Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Střelba, ale i bojová umění a teorie

Podívejte se, jak probíhá policejní příprava. 

Co všechno se musejí policisté naučit, než jdou do služby? Zneškodnit pachatele, vyřešit dopravní nehodu, správně komunikovat, ale i přesně střílet. Právě tyto základy se učí každý policista, který je přijat, na takzvané zopce. Jde o základní odbornou přípravu, která trvá jeden rok. Policisté z Olomouckého kraje ji nejčastěji absolvují v Holešově. Po absolvování základní odborné přípravy následují zkoušky, které policista musí splnit, aby mohl nastoupit do terénu. Přečtěte si, jak základní odborná příprava policistů a policistek probíhá.

Rozsáhlým areálem, který patří Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově, nás provází vedoucí odboru zabezpečení výuky plukovnice Jana Poloczková. V útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy je asi šedesát policistů, kteří učí asi dvě stě padesát nováčků v základní odborné přípravě. V kurzech je zde asi stovka dalších policistů.

„Kapitán mi řekl, že mám dobrý soustřel, takže jsem spokojený...“

Naše první kroky vedou do podzemí. Když se otevřou těžké dveře, objevíme se na střelnici. Skupina policistů je otočena zády k nám a čelem k terčům. Bereme si sluchátka a výcvik pokračuje. Nejdřív je k vidění takzvaný suchý nácvik, což znamená, že policisté nestřílejí. „K prohlídce zbraň! Oba zásobníky ke kontrole,“ rozdává policistům povely instruktor služební přípravy kapitán Dalibor Duchyňa. Policisté ukládají zbraně do pouzdra, řadí se zády ke zdi a zkoušejí nabití a vybití zbraně.

„Policisté se zde naučí používat zbraň. Dostanou právní podklad k tomu, aby ji mohli používat a zároveň se to naučí i prakticky. Ve finále je policista připraven na to, aby ji mohl při ostrém zákroku použít,“ říká mi vedoucí oddělení služební přípravy plukovník Miloslav Jůzl. Ten má na starosti instruktory služební přípravy, kteří zajišťují výcvik střelecké přípravy a sebeobrany včetně použití donucovacích prostředků.

„Tady na střelnici to začíná od základu, kterým je manipulace se zbraní, postoj, tasení a nabití zbraně, střelba, střelba na více cílů, více výstřelů po sobě. Učí se zkrátka reakce na různé situace,“ dodal Miloslav Jůzl. Celý výcvik od samého začátku probíhá s využitím ostré munice. „Dejme si všichni sluchátka,“ varuje nás hlasitě instruktor. Ozývá se ostrý zvuk píšťalky, po kterém policisté tasí zbraně a každý z nich vystřílí do terče před sebou čtyři rány.

Po střelbě jdou policisté zkontrolovat úspěšnost střelby k terčům. „Jeden, dva, tři. Tady nám jeden utekl. Ale super soustřel,“ chválí instruktor jednoho z policistů. „Myslím, že mi to šlo docela dobře. Kapitán mi řekl, že mám dobrý soustřel, takže jsem spokojený,“ těšil se u terče strážmistr Roman.

Nově nastupující policisté a policistky v Olomouckém kraji získávají náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun, po dobu základní odborné přípravy pobírají plat ve výši 25 720 korun měsíčně, výuka probíhá od pondělí do čtvrtka od 06:30 do 15:00 hodin, v pátek od 06:30 do 12:30 hodin. Mají nárok na ubytování a stravu zdarma a na proplacení cestovních náhrad. Ti, kteří chtějí, mohou denně jezdit domů za rodinami. Ihned po ukončení základní odborné přípravy se jim plat zvedá o 5 tisíc korun měsíčně na minimálně 31 090 korun. A to je jen základ platu, ke kterému mohou mít ještě další příplatky za svátky a přesčasy nebo osobní příplatek. Pokud jsou aktivní a rychle se zapracují, může jejich plat vzrůst velmi rychle, například po dvou letech až na 34 tisíc korun, po třech letech až na 36 tisíc korun. Navíc u Policie České republiky se plat všem pravidelně každé tři roky automaticky zvyšuje. Pro zajímavost, průměrný služební příjem policistů a policistek v Olomouckém kraji za rok 2018 činil 41 433 Kč, za rok 2019 to bylo 44 738 Kč, v roce 2020 dokonce 47 480 Kč.

 „Policisté se učí, jakým způsobem mají dopravní nehodu na místě zajistit, zadokumentovat a vyřešit...“

Ze střelnice míříme zase nahoru na zemský povrch, abychom se podívali do jiné budovy, kde se nachází učebna, které se říká kolotoč. „To je učebna, kde se nacvičují modelové situace jako je například vstup do obydlí. Najdeme tady taky obchod, restauraci, byt nebo policejní služebnu a celu,“ vysvětluje plukovnice Jana Poloczková. Kolotoč se učebně říká kvůli otočnému hledišti pro studenty, které se díky stisknutí tlačítka může otočit vždy čelem k prostředí, ve kterém zrovna probíhá daná modelová situace.

Modelová situace, kterou budeme sledovat dnes, se však odehrává před učebnou. Na silnici u autobusové zastávky jsou dvě nabouraná auta. Jedno z nich narazilo do autobusové zastávky. U těchto kulis se scházejí policisté pod vedením lektora oddělení dopravní služby kapitána Libora Škorpíka. „Policisté a policistky se zde učí způsoby zpracování dopravních nehod. Jde o praktické ukázky toho, jaký je postup hlídky po příjezdu na místo dopravní nehody, aby policisté věděli, jakým způsobem mají dopravní nehodu na místě zajistit, zadokumentovat a vyřešit,“ popisuje kapitán.

