Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistika střelných zbraní

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.      Počet legálně držených střelných zbraní v ČR od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny, až do současnosti (31. 12. 2019), a to jak celkově, tak i dle jednotlivých skupin zbraní podléhajících registraci

2.      Počet držitelů zbrojních průkazů dle jednotlivých skupin a celkový počet držitelů zbrojního průkazu v daném kalendářním roce, a to od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny, až do současnosti (31. 12. 2019).

3.      Počet střelných zbraní odevzdaných při jednotlivých zbraňových amnestiích od roku 1990 dodnes (31. 12. 2019).

4.      Počet nelegálních střelných zbraní zajištěných policií v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes (31. 12. 2019), případně alespoň přehled skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování.

5.      Počet pohřešovaných zbraní od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující informace:

K bodu 1)

Rok

A

B

C

Celkem

2004

1 355

348 035

282 826

632 216

2005

1 318

358 466

287 963

647 747

2006

1 418

337 112

321 650

660 180

2007

1 607

319 443

353 054

674 104

2008

1 820

320 606

368 753

691 179

2009

2 267

325 732

384 069

713 068

2010

2 403

322 168

407 596

732 167

2011

2 222

308 829

420 732

731 783

2012

2 359

317 088

426 335

745 782

2013

2 344

326 759

431 841

760 944

2014

2 525

335 376

438 930

776 831

2015

2 808

366 933

461 570

831 311

2016

2 623

376 465

446 839

825 927

2017

2 564

398 411

448 802

849 777

2018

2 631

417 568

456 057

876 256

2019

2 718

434 443

463 395

900 556

K bodu 2)

Rok

A

B

C

D

E

F

Celkem

2004

73 555

123 594

131 300

62 525

228 978

13

308 308

2005

74 466

124 841

128 957

63 961

230 784

15

310 884

2006

74 887

124 244

122 451

63 568

228 492

16

311 640

2007

74 945

124 656

114 646

63 305

229 166

22

308 305

2008

75 829

126 886

112 776

64 918

232 862

25

309 500

2009

80 754

131 504

113 281

65 955

238 056

24

310 148

2010

81 117

133 879

112 021

65 597

236 686

25

311 876

2011

82 229

134 618

107 559

64 840

234 362

31

311 667

2012

82 572

134 546

105 274

62 889

230 648

33

306 815

2013

83 619

135 345

104 592

62 175

229 091

33

292 976

2014

85 463

137 284

105 931

62 286

229 579

33

292 283

2015

87 877

139 967

107 599

62 742

231 854

31

292 022

2016

94 307

148 769

109 992

63 938

241 229

29

300 307

2017

98 463

154 109

111 010

64 817

245 307

28

302 990

2018

100 756

157 010

112 067

65 450

246 715

27

303 936

2019

102 872

159 425

113 576

66 231

248 278

20

305 452

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny počty držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin a celkový počet držitelů zbrojního průkazu v daném kalendářním roce. Údaje o počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin a celkovém počtu držitelů zbrojního průkazu vzájemně nekorespondují, neboť naprostá většina zbrojních průkazů je vydána pro více než jednu skupinu oprávnění.

K bodu 3)

Rok

Počet odevzdaných zbraní

2014

5877

2009

7897

2003

4192

1996

3704

K bodu 4)

Policie České republiky statisticky nevykazuje počty nelegálně držených střelných zbraní, jež zajistila při plnění svých úkolů vyplývajících z právních předpisů. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými informacemi a z uvedeného důvodu je nemůže žadateli poskytnout. Uvádí alespoň přehled skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování a registrovaných v evidenčním systému statistiky kriminality.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

19974

1998

1999

190

534

788

1058

846

930

749

846

918

1130

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

782

649

638

609

556

508

509

451

446

387

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

369

457

499

463

455

464

416

477

386

383

K bodu 5)

Policie České republiky disponuje informací k datu 8. ledna 2020. K tomuto datu existovalo 21 887 záznamů obsažených v informačním systému evidence pohřešovaných zbraní a nelze zpětně určit, o kolik záznamů se číslo lišilo k požadovanému datu 31. 12. 2019.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem