Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

„Stop drogám před školou“

PLZEŇSKÝ KRAJ – Od 1. března 2014 Policie ČR v Plzeňském kraji zahajuje realizaci projektu „Stop drogám před školou“. Projekt je zaměřen na rizikovou skupinu dospívající mládeže.  

Smyslem projektu „Stop drogám před školou“ je přímým působením minimalizovat držení a užívání omamných a psychotropních látek v okolí škol na území Plzeňského kraje, omezit první kontakt s drogou ve známém, mládeži blízkém prostředí a v neposlední řadě zvýšit právní vědomí mládeže v oblasti drogové problematiky. Projekt je zaměřen na rizikovou skupinu dospívající mládeže. Je orientován do okolí školských zařízení na území celého Plzeňského kraje, neboť toto prostředí bývá pro mládež nejrizikovější a věk mládeže, která má první kontakt s drogou, se snižuje.
 
Trestná činnost po linii nealkoholové toxikomanie má v Plzeňském kraji stejně jako v celé České republice od počátku roku 2013 vzestupnou tendenci. Vzestupný trend je patrný dle hodnocení kriminalistů především ve výrobě a následně distribuci pervitinu. Nárůst byl zaznamenán v loňském roce v odhalených varnách pervitinu i pěstírnách konopí. Fenomén zneužívání omamných a psychotropních látek se všemi sociálně nežádoucími přesahy, které s sebou přináší, nelze lhostejně přehlížet. Zneužívání drog s sebou nese celou řadu negativních jevů, a to nejen pro jednotlivé uživatele drog, ale i pro celou společnost. Samotné užívání a následná závislost na drogách negativně působí v rovině zdravotní, sociální a právní i na jednotlivé uživatele. Syndrom rizikového chování je patrný zejména u dospívající mládeže. Na vznik závislosti působí celá řada faktorů. Jedním ze spouštěcích faktorů může být zejména u mládeže například samotná přítomnost drogy, a to hlavně v návaznosti na dobrou znalost prostředí, kde se drogy vyskytují. Dalším faktorem může být i napodobování blízké sociální skupiny, sklony k experimentům, touha po dobrodružství ale i emoční labilita mládeže v dospívání.
 
Projekt je postaven na principu propojování primární a sekundární prevence s využitím služebních psů specialistů na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Primární prevence bude směřována ke konkrétním případům nezákonného držení drog, které policisté vyhledají v blízkém a známém prostředí cílové skupiny. Praktické použití speciálně vycvičených služebních psů umožní nejefektivněji vyhledat omamné a  psychotropní látky u osob v okolí škol. Výhodou, při zvyšování právního vědomí mládeže v této oblasti, bude podpora uvědomování si nelegálnosti chování přímým prožitkem hlavní projektové části represivního opatření. Další výhodou projektu je možnost zajištění případné sekundární prevence mládeži, která již má s držením a užíváním drog osobní zkušenost. K těmto účelům budou spolupracujícím subjektům předány výsledky praktického použití služebních psů. Vybraná lokalita okolí školních zařízení umožňuje působit na maximální počet členů cílové skupiny.
 
por. Ivana Telekešová, DiS.
26. února 2014

vytisknout  e-mailem