Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stručný popis CRZ (stav 13.11.2017)

CRZ_LOGO

Logo_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft.svg.png

CRZ je informační systém provozovaný v rámci vnitřní počítačové sítě policie – Intranet, a ke kterému lze současně přistupovat ze sítě Internet. Této skutečnosti je přizpůsobena jeho architektura a správa uživatelských přístupů.

Záznamy zbraní, střeliva a munice tvoří databázi CRZ a jsou rozděleny do evidenčních a záznamních knih.

CRZ je uživatelsky rozdělen na tři části:

  • CRZ pro držitele ZL a ML,
  • CRZ pro ČUZZS,
  • CRZ pro Policii ČR.

CRZ pro držitele ZL a ML

Držitelé zbrojních licencí (ZL) a muničních licencí (ML) přistupují k CRZ ze sítě Internet, jsou proto externími uživateli CRZ.

Držitel ZL (ML) hned z úvodní obrazovky získá přehled o pohybech všech svých zbraní nebo střeliva nebo munice (počty zásilek k přijetí, k odeslání). Při přihlášení do CRZ je vyzván k výběru provozovny, jejíž „evidenčníknihy“ bude moci aktualizovat nebo do kterých bude nahlížet.

  • EKZ (evidenční knihy zbraní) a EKS (evidenční knihy střeliva) jsou dostupné pouze držitelům zbrojních licencí skupin A až E (podnikatelům), kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které nemají vydán zbrojní průkaz.
  • EKM (evidenční knihy munice) jsou dostupné pouze držitelům obecné muniční licence (podnikatelům s municí), kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se munice, kterou mají ve svých muničních skladištích.
  • ZKZ (záznamní knihy zbraní) a ZKS (záznamní knihy střeliva) jsou dostupné všem držitelům zbrojních licencí, kteří mohou vést evidence zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které mají vydán zbrojní průkaz, s využitím elektronické aplikace CRZ. Na rozdíl od knih EKZ a EKS knihy ZKZ a ZKS držitelé ZL využívat nemusí a tyto evidence mohou i nadále (tedy po 1. 7. 2014) vést „postaru“ v papírových nebo elektronických záznamních knihách.
  • V části CRZ pro držitele ZL je i modul Přepravy, který nabízí formuláře „Žádosti o povolení přepravy“ a „Hlášení o přepravě“. Oba formuláře jsou ve verzi pro zbraně a střelivo a ve verzi pro munici.   

CRZ pro ČÚZZS

ČÚZZS je externí uživatel, který k CRZ přistupuje z Internetu. Na rozdíl od držitelů ZL, je orgánem veřejné moci. K tomu, aby ČÚZZS mohl plnit své úkoly, byla vytvořena samostatná „EKZ – zkušebna“, jejímž prostřednictvím může ČÚZZS převzít zbraně k ověření, vyznačit u nich ověření a předat zbraně zpět.  

CRZ pro policii

Policie je interní subjekt, který k CRZ přistupuje z Intranetu.  Pro plnění úkolů Policie ČR jsou pro každý příslušný útvar policie vytvořeny „EKZ-policie“.

Policie v CRZ vede evidenci držitelů zbraní a munice a jejich dokladů.

vytisknout  e-mailem