Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Studenti dosáhli výborných výsledků

JABLONEC NAD NISOU – Žáci gymnázia úspěšně absolvovali fyzické testy nezbytné pro přijetí do služebního poměru. 

V pondělních dopoledních hodinách navštívili policisté Územního odboru Jablonec nad Nisou Gymnázium Dr. Antona Randy. Důvodem návštěvy byla přednáška a prezentace vybraných druhů policejních činností a především pak představení úrovně a náročnosti fyzických testů pro uchazeče pro přijetí do služebního poměru policie České republiky. Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou si policisté nevybrali nahodile. Záměr seznámit studenty z náročností fyzických testů nutných k práci u policie posloužil také jako srovnání fyzické úrovně studentů školy se sportovním zaměřením.

Dvouhodinový blok sportovních disciplín započali policisté prap. Radim Reimann a pprap. Martin Fišera jejich představením téměř desítce studentů. Žáci z 1. až 4. ročníků gymnázia byli seznámeni nejen s úrovní testů, s jejich náročností, ale také s jejich správným zvládnutím. V neposlední řadě také s bodovým ohodnocením jednotlivých cviků, kterých by měl uchazeč o práci u Policie ČR dosáhnout.  Dívky a chlapci gymnázia se po seznámení se všemi důležitými aspekty testů tělesné zdatnosti vrhli na čtyři povinné disciplíny: člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů.

Závěry dvouhodinového bloku, pod taktovkou policistů, bedlivě sledoval i samotný ředitel gymnázia, pan Tomáš Hofrichter. Na své žáky mohl být patřičně hrdý, neboť všichni ze zúčastněných prošli celým souborem testů na výbornou. A právě spokojenost nejen žáků, ale i učitelského sboru, v čele s panem ředitelem, vyústila v další spolupráci s policií. Již nyní se totiž rýsuje dSM a TA testy.jpgalší blok testů fyzické přípravy s větším počtem studentů Gymnázia Dr. Antona Randy, a to pod pomyslnou taktovkou Personálního odboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a instruktorů služební přípravy krajského ředitelství. 

Tým pracovníků personálního odboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v průběhu celého roku pořádá pro studenty středních škol a gymnázií množství nejen sportovních akcí. Za zmínku stojí například soutěž „Studentská střela“, jejíž 3. ročník proběhl v loňském roce, a kterého se zúčastnili studenti maturitních ročníků škol s bezpečnostně právními studijními obory. Další oblíbenou možností seznámit se s policejní prací je „Náborový kemp“, který policisté s instruktory realizují tradičně v okolí Máchova jezera.

K dalším činnostem, souvisejícím nejen s náborem nových uchazečů o práci u policie, patří také bloky přednášek v rámci preventivní osvěty. S ohledem na palčivá témata doby, mezi která se řadí například kyberkriminalita, šikana, drogová problematika nebo bezpečné chování v silničním provozu, navštěvují školy a školská zařízení krajští preventisté.

26. dubna 2023
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem