Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika dopravní nehodovosti za rok 2018

PLZEŇSKÝ KRAJ - V roce 2018 zaevidovali policisté v Plzeňském kraji celkem 3673 dopravních nehod. 

Statistika dopravní nehodovosti za uplynulý rok 2018
(porovnání s rokem 2017)

V loňském roce zaevidovali policisté v Plzeňském kraji celkem 3673 dopravních nehod, při kterých zemřelo 44 osob, těžce zraněno bylo 93 osob a 1730 účastníků utrpělo zranění lehké. Nejvíce nehod šetřili policisté na území města Plzně (1002) a Plzně – venkova (820). Nejméně dopravních nehod jsme zaznamenali na Rokycansku (294). Způsobená hmotná škoda přesáhla 248 miliónu korun.

Rok 2018

rok 2017

Srovnání s rokem 2017

Celkem dopravních nehod

3673

3590

+83

Počet usmrcených osob

44

53

-9

Počet těžce zraněných osob

93

83

+10

Počet lehce zraněných osob

1730

1828

-98

Odhadnuté škody v mil. Kč

248.128.700

243.206.900

+4.921.800

Počet viníků DN pod vlivem alkoholu

361

333

+28

Počet viníků DN pod vlivem drogy

17

16

+1

 

Počet dopravních nehod a v jejich důsledku usmrcených osob dle jednotlivých územních odborů a Městského ředitelství policie Plzeň

MŘ PM

ÚO PX

ÚO DO

ÚO KT

ÚO TC

ÚO RO

Počet DN - ÚO a MŘ

1002

820

490

505

562

294

Počet usmrcených osob

4

11

9

7

5

8

Dopravní nehody v Plzeňském kraji podle zavinění

DN podle zavinění

Rok 2018

Rok 2017

Srovnání s rokem 2017

Řidiči motorových vozidel

3113

3116

-3

Řidiči nemotorových vozidel

190

151

+39

  • z toho dětmi

23

17

+6

Chodci

96

85

+11

  • z toho dětmi

34

25

+9

Lesní zvěří a domácími zvířaty

228

192

+36

Hlavní příčiny dopravních nehod

Po linii dopravní nehodovosti jsou dlouhodobě sledovány i další ukazatele. Patří mezi ně mimo jiné příčiny dopravních nehod. Dlouhodobě je nejčastější příčinou nehod uváděn nesprávný způsob jízdy, což zahrnuje například nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly, nezvládnutí řízení a další. Další častou příčinou dopravních nehod je nepřiměřená rychlost, což zahrnuje nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu komunikace (při změnách počasí, snížené viditelnosti, mlze, námraze….).

Rok 2018

Rok 2017

Srovnání s rokem 2017

Nesprávný způsob jízdy

1761

1738

+23

Nepřiměřená rychlost

869

869

0

Nedání přednosti

419

432

-13

Nesprávné předjíždění

64

77

-13

 

Dopravní nehody na dálnici D5 na území Plzeňského kraje

     Na dálnici v Plzeňském kraji došlo v roce 2018 k 128 dopravním nehodám (v roce 2017 – 117 dopravních nehod). Z toho v působnosti DO Svojkovice evidujeme v roce 2018 celkem 32 dopravních nehod, v působnosti dálničního oddělení Ostrov u Stříbra pak bylo do policejních statistik zapsáno celkem 96 dopravních nehod.

Hlavní příčiny dopravních nehod na dálnici D5 na území Plzeňského kraje

Hlavní příčiny DN na dálnici

rok 2018

Nesprávný způsob jízdy

60

Nepřiměřená rychlost

60

Nedání přednosti

3

Nesprávné předjíždění

0

Viník pod vlivem alkoholu

1

     Výsledky dopravních policistů za rok 2018

     V roce 2018 zjistili dopravní policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje celkem 42 531 přestupků na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční dopravy, za které bylo v 36 455 případech uloženo příkazní řízení v celkové částce 15.836.500,-Kč. Bylo zjištěno celkem 393 případů požití alkoholických nápojů u řidičů vozidel a 140 případů požití jiných návykových látek (OPL). Řidičských průkazů bylo zadrženo v roce 2018 celkem 292. Dále bylo podle zákona číslo 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích uloženo celkem 31 kaucí v částce 325.800 korun.

