Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Technický stav svého vozidla si pořádně kontrolujte

Jihočeský kraj – Vozidlo ve špatném stavu mívá vliv na vznik dopravní nehody. (Hlasová schránka 974 221 116) 

Vozidlo v dobré „technické kondici“ je základem úspěchu šťastného a bezproblémového dojetí do cíle. Z tohoto důvodu bylo zákonodárci zakotveno do
společné logo.png
právního řádu pravidelné přistavení vozidel na stanici technické kontroly. Periodicita takovýchto kontrol je různá podle druhů vozidel. Osobní automobily a motocykly se zpravidla kontrolují 1x za dva roky. V rámci těchto kontrol se provádějí i emisní zkoušky (vyjma motocyklů a mopedů). Nutno však podotknout, že kontrolu technického stavu by měl řidič provést před každou jízdou – tj. minimálně zkontrolovat funkčnost osvětlení, tlak v pneumatikách, zdali nedochází k úniku provozních kapalin a podobně. Ruku na srdce – kolik řidičů tuto kontrolu provádí….?
Logo ZASTAV JÍZDU SMRTILogo ZASTAV JÍZDU SMRTI
 
Zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích ukládá v § 5 odst. 1, písm. a) povinnost řidiči užít takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem se rozumí zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 
Vozidlo je technicky nezpůsobilé, pokud pro závady v technickém stavu BEZPROSTŘEDNĚ ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje životní prostřední, provozovatel neprokáže technickou způsobilost anebo byly na vozidle provedeny neschválené změny nebo zásahy do identifikátorů vozidla (např. VIN-identifikační – jakési „rodné číslo“ vozidla).
 
Výčet závad, které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu, je uveden ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. – konkrétně v § 36. Jedná se o závady v osvětlení (např. pokud nesvítí světlo na straně ke středu vozovky, nelze přepnout z dálkových světel na potkávací nebo pokud světla oslňují), dále v zasklení vozidla (prasklina větší jak 2cm ve stírací ploše či zatemnění skel nad stanovenou mez), netěsnost výfukového potrubí, poškození či deformace karoserie včetně vůle řízení a špatného brzdného účinku, ale také hloubka dezénu pneumatik nebo jejich rozměr a typ podle technického průkazu.
 
Všechny tyto závady jsou důvodem k neschválení technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních komunikacích ze strany technika stanice technické kontroly a v případě kontroly ze strany Policie ČR k uložení blokové pokuty. Tato pokuta může dosáhnout v blokovém řízení až do výše 2.000,-Kč, ve správním řízení až do výše 5.000,-Kč. Nutno podotknout, že za špatný technický stav se nepřidělují trestné body. Každopádně může policista takovému řidiči zakázat jízdu nebo přikázat řidiči přistavení vozidla na prohlídku ve stanici technické kontroly. V případě zjištění závad tuto prohlídku platí řidič včetně uložené pokuty a takováto jízda se může prodražit.
 
V neposlední řadě je třeba řidiče upozornit na další velmi důležitou skutečnost. Pokud bude při dopravní nehodě zjištěno, že vozidlo má propadlou technickou kontrolu nebo např. v zimním období řidič neužil zimní pneumatiky či mají pneumatiky vzorek pod stanovenou mez, pojišťovna řidiče s největší pravděpodobností zkrátí při vyplácení škody. V případě, že takový řidič bude viníkem dopravní nehody, bude po něm požadovat určitou náhradu škody. V případě škody na drahých vozidlech nebo v případě škody na zdraví se tento „regres“ může vyšplhat až do astronomických částek.
 
Motorové vozidlo a jeho technický stav je jedním z faktorů, které mají vliv na vznik dopravní nehody. Proto mějte, prosím, tuto skutečnost na mysli a věnujte svému automobilu alespoň základní péči, která nespočívá pouze v jeho umytí. Abyste nedopadli jako majitel vozidla na fotografii, jehož brzdy měly svá nejlepší léta dávno za sebou…..
 
ZASTAVTE JÍZDU SMRTI tím, že budete mít svá vozidla v pořádku.
brzdy.jpgbrzdy.jpg
 
 
plk. Ing. Lubomír Veselý
vedoucí odboru služby dopravní policie

27. června 2014

vytisknout  e-mailem