Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Středočeští policisté se v rámci dopravně bezpečnostní akce zaměřili především na řidiče, kteří se během jízdy nevěnovali řízení

KRAJ – Lepší výhled na osoby za volantem jim poskytl autobus, který využili při provádění kontrol. Na některých stanovištích přestupky dokumentovali také pomocí monokulárního dalekohledu. 

V rámci mezinárodní spolupráce organizace TISPOL proběhla minulý týden celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, do které se aktivně zapojili také středočeští policisté. Účastnilo se jí přes 300 policistů dopravní a pořádkové služby, dálničních oddělení a odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Prioritně se zaměřovali na věnování se řízení vozidla, zejména na zákaz držení záznamových a hovorových zařízení během jízdy. Pro lepší výhled do kabin kamionů, ale i osobních vozidel, měli k dispozici autobus, ze kterého pořizovali záznamy spáchaných přestupků. Na některých stanovištích jim pro dokumentaci přestupků posloužil monokulární dalekohled. Zároveň dohlíželi na to, zda řidiči dodržují zákonem stanovenou rychlost, zda používají bezpečnostní pásy a zádržné systémy, zda mají v pořádku technický stav vozidla a zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo drogami. Sledovali také chování řidičů na železničních přejezdech a v jejich blízkosti a dodržování dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Pátrali i po osobách, věcech, odcizených vozidlech apod.

Během celé akce policisté zastavili a zkontrolovali více než 2685 vozidel a zjistili 601 přestupků. Celkem 556 přestupců vyřídili na místě příkazním řízením ve výši 204 600 korun a 45 řidičů oznámili na příslušný úřad k dalšímu projednání ve správním řízení. Nejčastějším prohřeškem řidičů přitom bylo nepoužití bezpečnostních pásů. Tento přestupek spáchalo 142 kontrolovaných. Celkem 139 z nich policisté vyřešili na místě příkazním řízením a 3 přestupci budou následně řešeni ve správním řízení. Policisté odhalili také 90 řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce telefonní přístroj, dalších 11 se nevěnovalo řízení jiným způsobem například tím, že si četli noviny nebo se během jízdy dívali na televizi nebo DVD. Nepoužití zádržného systému policisté zjistili ve 4 případech. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo celkem 63 řidičů. Z toho 47 policisté vyřešili přímo na místě, zbylých 16 oznámili příslušnému úřadu k dalšímu projednání.  Čtrnáct osob za volantem nepředložilo řidičský průkaz a 2 osoby řídily vozidlo bez řidičského oprávnění. Celkem 73 řidičů mělo nevyhovující technický stav vozidla. Policisté také zastavili 9 vozidel, která nebyla opatřena dálniční známkou. Dalších 9 řidičů nepředložilo doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Policisté odhalili také 5 dopravních přestupků na železničních přejezdech a 4 řidiči nákladních vozidel porušili zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Pod vlivem alkoholu do jednoho promile za volant usedlo 6 řidičů a u sedmi řidičů zjistili policisté přítomnost omamné a psychotropní látky. Pokutováni byli ale i chodci a to ve dvou případech. Policisté také vypátrali jednu osobu v celostátním pátrání.

Přehled často páchaných přestupků v dopravě nabízí níže uvedené tabulky. Můžete se v nich dočíst, jaké sankce hrozí řidiči za porušení zákona. První sloupec uvádí zkrácený název přestupku. Druhý sloupec vyjadřuje nejvyšší možnou pokutu, kterou může policista řidiči za přestupek uložit. Třetí sloupec popisuje (v rozmezí od – do) sankce, které lze osobě uložit ve správním řízení a poslední sloupec uvádí počet bodů za konkrétní přestupek.

Přestupky v dopravě

Příkaz na místě

(Kč)

Správní řízení

(Kč)

Zákaz činnosti

Body

Řízení vozidla bez řidičského oprávnění

-

25000 - 50000

1-2 roky

4

Řidič motorového vozidla u sebe při řízení nemá řidičský průkaz

do 2000

1500 – 2500

-

-

Řidič motorového vozidla nepředloží doklady na výzvu policisty

do 2000

1500 - 2500

-

-

Řidič za jízdy nemá rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení

do 2000

1500 – 2500

-

-

Držení mobilního telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení při řízení vozidla

do 1000

1500 - 2500

-

2

Nepoužití bezpečnostních pásů během jízdy

do 2000

1500 - 2500

-

3

Užití vozidla, které nesplňuje technické podmínky

do 2000

1500-2500

-

Přestupky v dopravě - rychlost

Příkaz na místě

(Kč)

Správní řízení

(Kč)

Zákaz činnosti

Body

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

-

5000 - 10000

6 měsíců – 1 rok

5

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

do 2500

2500 - 5000

1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích)

3

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h

do 1000

1500 - 2500

-

Přestupky v dopravě - alkohol a jiné návykové látky

Příkaz na místě

(Kč)

Správní řízení

(Kč)

Zákaz činnosti

Body

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo v době, po kterou je řidič ještě ovlivněn

-

2500 - 20000

6 měsíců – 1 rok

7

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

-

25000 - 50000

1-2 roky

7

Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látku

-

25000 - 50000

1-2 roky

7

nprap. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí
26. září 2019

vytisknout  e-mailem