Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika dopravních nehod

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté meziročně evidují větší počet dopravních nehod. 

     Policisté služby dopravní policie za prvních šest měsíců letošního roku zaevidovali celkem 1571 dopravních nehod. Během pololetí policisté zaznamenali zvýšení počtu v oblasti nejtragičtějších nehod, kdy došlo ke smrtelnému zranění účastníka nehody. Těchto nehod bylo o tři více než vloni, celkem 18. Nejvíce účastníků nehod zemřelo na Plzni - městě (8) a Plzni - venkově (6), na dalších územních odborech se vždy jednalo o jednu dopravní nehodu s následkem smrti. U dalšího významného statisticky sledovaného údaje v oblasti následků nehod -  těžce zraněných osob došlo k poklesu o 3 případy. Celkem bylo 35 případů, přičemž se jedná o dlouhodobý pokles již od roku 2013. Celkové škody, které při nehodách vznikly, byly stanoveny na celkovou částku, která překročila 129 milionů korun.
V případě nehod pod vlivem alkoholu došlo k meziročnímu nárustu. Řidičů pod vlivem alkoholu, kteří zavinili dopravní nehodu, bylo celkem 145, což je o 19 více než v pololetí roku 2015. Avšak v případě nehod, u kterých figurovaly omamné a psychotropní látky, policisté evidují celkem 12, což je v porovnání s loňským rokem pokles o 2 případy. Dopravních nehod, kde hrála roli kombinace alkoholu a drog, evidujeme 3, což je v porovnání s rokem 2015 pokles o dva případy. Největší počet nehod pod vlivem alkoholu byl v době, kdy měli řidiči více než 1,5 promile, a to celkem v 92 případech.
 
 
1. pol. roku 2015
1. pol. roku 2016
Porovnání
Počet dopravních nehod
1471
1571
+ 100
Usmrceno osob
15
18
+ 3
Těžce zraněno
38
35
- 3
Lehce zraněno
766
833
+ 67
Odhadnuté škody
119.663.100,- Kč
129.926.900,- Kč
+ 10.263.800,- Kč
Viník pod vlivem alkoholu
126
145
+ 19
Viník pod vlivem drog
14
12
- 2
Viník pod vlivem drog a alkoholu
5
3
- 2
 
     Přibližně 85,3% dopravních nehod bylo zaviněno řidičem motorového vozidla. Nejčastěji se dopravní policisté zabývali kolizemi osobních automobilů bez přívěsu (870krát) a nákladních vozidel bez přívěsu, či návěsu (134krát). Na nehodách se však podíleli i řidiči nemotorových vozidel, chodci a svůj podíl sehrála v několika případech i technická závada vozidla a závada komunikace. Statistický nárůst byl v prvním pololetí zaznamenán u nehod zaviněných lesní a domácí zvěří. V roce 2016 tak došlo k celkem 107 těmto střetům, přičemž v roce 2015 pololetně evidujeme celkem 81.
 
Zavinění nehod:
1. pol. roku 2015
1.pol.roku 2016
Porovnání
Řidiči motorových vozidel
1255
1341
+ 86
Řidiči nemotorových vozidel
70
76
+ 6
(z toho děti)
6
7
+ 1
Chodci
38
29
- 9
(z toho děti)
14
6
- 8
Lesní, domácí zvěř
81
107
+ 26
Závada komunikace
3
6
+ 3
Technická závada vozidla
5
5
0
     Po linii dopravní nehodovosti jsou dlouhodobě sledovány i další ukazatele. Patří mezi ně mimo jiné příčiny dopravních nehod. Dlouhodobě je nejčastější příčinou nehod uváděn nesprávný způsob jízdy (nevěnování se řízení, nedodržení bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly, nezvládnutí řízení), nepřiměřená rychlost (nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu komunikace, kdy ke kolizím dochází často při změnách počasí, snížené viditelnosti, mlze, námraze apod.) a nedání přednosti v jízdě.
 
Hlavní příčiny nehod:
1. pol. roku 2015
1. pol. roku 2016
Porovnání
Nepřiměřená rychlost
401
395
- 6
Nesprávné předjíždění
25
35
+ 10
Nedání přednosti
186
229
+ 43
Nesprávný způsob jízdy
643
682
+ 39
     Odlišně než v předchozím roce, jsou dny, kdy k nehodám dochází nejčastěji v útěrý a pátek. V úterý došlo k 263 a v pátek k 295 nehodám. Následují je další pracovní dny týdne - 241 nehod v pondělí, 210 nehod ve čtvrtek,  201 nehod ve středu a nejméně nehod bylo zapsáno o víkendových dnech – 186 o sobotách a 175 o nedělích.
 
     Vzhledem k závažnosti následků dopravních nehod přijali policisté řadu opatření a v co nejširším měřítku je realizována řada dopravně bezpečnostních akcí. Přesto je nereálné zcela vyloučit případnou kolizi. Proto bychom všem účastníkům silničního provozu rádi připomněli, aby byli na našich komunikacích opatrní, nepřeceňovali své schopnosti, dbali předpisů, v maximální míře se soustředili na jízdu, byli připraveni a předpokládali případné kolizní situace. Každý by si měl uvědomit, že dopravní nehoda může každému v setině sekundy změnit celý život.
 
por. Ing. Jan Koželuh
21.7.2016

vytisknout  e-mailem