Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Střelivo používané Policií České republiky

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1.) Kdo schválil v roce 2013 přezbrojení několika útvarů PČR náboji s dutou špičkou a postranními drážkami 9 mm Luger výrobce Sellier&Bellot.

2.) Proč bylo mezi některými útvary přezbrojeno na náboje 9mm Action Five?

3.) Kde v současné a minulé právní legislativě je využití tohoto střeliva stáními orgány povoleno?

4.) Jak je využito ustanovení §56 odst. 4 zák. č. 273/2008 Sb., o policie ČR ve znění “Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje” při použití těchto vysoce účinných nábojů?

5.) Jak je možné, že Policie ČR využívá náboje - zbraně, které jsou zakázané pro civilní použití pro jejich nehumálnost, které jsou civilním osobám zapovězeny zákonem o zbraních a střelivu? Ačkoliv se zákon o zbraních a střelivu nevztahuje na ozbrojené sbory, jak je vyřešena otázka humanity s vnitrostátním právem a mezinárodními předpisy?

6.) V případě použití tohoto “nehumálního” střeliva policistou při zákroku, kdo se ho zastane v případě soudního procesu, když by byl souzen za nepřiměřený zákrok provedený tímto nábojem?

7.) Jaké právní předpisy schvalují toto střelivo a jaká je k tomu metodika?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila předmětnou žádost a poskytla žadateli následující informace:

Ad 1.)

Náboje popisované v předmětné žádosti o informace jsou označovány jako náboje s řízenou deformací střely nebo policejní náboje. V rámci Policie České republiky jsou na základě schválení ministrem vnitra používány už od roku 2002. V roce 2013 došlo toliko k rozšíření sortimentu používaných nábojů o typ v žádosti uváděných policejních nábojů z produkce společnosti Sellier & Bellot, a. s. Tyto náboje byly pořízeny na základě výsledku výběrového řízení, neboť jsou levnější než obdobné náboje zahraniční provenience.

Ad 2.) 

Náboje Action 5 jsou v rámci vybraných útvarů a organizačních článků Policie České republiky používány už cca 10 let. Důvody jejich zařazení do výzbroje Policie České republiky jsou shodné s důvody vyzbrojení ostatními policejními náboji, tj. náboji s řízenou deformací střely (viz ad 4.)  

Ad 3.)

Omezení, jež pro vlastnictví, držení a nošení zbraní a střeliva vyplývají ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákona o zbraních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 119/2002 Sb.“), se podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) tohoto právního předpisu nevztahují na zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory či Vojenským zpravodajstvím. Součástí výzbroje bezpečnostního sboru proto mohou být i zbraně označené podle ustanovení § 4 zákona č. 119/2002 Sb. jako zbraně kategorie A, tj. například zbraně samočinné (samopaly), střelivo s řízenou deformací střely nebo zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů. 

Ad 4.)

Ustanovení § 56 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, není použitím policejních nábojů, tj. nábojů s řízenou deformací střely, nijak dotčeno. Policejní náboje vykazují vlastnosti, jež jsou pro použití zbraně ve smyslu uvedeného právního předpisu vhodnější než vlastnosti jiných typů nábojů.   Policejní náboje mají lepší zastavovací účinek. Střely v zasaženém cíli rychle ztrácejí energii, což významně snižuje riziko ohrožení životů a zdraví jiných osob nacházejících se ve směru střelby za cílem. Střely mají rovněž podstatně nižší odrazivost od pevných překážek, což do značné míry eliminuje riziko zasažení jiných osob odraženou střelou. Konstrukce střely umožňuje prostřelení pneumatiky běžného osobního automobilu s kruhovým průrazem, což zajišťuje rychlejší a bezpečnější únik vzduchu z pneumatiky. Střely při průletu sklem (například okenní výplně osobních automobilů) prakticky nefragmentují a mají mnohem lepší schopnost zachovat původní směr letu, což opět snižuje riziko nežádoucích vedlejších účinků použití zbraně. 

Ad 5.)

Viz ad 3.)

Ad 6.)

Viz ad 4.)

Ad 7.)

Druhy střeliva zařazeného do výzbroje Policie České republiky nejsou upraveny žádným právním předpisem a s ním související metodikou.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 30. 10. 2018

vytisknout  e-mailem