Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stručný popis CRZ

CRZ_LOGO

Logo_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft.svg.png

Centrální registr zbraní (CRZ) je informační systém provozovaný v rámci vnitřní rezortní sítě ministerstva vnitra – Intranet a v rámci veřejné sítě Internet. Této skutečnosti je přizpůsobena jeho architektura a správa uživatelských přístupů. 

CRZ je uživatelsky rozdělen na tři části: 
-    CRZ pro podnikatele v oboru zbraní, střeliva a munice (pro držitele zbrojních a muničních licencí), 
-    CRZ pro Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (pro ČUZZS),
-    CRZ pro Policii ČR.

CRZ PRO PODNIKATELE
Držitelé zbrojních a muničních licencí přistupují do CRZ ze sítě Internet. Pro přihlášení do systému CRZ jsou uživatelé ověřováni pomocí osobního komerčního certifikátu a uživatelským jménem a heslem. Osobní komerční certifikáty budou cca od poloviny roku 2021 postupně nahrazovány jinými prostředky elektronické identifikace (moje ID, NIA ID, eObčanka,…). 
Po přihlášení do každého z modulů je uživatel vyzván k výběru provozovny, jejíž „knihy“ bude moci aktualizovat nebo do kterých bude moci nahlížet.
-    EKZ (evidenční knihy zbraní) a EKS (evidenční knihy střeliva) jsou dostupné pouze držitelům zbrojních licencí skupin A až E, kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které nemají vydán zbrojní průkaz.
-    EKM (evidenční knihy munice)  jsou dostupné pouze držitelům muničních licencí, kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se munice, která je předmětem jejich podnikatelských aktivit.
-    ZKZ (záznamní knihy zbraní) a ZKS (záznamní knihy střeliva) jsou dostupné všem držitelům zbrojních licencí, kteří mohou vést evidence zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které mají vydán zbrojní průkaz, s využitím elektronické aplikace CRZ. Na rozdíl od evidenčních knih záznamní knihy držitelé ZL využívat nemusí a tyto evidence mohou stále vést „postaru“ v papírových nebo elektronických záznamních knihách. 
-    V části CRZ pro podnikatele je i modul Přepravy, který nabízí formuláře „Žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva“, Žádost o povolení přepravy munice“, „Hlášení o přepravě zbraní a střeliva“ a „Hlášení o přepravě munice“.

CRZ PRO ČÚZZS
ČÚZZS přistupuje do CRZ ze sítě Internet. Pracovníci ČÚZZS pracují v samostatné „EKZ – zkušebna“, jejímž prostřednictvím mohou přebírat zbraně k ověření, vyznačovat u nich ověření a předávat je zpět.  

CRZ PRO POLICII
Policie přistupuje  do CRZ ze sítě Intranet Ministerstva vnitra.  Pro plnění úkolů má každý příslušný útvar policie vytvořenou „EKZ-policie“, ve kterých zpracovává záznamy zbraní, se kterými pracuje (záznamy zbraní opravuje, vkládá, mění jejich stavy,…). 
Policie ČR s využitím CRZ vydává zbrojní a muniční doklady a spravuje údaje o jejich držitelích.

V Praze 14. ledna 2021 
 


 

vytisknout  e-mailem