Základní odborná příprava pro nově nastupující policisty a policistky, kteří před přijetím k Policii ČR vystudovali bezpečnostně právní obor a po přijetí úspěšně prošli písemným testem znalostí, může trvat pouze šest měsíců. Tudíž nastupují do terénu o šest měsíců dříve a jejich plat o to dříve vzroste o 5 tisíc korun na 31 090 korun měsíčně. Ti, kteří získali maturitu na jakémkoliv jiném oboru studia, absolvují základní odbornou přípravu v trvání 12 měsíců, tak aby se naučili vše, co budou při výkonu služby potřebovat.

Při výuce se však klade důraz také na psychologické hledisko nehody. „Řidiči bývají po dopravní nehodě v šoku, takže hlídka po příjezdu musí zjistit, jestli u osob nedošlo k nějakému zranění a taky to, jak se dopravní nehoda stala. Jde hlavně o to, aby si policisté uvědomili, že každá nehoda se řeší jinak. Někdy se stane nehoda se zraněním. V případě této modelové situace došlo k poškození autobusové zastávky, což znamená, že vznikla škoda na majetku třetí osoby,“ říká Libor Škorpík.

„Druhá polovina třídy se teď věnuje modelové situaci nehody, při které řidič narazil do stromu a je zraněný. Policisté se učí, co mají dělat v takovém případě. Jde o příjezd na místo, označení místa nehody, zjištění zdravotního stavu účastníků nehody, popřípadě jejich vyproštění z vozidla, přenesení na bezpečné místo, zavolání rychlé záchranné služby a zahájení resuscitace, což znamená, že se policisté učí zacházet i s automatizovaným externím defibrilátorem,“ popisuje vedoucí oddělení dopravní služby plukovník Petr Kejval.

Policisté a policistky mají šest týdnů placené dovolené ročně. Zaměstnavatel jim z Fondu kulturních a společenských potřeb finančně přispívá na penzijní nebo životní pojištění. Služba u Policie České republiky se řídí zákonem o služebním poměru, dle kterého policisté v době nemoci dostávají plat v plné výši (pokud délka jejich pracovní neschopnosti nepřesáhne třicet kalendářních dnů). Plat se jim nekrátí ani po dobu devíti dnů, když ošetřují své nemocné dítě mladší deseti let. Fond výkonu služby mají třicet sedm a půl hodiny týdně (na rozdíl od těch, kteří pracují dle zákoníku práce a mají čtyřicetihodinovou pracovní dobu týdně).

„Policie, stůj! Na zem!“ křičí, když berou pachatele za obličej a stahují ho k zemi...“

Další zastávkou na naší návštěvě areálu, ve kterém probíhá výcvik policistů a policistek, je budova, kde se nachází několik tělocvičen a posilovna. „Posilovna, kterou naši policisté využívají, je moderně vybavená. Celý tělovýchovný areál se otevíral zhruba před třemi lety, takže je moderní. Jsme rádi, že tento areál Vyšší a střední policejní školy v Holešově mohou využívat naši policisté a využívají ho ke zvyšování své fyzické kondice i v době osobního volna,“ říká vedoucí oddělení služební přípravy plukovník Miloslav Jůzl, se kterým jsme se bavili před chvílí na střelnici.

O několik minut později se v tělocvičně schází skupina policistů, kteří se budou učit techniky zneškodnění pachatele. Policisté se budou učit od základu techniky z různých bojových sportů, mezi které patří judo, box nebo jiu-jitsu. Tyto techniky se spojí a slouží k výuce taktiky služebního zákroku. „Policisté se kromě základů bojových umění učí také zacházet s donucovacími prostředky, jako jsou slzotvorný prostředek, obušek, tonfa nebo teleskopický obušek. Jakmile policisté získají základní dovednosti v těchto technikách, přechází se na nácvik modelových situací ve dvojicích,“ popisuje Miloslav Jůzl.

Policisté se na tatami po rozcvičení rozdělí do dvojic, ve kterých vždy jeden z nich představuje pachatele. „Policie, stůj!“ křičí po svých pachatelích policisté. „Na zem!“ křičí, když berou pachatele za obličej a stahují ho k zemi. „Ruce od těla! Dlaně nahoru!“ Policisté si ve dvojici roli vymění. Dnešní trend je však takový, že k přímému kontaktu policisty s pachatelem dochází pouze ve výjimečných situacích, policisté častěji používají technické donucovací prostředky, jako jsou slzotvorný prostředek, úderový prostředek nebo elektrický paralyzér.

Věrnost se u Policie České republiky opravdu vyplácí. Po patnácti letech služby policisté získávají k šesti týdnům dovolené ještě navíc každoročně nárok na ozdravný pobyt v délce čtrnácti dnů. Policisté ho mohou trávit buď v lázních, nebo sportováním v místě svého bydliště. V případě odchodu od policie po odsloužení patnácti a více let mají nárok na doživotní výsluhový příspěvek. Ten může podle počtu odsloužených let být měsíčně až polovina průměrného hrubého měsíčního příjmu policisty. Také mají při odchodu od policie (nejdříve ale po šesti letech služby) nárok na finanční příspěvek, takzvané odchodné, což je jednorázová částka rovnající se podle počtu odsloužených let policisty až šestinásobku jeho průměrného hrubého měsíčního příjmu.

Naše poslední kroky areálem míří z tělovýchovného centra do další z budov. Jdeme se podívat na výuku, při které se policisté v lavicích učí například základy práva a kriminalistiky, služby pořádkové policie, služby dopravní policie a také komunikaci pomocí vysílaček.

Pokud vás zajímá policejní práce a chtěli byste se stát policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji, napište nám na mail nabor.olomouc@pcr.cz a my se vám ozveme.

por. Bc. Martina Schrammová
29. září 2021

vytisknout  e-mailem