Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stíhání 9 starostů a 2 podnikatelů kvůli dotačním podvodům

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájili v závěru minulého týdne, po šesti měsících prověřování, trestní stíhání 11 osob, které se měly dopustit zločinů dotační podvod podle ustanovení § 212 odst.1 a odst. 6 písm. a) trestního zákoníku, spáchaný formou spolupachatelství a zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení § 329 odst.1 písm. a) a odst. 3 písm. b) trestního zákoníku.  

            Díky včasnému zásahu policistů Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování bylo zabráněno způsobení škody velkého rozsahu ve výši 45,5 milionů korun, která hrozila České republice, zastoupené Ministerstvem pro místní rozvoj. V období od října 2009 do června 2010 mělo 11 obviněných (z toho 9 starostů obcí a měst v Ústeckém a Středočeském kraji, 1 projektant a 1 zástupce stavební firmy), vypracovat a poté předložit na Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu číslo 2 z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“, podprogram 217117. Žádosti přitom obsahovaly údaje, které byly v rozporu se „Zásadami programu pro poskytování dotací v roce 2009“. Především v nich bylo nepravdivě uvedeno, že obecní majetek, na jehož obnovu jsou dotace vyžadovány, byl z 80% až 90% poškozen přívalovými dešti. Toto tvrzení bylo dokladováno posudky, průvodními a technickými zprávami a dalšími dokumenty. Ceny a rozsah prací a použitého materiálu byly v těchto podkladech výrazně nadhodnoceny. Obvinění takto měli jednat s vědomím, že majetek obcí a měst nebyl v daném období, ani bezprostředně předtím či poté, poškozen jakoukoli živelnou pohromou, tedy ani nadměrnými rozsáhlými přívalovými dešti a proto ani nemohl nastat stav, popisovaný v žádostech o dotace. Obvinění tak měli uvést nepravdivé a hrubě zkreslené údaje o postižení obcí nebo měst živelní nebo jinou pohromou v úmyslu způsobit škodu velkého rozsahu.
 
            Čerpáním dotací na základě výše uvedených žádostí již obvinění stačili vyčerpat částku ve výši 29,5 milionů korun. Díky včasnému zásahu policie již nedošlo k vyčerpání přidělených dotací ve výši 45,5 milionů korun.
 
            Policisté společně se státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem zajistili jako náhradní hodnotu odpovídající výnosu z trestné činnosti majetek dvou obviněných ve výši přibližně 8,5 milionů korun. Jedná se o dvě nemovitosti, 3 motorová vozidla a finanční prostředky na účtu. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
 
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                         rada ÚOKFK SKPV
Praha, 4.5.2011

vytisknout  e-mailem