Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky drogové kriminality

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„Tímto bych Vás chtěl zdvořile požádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí:

-statistiky "drogové" kriminality po celé ČR, kterou spáchali "dospělí" (od doby nejstarší do r.2021 vč. uvedení ustanovení trestního zákoníku),
-statistiky "drogové" kriminality po celé ČR, kterou spáchali mladiství a děti (od doby nejstarší do r.2021vč. uvedení ustanovení trestního zákoníku),
-výše uvedené statistiky pro Kraj. řed. pol. hl. m. Prahy.

Do statistik je možné uvést i trestné činy dle § 288 a 274. Ze statistik by mělo být patrné o jaký drogový trestný čin + § 288 a § 274 se jedná, kolikrát jej spáchal dospělý, dítě, kolikrát mladistvý a v jakém roce. Údaje budou využity, jak je uvedeno výše, na zpracování statistického výzkumu vývoje drogové trestné činnosti na území ČR + na území hl. m. Prahy.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila odkaz na zveřejněnou informaci na internetové stránce: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx, kde se požadované informace nachází.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 21. 12. 2022

vytisknout  e-mailem