Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistika domácího, sexuálního a genderového násilí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

„zaslání statistických informací

Policie České republiky za rok 2019, související s problematikou domácího a sexuálního násilí na území České republiky. Zvlášť prosím o přehlednou statistiku týkající se genderově podmíněného násilí na území České republiky.

V souvislosti se srovnáním se statistikami z dalších zemí Vás žádám také o přehled:

• Počet případů domácího, sexuální a genderového násilí v jednotlivých krajích ČR

• Počet vykázaných osob za rok 2019 – z toho mužů a žen

• Počet případů maření úředních rozhodnutí o vykázání

• Věkové rozložení pachatelů trestné činnosti

• Počet pachatelů cizinců na území ČR a počet pachatelů české příslušnosti

• Počet případů v příbuzenském, manželském, partnerském či ukončeném vztahu – zde ideálně i informaci o tom, zda spolu pachatel a oběť žili ve společné domácnosti

• Počet usmrcených obětí mužů a žen v kontextu domácího, sexuálního a genderového násilí

• Počet obětí mladších 18 let, počet pachatelů mladších 18 let“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a poskytla žadatelce statistické informace k domácímu sexuálnímu a genderovému násilí, kterými k předmětné věci disponuje.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 8. 4. 2020

vytisknout  e-mailem