Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Taktické cvičení IZS - pád letadla

ÚSTECKÝ KRAJ - Taktické cvičení složek IZS s námětem nehody dopravního turbovrtulového letadla  

 

Dne 8. září 2016 proběhlo u vodní nádrže Kateřina v obci Modlany taktické cvičení složek Integrovaného záchranného sytému pád letadla s větším počtem cestujících.

Námětem cvičení bylanehoda dopravního turbovrtulového letadla. Při letu cestujících směr Drážďany, nahlásil pilot explozi a náhlý pokles tlaku v prostoru pro cestující a výpadek jednoho z motorů. Letadlo ztratilo tah. Jednou z možných variant poruchy letadla byl i teroristický čin. Pilot se pokusil letadlo nasměrovat na pole v katastru obce Modlany, poblíž vodní nádrže Kateřina, kde se však stalo neovladatelným a zřítilo se. Po dopadu se rozpadlo na části, z nichž některé začaly hořet. Stroj přepravoval cca 70 cestujících. Někteří zemřeli, jiní měli různé stupně zranění.

Cílem cvičení bylo Prověření schopností velitele zásahu a vedoucích pracovníků IZS při společném řízení sil a prostředků, zdolávání mimořádných událostí druhu leteckých nehod, činnosti jednotky HZS Teplice při organizování souběžných úkolů, ověření dojezdových časů jednotek a časy jednotlivých činností, činnosti hasičů na místě zásahu, poskytování první pomoci na místě před transportem raněných, třídění raněných metodou START a jejich následný transport na stanoviště pro shromáždění a třídění raněných k odvozu Zdravotnické záchranné služby do zdravotnických zařízení, nácvik zabezpečení místa nehody, spojení mezi složkami IZS, prověřit schopnost spolupráce s ostatními složkami IZS při rozsáhlé a dlouhotrvající mimořádné události na operační, strategické a praktické úrovni, ověřit prakticky možnosti nasazení vyspělých technologií zaváděných do praxe.

Hasičský záchranný sbor

Cvičení se zúčastnilo patnáct hasičských jednotek z toho čtyři profesionální a jedenáct dobrovolných. Hasiči nasadili 27 kusů techniky.

Krajské operační středisko (KOPIS) přijalo informace od přímých účastníků pádu letadla a informaci od Operačního střediska Generálního ředitelství ČR (OPIS GŘ HZS ČR) o pokusu nouzového přistání letadla v místech teplického okresu. KOPIS vyhlásil 3. stupeň poplachu pro jednotky požární ochrany (PO) a dále informoval Policii ČR, Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS), o pádu letadla v katastru obce Modlany.

Byly zahájeny průzkumné práce, velitel zásahu (VZ) upřesnil místo zásahu, sdělil rozsah mimořádné události (hořící trosky letadla rozmetány po poli, raněná a potrhaná lidská těla - odhad), požádal o povolání dalších jednotek s upřesněním místa příjezdu.

KOPIS informoval o vzniklé mimořádné události (MU) řídícího důstojníka Územního odboru (UO) Teplice a krajského řídícího důstojníka, Krajského ředitele HZS ÚK, Českou inspekci životního prostředí, Povodí Ohře, hejtmana Ústeckého kraje, obec Modlany a ORP Teplice. Navázal kontakt s RCC Praha pro bližší informace o letadle. Vyhledávací skupina vyhledala zraněné, označila místo nálezu a odváděla a odnášela raněné do předpokládaného prostoru třídění. Záchranná skupina prováděla záchranu osob neschopných pohybu, včetně jejich vyproštění a transportu. Jistící skupina jistila vyhledávací a záchranné skupiny před riziky vznikajícími z trosek letadla, provedla bojové rozvinutí k ohniskům požáru, hasila požáry a sledovala únik provozních kapalin z letadla. Velitel zásahu (VZ) rozdělil místo události a dal pokyn k zahájení zřízení a vybudování potřebných stanovišť na místě události (MU) (velitelské stanoviště, štáb VZ). Vzhledem k časové a materiální náročnosti situace, povolal spojový vůz a kontejner nouzového přežití z Požární stanice (PS) Ústí n L. Průzkum zjistil, že na hladině vodní nádrže Kateřina plave materiál patřící k nehodě. VZ požádal přes KOPIS výpomoc Vodní záchranné služby k prohledání vodní hladiny a sběru předmětů. Jednotky najely s cisternovými automobilovými stříkačkami (CAS) k hořícím troskám, a provedly hasební a vyprošťovací práce na zjištěných ohniscích. VZ dal pokyn jednotkám k vytvoření útočných proudů na pokládku pěny na místa zasažené vyteklým leteckým palivem. Vzhledem k náročnosti práce ve složitém prostředí, požádal VZ přes KOPIS HZS o podporu zasahujících a zasažených osob posttraumatickými týmy. VZ po domluvě s vedoucím pracovníkem lékařem ZZS určil na místě události sektor zdravotnické pomoci, prostor pro Leteckou záchrannou službu (LZZS), shromaždiště raněných a postup záchrany zraněných dále plnění úkolů dle traumatologického plánu. VZ rozhodl o zřízení prostoru pro identifikaci a umístnění obětí. VZ prostřednictvím štábu a týlu zabezpečil náhradní oblečení, hygienu a ubytování. Prostřednictvím starostky obce Modlany, ve spolupráci s ORP Teplice.

Byly provedeny dohašovací a likvidační práce v prostoru zásahu. Byly ukončeny záchranné práce a všichni postižení byli předáni ZZS. Jednotky provedly závěrečný průzkum na místě události společně s Policií ČR. VZ předal uzavřené a střežené místo zásahu odpovědným orgánům k dalšímu řešení. Štáb IZS pokračoval v činnosti pro potřeby PČR.

Další složky IZS nasazené na cvičení byly: Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Městská policie Krupka, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Ohře, Letecká záchranná služba, Ústecký kraj.

Policie České republiky

Na místo letecké nehody byly okamžitě vyslány všechny dostupné síly a prostředky jednotlivých útvarů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Na místo se jako první dostavili policisté ze služby pořádkové a dopravní policie. Prvořadým úkolem dopravních policistů bylo okamžitě uzavřít prostor kolem místa letecké nehody a regulovat dopravu tak, aby vjezd byl možný pouze pro zasahující složky IZS. Policisté z obvodních oddělení pomáhali záchranářům s poskytováním prvním pomoci zraněným a s jejich evakuací od místa požáru. Společně pak s policisty ze speciální pořádkové jednotky a psovody s jejich služebními psy propátrávali terén za účelem vyhledání všech osob, které byly na palubě havarovaného letadla. Přeživší i zranění byli předáni ihned do péče zdravotnických záchranářů. Dále zajišťovali a vyznačovali místa nálezu lidských ostatků, trosek, věcí apod. Nejdůležitějším úkolem však bylo zamezit vstupu cizím osobám do vytyčené nebezpečné zóny.

Místo letecké nehody bylo v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Kateřina, proto byli povolání i policejní potápěči, kteří se podíleli na vyhledávání osob, věcí a trosek na vodní hladině a pod hladinou.

Podle některých svědků došlo na palubě letadla k výbuchu. Z tohoto důvodu byl na místo vyžádán psovod se psem specialistou na vyhledávání výbušnin a také policejní pyrotechnik k provedení pyrotechnické prohlídky.

Služba kriminální policie a vyšetřování zjišťovala totožnost osob postižených touto mimořádnou událostí. Kriminalisté prováděli jejich identifikaci a snažili se zaevidovat transport všech zraněných do jednotlivých zdravotnických zařízení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádnou událost, museli kriminalisté provést prověrku všech hospitalizovaných a ošetřených pasažérů v jednotlivých nemocnicích Ústeckého kraje, aby byl ověřen celkový počet cestujících tohoto tragického letu.

Kriminalističtí technici prováděli ohledání místa události, dokumentovali a zajišťovali stopy pro další vyšetřování. Přesnou příčinu a okolnosti, které vedly k této události, vyšetřují kriminalisté společně se specialisty z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Na místě pracoval také DVI tým Kriminalistického ústavu v Praze, který je složen ze specialistů vyškolených pro identifikaci většího počtu obětí v mimořádných situacích.

Zdravotnická záchranná služba

Cvičení se zúčastnilo přes 50 zdravotnických záchranářů - 15 výjezdových skupin, zdravotnické operační středisko a letecká záchranná služba ZZSÚK.

Cílem záchranářů bylo procvičení postupů a využití prostředků pro řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví a spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.

Po prvotním třídění zraněných osob složkami HZS a jejich transportování na vybudované stanoviště neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou, byli ranění vedoucím lékařem tzv. lékařsky tříděni a byla určena priorita jejich léčby, kterou následně prováděli zdravotníci na tomto stanovišti. Zdravotnické operační středisko po celou dobu koordinovalo mimořádnou událost a transporty raněných osob z místa neštěstí do zdravotnických zařízení.

por. Ing. Lukáš Marvan                      mjr. Ing. Bc. Jana Slámová                 Prokop Voleník, DiS.

tiskový mluvčí HZS ÚK                        tisková mluvčí KŘP - U                     tiskový mluvčí ZZS ÚK

vytisknout  e-mailem