Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality v Plzeňském kraji

PLZEŇSKÝ KRAJ - Počet trestných činů klesá již třetím rokem. 

Statistika kriminality za 1. pololetí 2016

Za prvních šest měsíců roku 2016 evidují policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje 4 939 trestných činů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 řešili o 462 skutků méně a tento pozitivní pokles zaznamenáváme již třetím rokem. Policistům se podařilo objasnit polovinu případů a škody byly vyčíslené na více než 287 miliónů korun. Na celkovém nápadu trestných činů v České republice se podílíme 4%, tedy zaujímáme pátou příčku s nejnižším počtem skutků ze všech krajů.

 

  1. pol. 2016
  1. pol.  2015

porovnání

Počet trestných činů

4 939

5 401

         -  462

Objasněnost

2 484 (50,29 %)

3010 (55,73%)

- 526

Škoda způsobená trestnou činností

287 992 000

204 305 000

83 687 000

 

Rok

1.  pol. 2012

  1. pol. 2013

1.  pol. 2014

1.  pol. 2015

1.  pol. 2016

Nápad

6 649

6 878

6 174

5 401

4 939

Rozdíly

-566

+229

-704

-773

-462

 

Majetková trestná činnost

I v oblasti majetkové trestné činnosti zaznamenáváme od roku 2014 významný pokles skutků.  V letošním prvním pololetí zapsali policisté do statistik 2 132 případů, ve stejném období 2015 jich evidovali 2 886. Co se týká podílu na celkovém nápadu, majetková činnost představuje více než 43% ze všech nahlášených skutků.

Ze statistik vyplývá významný pokles jak krádeží prostých, tak krádeží vloupáním. Značný meziroční pokles jsme zaznamenali zejména u krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží vloupáním do rekreačních chat a chalup. Policisté se v rámci běžného výkonu služby zaměřili mimo jiné právě na tuto oblast a to nejen preventivním působením, ale i aktivní spoluprací na svých územích. Policisté se snaží, aby tento pozitivní trend pokračoval i nadále.

 

KRÁDEŽE

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Prosté

1224

1591

- 367

Kapesní krádeže

63

60

3

Krádeže motor. vozidel

82

111

-  29

Krádeží věcí z vozidel

243

385

- 142

Kr. jízdních kol

76

100

- 24

Vloupáním

539

1027

- 488

Do bytů

50

75

- 25

Rodinných domů

74

111

- 37

Chat

71

153

- 82

Násilná trestná činnost

Policisté řešili za prvních šest měsíců tohoto roku 441 případů s násilným podtextem, ve stejném období roku 2015 jich bylo 445. V současné chvíli je objasněno více než 56% této trestné činnosti. Policisté na některých případech intenzivně pracují, takže se nejedná o konečná čísla. Je třeba také podotknout, že dopadení pachatelů je složité, protože většinou si lidé nevybaví žádné detaily, které by vedly k objasnění loupeže. Kriminalisté se setkávají i s případy, kdy lidé přijdou nahlásit loupež a oni zanedlouho zjistí, že se jejich informace nezakládají na pravdě. Většinou se lidé doma bojí svým příbuzným přiznat, že peníze utratili jiným způsobem.

Stejný počet případů (5) zvlášť závažného zločinu vražda vyšetřovali policisté v prvním letošním pololetí a i ve stejném období 2015. Jedná se o dvě vraždy dokonané (zabití manželky s následnou sebevraždou v Nýrsku, usmrcení novorozence v Tachově) a tři ve stádiu pokusu (pobodání nožem v Rokycanech, pobodání nožem v penzionu v Blatnici, pobodání nožem manžela v Janovicích nad Úhlavou).

 

 

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Násilné činy

441

445

- 4

Vražda

5

5

0

Loupež

64

57

7

Úmyslné ublížení na zdraví

148

159

- 11

Nebezpečné vyhrožování

65

75

- 10

Porušování domovní svobody

73

54

19

Vydírání

29

43

- 14

Mravnostní trestná činnost

U mravnostních deliktů policisté zaznamenali nárůst oproti stejnému období roku 2015 (o 21 případů) a objasnili více než 52%. Nejčastěji řešili pohlavní zneužívání a znásilnění, kde se jim ale podařilo objasnit více než 73% těchto případů.

 

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Mravnostní

80

59

21

znásilnění

19

19

0

Pohlavní zneužívání

38

21

17

Hospodářská kriminality

U případů, kterým se věnují zejména kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality, je viditelný nárůst a to o 84 skutků. V pololetí 2016 začali vyšetřování u 597 případů a v současné době mají téměř 50% objasněnost.

 

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Hospodářská

597

513

84

Padělání a pozměnění peněz

56

 

43

13

Padělání a pozměnění veř. listiny

52

27

25

Krácení daně

29

12

17

zpronevěra

71

46

25

Podvod

70

64

6

Neoprávněné držení platebního prostředku

86

107

21

Úvěrový podvod

107

87

20

Ostatní a zbývající trestná činnost

 

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Výtržnictví

124

100

24

Sprejerství

101

84

7

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

348

359

11

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství

395

288

107

Zanedbání povinné výživy

265

326

61

Šíření poplašné zprávy

0

7

- 7

Drogová problematika

 

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy (§283 TZ)

 

56

 

61

 

5

Přechovávání OPL a jedu (§284 TZ)

26

22

4

Nedovolené pěstování rostlin obsahující OPL (§285 TZ)

 

7

 

2

5

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu (§286 TZ)

 

1

 

1

 

0

Šíření toxikomanie (§287)

2

2

0

OPL- omamné a psychotropní látky, TZ- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Údaje k trestné činnosti pachatelů

Trestná činnost spáchaná

1. pol. 2016

1. pol. 2015

porovnání

Pod vlivem alkoholu

360

470

- 110

Recidivisty

1286

1509

- 223

Nezletilými

23

21

2

Mladistvými

52

61

- 9

Cizinci

289

326

- 37

Se zbraní

31

45

- 14

Trestná činnost jednotlivých území krajského ředitelství

Pokud porovnáme jednotlivá uzemí krajského ředitelství lze konstatovat, že Městské ředitelství policie Plzeň jako každoročně řeší nejvíce protiprávního jednání. Je to dáno samozřejmě tím, že Plzeň je krajské město a je zde veká fluktuace obyvatel nejen za prací, ale i za zábavou. Naopak nejméně trestných činů zaevidovali policisté z Územního odboru Rokycany.

 

ÚO Domažlice

ÚO   Klatovy

ÚO MŘ Plzeň

ÚO Plzeň - venkov

ÚO Rokycany

ÚO    Tachov

Počet trestných činů

 

468

 

570

 

2312

 

795

 

346

 

447

Podíl na celkovém nápadu TČ v rámci Plzeňského kraje

 

9,5%

 

11,6%

 

 

 

46,8%

 

 

16%

 

7%

 

9%

 

mapamapa

 

 

vytisknout  e-mailem