Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Statistika kriminality, v porovnání roky 2010 a 2011

Policisté bilancují, kriminalita mírně stoupla 

Statistické výstupy Policie ČR Územního odboru Rakovník za rok 2011:
 
    V porovnání přehledů kriminality na našem okrese za roky 2010 a 2011 lze říci, že oproti roku 2010 došlo k mírnému zvýšení nápadu trestné činnosti.
 
         2010
       2011
Kriminalita celková
         1252
       1367
Objasněno skutků
           510
         561
Počet stíhaných osob
           151
         244
Objasněnost v %
             43,93
           41,04       
 
 
 • nejvýce zatížené je na Územním odboru Rakovník právě místní obvodní oddělení, které prošetřovalo během roku 529 tr. činů
 • obvodní oddělení Roztoky je s nejnižším nápadem trestné činnosti, zde bylo zjištěno zhruba 162 trestných činů
 • pachatelé trestných činů jsou povětšinou osoby s již minulou trestnou majetkovou činností (recidivisté)
 • v  roce 2011 bylo v rámci PČR ÚO Rakovník vyhlášeno celostátní pátrání po více než 116 osobách, z toho byl nevyšší počet 41 osob v rámci příkazu k zatčení. V roce 2010 to bylo celkem 131 osob.
 • v  pátrání po motorových vozidlech a registračních značkách bylo v roce 2011 vyhlášeno celkem 78 věcí ( 46 vozidel a 32 registračních značek). V roce 2010 to bylo 75 věcí.
 • v  roce 2011 zpracovávali policisté Územního odboru PČR Rakovník celkem 9150 přestupků. V porovnání s rokem 2010, je to o 3637 přestupků více. Nárůst více než markantní. Z toho lze např. uvést, že 7009 přestupků bylo řešeno v rámci plynulosti a bezpečnosti v silničním provozu, 26 pokut na úseku veřejného pořádku a občanského soužití
 • majetková činnost zaznamenala oproti roku 2010 mírný nárůst a to o 84 případů, objasněnost těchto případů však zrostla.
 • v rámci protikorupčního jednání nebylo v loňském roce zjištěno žádné pochybení na této úrovni u příslušníků Policie ČR 
 • v oblasti násilné trestné činnosti byl zjištěn zvýšený nápad o celkem 21 skutků. Veškerá tato trestná činnost se kriminalistům daří úspěšně objasňovat a to zhruba v 80% případech
 • celkem bylo dopravních nehod za loňský rok nahlášeno 367 a toto číslo představuje pokles oproti roku 2010 o zhruba 36 dopravních nehod. Při nehodách roku 2011 bylo zraněno 165 osob lehce, 19 osob těžce a v 6-ti případech došlo k úmrtí. Alkohol u řidičů byl zaznamenán u 28 dopravních nehod a tato statistika zůstává stejná i pro rok 2010. Největší příčiny nehod – nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě
 • v oblasti organizační struktury lze konstatovat, že Územní odbor Rakovník má v současné době plný stav příslušníků PČR, který je plánován k datu 1. ledna 2013. Vzhledem k tomu, že v průběhu letošního roku bude schválená systemizace PČR, nelze nyní říci, jaký konkrétní dopad to bude mít na jednotlivé Územní odbory
 • Policisté z prevnetinvě inofrmační skupiny se během roku podíleli na mnoha akcích spojených právě s problematikou dnešní společnosti ( nehodovost, senioři, mládež, majetková trestná činnost, atd..) Tyto akce probíhali ve spojení s kolegy z jednotlivých obvodních oddělení či dopravního inspektorátu. Následně uskutečněné akce byly poté prostřednictvím tisku prezentovány široké veřejnosti.
 • policisté na jednotlivých obvodních oddělení se samozřejmě podíleji na projektu Community policing, neboť spolupráce občanů, bez ohledu na věk či společenské zařazení, je nutná k dobré práci Policie ČR a oboustranné spokojenosti. Policisté se i v letošním roce budou zaměřovat na BESIP a veřejný pořádek, na prevenci v oblasti krádeží a dalších sociálních problémů společnosti, drogovou kriminalitu či předcházení závažných trestných činů, jakožto loupeže či znásilnění.
 •  

nprap. Jana Žáčková

26. ledna 2012

vytisknout  e-mailem