Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Taktické cvičení IZS "METRO 2014"

V akci 100 policistů z různých útvarů 

Zhruba sto policistů se v noci na středu 22. 10. 2014 zúčastnilo taktického cvičení IZS „METRO 2014“ s námětem teroristického útoku v metru. Více o cvičení se dozvíte na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR zde.

Cvičení se zúčastnilo na 70 policistů Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jejichž prvotním úkolem bylo především uzavření vnější zóny u stanice metra, kde mělo dojít k chemickému útoku, regulace dopravy v okolí místa události, uzavření okolí větracích šachet atd. Vše s cílem chránit bezpečnost osob a majetku, udržet veřejný pořádek při mimořádné události a ulehčit práci záchranným složkám.

Zastoupení na cvičení měli i policisté služby kriminální policie a vyšetřování, Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR a další policisté působící v krizových štábech a operačním řízení.

Pro Policii České republiky by stěžejní činnost nastala zejména v období po provedeném útoku a až po ukončení záchranných a likvidačních pracích. Základními úkoly by se bezesporu staly:
  • Dopadení pachatelů, kde lze předpokládat spolupráci s dalšími orgány včetně mezinárodní spolupráce
  • Informování veřejnosti
  • Preventivní činnosti spočívající zejména ve zvýšeném dohledu nad místy velké koncentrace osob, zvýšení akceschopnosti a mimořádná opatření
  • V neposlední řadě také ochrana života a zdraví policistů podílejících se na opatření
Do akce nasazen i DVI tým

Do cvičení METRO 2014 byl zapojen také DVI tým – skupina specialistů, kteří jsou vyškoleni provést identifikaci většího počtu obětí v mimořádných situacích. Tým může být nasazen v případech teroristických útoků, povodní, požárů, při zemětřesení, tragických leteckých či železničních nehodách. Identifikace obětí v těchto situacích může být velice komplikovaná, což je dáno nejen charakterem události, ale také anonymitou a značným poškozením těl obětí.

Český DVI tým byl proškolen a vybaven v roce 2013 díky grantu z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Činnost týmu řídí Kriminalistický ústav Praha (KÚP). Cvičení Metro 2014 se zúčastnilo celkem 9 členů DVI týmu, z toho 7 pracovníků KÚP a dva soudní lékaři.

Členy DVI týmu jsou dokumentaristé, daktyloskopové, genetici, antropologové, soudní lékaři, stomatologové, dále psycholog, překladatel, metodik a vedení týmu. Odborníci pracují v několika skupinách. Post Mortem skupina provádí úkony směřující k identifikaci na místě neštěstí a na pitevně. Jejím úkolem je zajistit a zadokumentovat těla obětí a jejich veškeré osobní věci. Odborníci se rovněž podílejí na dokumentaci a popisu těla oběti, odběru genetického materiálu a snímání daktyloskopických otisků na pitevně. Ante Mortem skupina zajišťuje potřebné srovnávací materiály, jako jsou např. fotografie, stomatologické či zdravotní záznamy, biologické vzorky z místa bydliště obětí apod. Veškerá získaná data se posléze porovnávají a vyhodnocují s cílem jednoznačně potvrdit identitu oběti.  

Mezi mrtvými mohou být také cizí státní příslušníci, proto je velice důležitá mezinárodní spolupráce s členy DVI týmů zahraničních států a s Národní ústřednou Interpolu. V České republice se o potřebnosti vzniku DVI týmu začalo uvažovat již v roce 2005 v souvislosti s ničivou vlnou tsunami, která v prosinci 2004 postihla jihovýchodní Asii. Oběťmi této živelní katastrofy se stalo také šest českých občanů.  

22. října 2014
 
kpt. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR
 
kpt. Mgr. Petra Srnková
tisková mluvčí, Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
 
por. Mgr. Tomáš Hulan
tiskový mluvčí, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

vytisknout  e-mailem