Údaje zahrnují některé z činností policistů služby dopravní policie (ve výsledcích není zahrnuta činnost policistů služby pořádkové policie, kteří se rovněž některé z níže uvedených činností věnují. Například počet případů, kdy bylo zjištěno u řidiče požití alkoholického nápoje je dohromady za službu pořádkové policie a službu dopravní policie 774 případu, požití návykových látek látek u řidiče pak bylo v loňském roce 376 případů)

Výsledky dopravních policistů

Rok 2018

Zjištěno přestupků – počet

42 531

Počet uložených příkazních řízení

36 455

  • v celkové částce

15.836.500,-Kč

Celkový počet případů, kdy bylo zjištěno u řidiče požití alkoholického nápoje

  • služba dopravní policie
  • služba pořádkové policie

774


393
381

Celkový počet případů, kdy bylo zjištěno u řidiče požití návykové látky

  • služba dopravní policie
  • služba pořádkové policie

376


140
236

Nákladní doprava (kontroly) – kauce

     Na úseku kontroly sociálních předpisů a přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě bylo v roce 2018 kontrolováno celkem 5571 vozidel, kdy u 693 z nich byla zjištěna závada.

     Závěr

     V souvislosti se stále se zvyšující hustotou silničního provozu jsou na našich komunikacích ve snaze pozitivně ovlivnit počet nehod realizovány dopravně bezpečnostní akce, a to v průběhu celého roku, dále pak o svátcích, na začátku a konci školního roku, o prázdninách a v dalších obdobích, kdy je pravděpodobnost, že by mohlo dojít ke zvýšenému počtu dopravních nehod. Oblasti dopravy se dopravní policisté věnují každodenně. Problematikou silničního provozu se zabývají během výkonu služby také kolegové ze služby pořádkové policie.

     Problematice dopravy přikládají policisté v Plzeňském kraji velký význam. Během loňského roku byla na našem území realizována celá řada dopravně preventivních aktivit, jejichž cílem je přispět ke zvýšené bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Preventivní akce jsou zaměřeny na všechny účastníky. Pro žáky základních škol byla jako každoročně uskutečněna akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“, která je vždy doplněna semináři o bezpečnosti v dopravě. Problematice bezpečného chování v dopravě se pak věnujeme v průběhu celého roku, a to v rámci přednáškových činnosti na mateřských, základních i středních školách napříč celým regionem. Bylo realizováno několik dopravně preventivních akcí, při kterých jsme široké veřejnosti předávali reflexní prvky, motorkáři od nás dostávali reflexní šle, chodci reflexní pásky, cyklisté reflexní samolepky na jízdní kola a nejmenší účastníci reflexní přívěsky s motivem malého policisty.  Preventivní činnosti je také dlouhodobě zaměřena na eliminace požívání alkoholických nápojů v dopravě. Na tento velmi nebezpečný jev se snažíme upozornit  kampaní Piješ. Řídíš. Zabíjíš. Ta vznikla jako aktuální reakce na zvýšený počet dopravních nehod se smrtelným zraněním a poměrně vysoký počet dopravních nehod, při kterých byl viník pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky. Kampaň byla finančně podpořena ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně. Také díky tomu bylo možné natočit radio a videospoty, které mohla veřejnost slyšet na radiových stanicích a vidět v regionálních televizích a v multikině. V loňském roce jsme v rámci kampaně připravili pro veřejnost koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky spojený s bohoslužbou za oběti dopravních nehod.

V souvislosti s dopravní situací na našich silnicích bychom rádi všem účastníkům připomněli, aby jezdili opatrně, byli ohleduplní k ostatním, nepřeceňovali své schopnosti, dbali předpisů a v maximální míře se soustředili na jízdu. Každý z nás by si měl uvědomit, že stačí sekunda a dopravní nehoda může změnit a ovlivnit celý náš život.

por. Mgr. Markéta Fialová
17. ledna 2019

vytisknout  e-mailem