémů.

Policisté provádějí u odjíždějících účastníků důsledné kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek. Dohled provádí desítky policistů pořádkové jednotky, na místě je cizinecká policie, dopravní a pořádková policie a v pohotovosti jsou také psovodi se služebními psy. Nadále policisté využívají možnost monitoringu vrtulníkem Letecké služby ČR a drou. Na místě operuje i antikonfliktní tým, který s návštěvníky technopárty hovoří a prostřednictvím letáků je upozorňuje na nulovou toleranci alkoholu či jiných návykových látek při řízení vozidla. Při odjezdu mohou řidiči využít možnost provedení preventivní dechové zkoušky.   

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
26. července 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technopárty na Benešovsku / aktualizace informací 26. července 2020 v 8.00 hodin/

V katastru obce Hlaváčkova Lhota stále probíhá technoparty, kterou organizátor akce pořádá na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. V této chvíli je na místě přibližně 900 účastníků. Během noci policisté zkontrolovali 79 osob a 55 řidičů vozidel. Čtyři řidiči byli pod vlivem návykových látek. V důsledku hlučné hudební produkce policisté přijali čtyři oznámení rušení nočního klidu.

Místo policisté nadále monitorují i s možností využití Letecké služby ČR i dronu a dohlížejí nad veřejným pořádkem. Ani v nočních hodinách nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku. Stále je navázána úzká spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí, s pořadateli akce, s majiteli pozemků a místní starostkou. Během dne se policisté zaměří především na důsledné kontroly odjíždějících účastníků a policisté Antikonfliktního týmu budou prostřednictvím letáků upozorňovat návštěvníky technoparty na nulovou toleranci alkoholu či jiných návykových látek při řízení vozidla.  

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
26. července 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technopárty na Benešovsku / aktualizace informací 25. července 2020 v 19.30 hodin/

Aktuálně je počet účastníků beze změn a na místě se nachází maximálně 800 osob. Od pátečního večera policisté pořádkové a dopravní policie zkontrolovali 157 osob pohybujících se v místě konání akce a dále 161 vozidel.

U čtyř řidičů policisté řešili dopravní přestupky a patnáct osob usedlo za volant pod vlivem alkoholu, nebo omamných a psychotropních látek. Zjištěny a řešeny byly i dva trestné činy a to Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Místo policisté nadále monitorují a usměrňují provoz na příjezdových cestách. Po dobu konání akce standardním způsobem dohlížejí nad veřejným pořádkem a případná konkrétní protiprávní jednání řeší na místě dopravní, pořádková i cizinecká policie. S Krajskou hygienickou stanicí policisté úzce spolupracují. Využívaný je také vrtulník Letecké služby Policie České republiky a dron.  Policisté provádějí a budou i nadále provádět kontroly osob a vozidel najíždějících do prostoru i do přilehlých obcí. Důsledné kontroly pokračují i u odjíždějících účastníků jak na přítomnost alkoholu v dechu, tak na návykové látky.

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
25. července 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technopárty na Benešovsku / aktualizace informací 25. července 2020 ve 14.30 hodin/

Policisté i nadále působí v místě konání technopárty, tedy na soukromém pozemku v katastru obce Hlaváčkova Lhota na Benešovsku. V této chvíli se akce účastní maximálně 800 osob, z toho je přibližně 200 cizinců, převážně z Německa a Rakouska. Ze strany Policie České republiky je periodicky hovořeno s pořadateli akce, s majiteli pozemků a místní starostkou. Do současné chvíle nemuseli policisté řešit žádné závažné narušení veřejného pořádku.

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí
​25. července 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do katastru obce Hlaváčkova Lhota se od pátečního večera sjíždějí příznivci techna a organizátor akci pořádá na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. Od včerejšího večera středočeští policisté místo monitorují, usměrňují provoz na příjezdových cestách a nájezd účastníků korigují. Po dobu konání akce budou policisté standardně dohlížet nad veřejným pořádkem a případná protiprávní jednání budou řešena ze strany dopravní, pořádkové i cizinecké policie.

V současné době se na místě nachází přibližně 2 tisíce účastníků a několik stovek vozidel. Místo monitoruje také vrtulník Letecké služby Policie České republiky. Do současné chvíle policisté nemuseli řešit vážnější narušení veřejného pořádku. Evidujeme a zpracováváme pět podnětů občanů, kteří podali stížnost na rušení nočního klidu.

Policisté provádějí a budou provádět kontroly osob a vozidel najíždějících do prostoru. Důsledné kontroly budou policisté provádět i u odjíždějících účastníků jak na přítomnost alkoholu v dechu, tak na návykové látky.

por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí​
PČR Mladá Boleslav
25.července 2020

vytisknout  e-mailem