Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické údaje o zbraních

Žadatel se domáhal následujících informací: 

„1. Počet legálně držených střelných zbraní v ČR od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny, až k polovině roku 2018, a to jak agregátně, tak i rozděleno dle jednotlivých skupin zbraní podléhajících registraci.

2. Počet zbrojních průkazů vydaných v ČR od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny, až k polovině roku 2018, a to jak agregátně, tak i rozděleno dle jednotlivých skupin zbrojních průkazů.

3. Data k počtu střelných zbraní odevzdaných při jednotlivých zbraňových amnestiích od roku 1990 dodnes.

4. Informace o počtu nelegálních střelných zbraní zajištěných policií v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes.

5. Informaci o evidovaných počtech registrovaných střelných zbraní, které byly jejich majitelům v jednotlivých letech ukradeny a které byly ztraceny (samostatně), a to v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes.

6. Informaci o počtech zbraní ukradených a ztracených (samostatně) držitelům zbrojní licence, či jiného obdobného oprávnění (povolení k dočasnému dovozu zbraní, apod.), a to v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes.

7. Informaci o počtu střelných zbraní nepodléhajících zákonu o zbraních, které jsou evidovány jako ukradené nebo ztracené (např. zbraně náležící Policii ČR nebo Armádě ČR), a to v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes. V případě významných odchylek způsobených konkrétními událostmi prosím také o jejich uvedení (např. výbuch ve Vrběticích). Pokud jsou takové informace vedeny, tak prosím také o uvedení počtů týkajících se ukradené nebo ztracené munice.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1.

Rok

A

B

C

Celkem

2004

1355

348035

282826

632216

2005

1318

358466

287963

647747

2006

1418

337112

321650

660180

2007

1607

319443

353054

674104

2008

1820

320606

368753

691179

2009

2267

325732

384069

713068

2010

2403

322168

407596

732167

2011

2222

308829

420732

731783

2012

 2359

317088

426335

745782

2013

2344

326759

431841

760944

2014

2525

335376

438930

776831

2015

2808

366933

461570

831311

2016

2623

376465

446839

825927

2017

2564

398411

448802

849777

30. 6. 2018

2618

408311

452100

863029

Ad 2.

Rok

A

B

C

D

E

F

Celkem

2004

73555

123594

131300

62525

228978

13

308308

2005

74466

124841

128957

63961

230784

15

310884

2006

74887

124244

122451

63568

228492

16

311640

2007

74945

124656

114646

63305

229166

22

308305

2008

75829

126886

112776

64918

232862

25

309500

2009

80754

131504

113281

65955

238056

24

310148

2010

81117

133879

112021

65597

236686

25

311876

2011

82229

134618

107559

64840

234362

31

311667

2012

82572

134546

105274

62889

230648

33

306815

2013

83619

135345

104592

62175

229091

33

292976

2014

85463

137284

105931

62286

229579

33

292283

2015

87877

139967

107599

62742

231854

31

292022

2016

94307

148769

109992

63938

241229

29

300307

2017

98463

154109

111010

64817

245307

28

302990

30. 6. 2018

99738

155724

111601

64188

246108

28

303517

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny počty držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin a celkový počet držitelů zbrojního průkazu v daném kalendářním roce. Údaje o počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin a celkovém počtu držitelů zbrojního průkazu vzájemně nekorespondují, neboť naprostá většina zbrojních průkazů je vydána pro více než jednu skupinu oprávnění.

Ad 3. 

Rok

Počet odevzdaných zbraní

2014

5877

2009

7897

2003

4192

1996

3704

Ad 4.

Policie České republiky statisticky nevykazuje počty nelegálně držených střelných zbraní, jež zajistila při plnění svých úkolů vyplývajících z právních předpisů. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými informacemi a z uvedeného důvodu je nemůže žadateli poskytnout. Uvádí alespoň přehled skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování a registrovaných v evidenčním systému statistiky kriminality.   

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

190

534

788

1058

846

930

749

846

918

1130

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

782

649

638

609

556

508

509

451

446

387

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

369

457

499

463

455

464

416

477

Poznámka: Požadovanou statistiku nelegálně držených střelných zbraní zajištěných Policií České republiky nelze zpětně sestavit prověrkou trestních spisů dokumentujících výše uvedené případy trestné činnosti, neboť podstatná část těchto spisů již byla skartována. Statistika nelegálně držených střelných zbraní zajištěných Policií České republiky vytvořená na základě prověrky těchto spisů by ostatně nebyla úplná, neboť počet případů zajištění nelegálně držených střelných zbraní a počet trestních řízení vedených pro trestný čin nedovoleného ozbrojování nejsou totožné veličiny.

Ad 5.

Rok

Počet

Rok

Počet

Rok

Počet

2003

518

2009

280

2015

256

2004

396

2010

296

2016

313

2005

424

2011

296

2017

221

2006

431

2012

325

25. 8. 2018

99

2007

356

2013

411

2008

298

2014

205

Poznámka: Policie České republiky statisticky vykazuje počty pohřešovaných zbraní od roku 2003, přičemž ve statistice nerozlišuje, zda jde o zbraně odcizené nebo ztracené. 

Ad 6.

Rok

Počet

Rok

Počet

Rok

Počet

2003

16

2009

17

2015

5

2004

5

2010

19

2016

11

2005

9

2011

13

2017

18

2006

44

2012

21

25. 8. 2018

2

2007

35

2013

14

2008

9

2014

20

Poznámka: Policie České republiky statisticky vykazuje počty pohřešovaných zbraní od roku 2003, přičemž ve statistice nerozlišuje, zde jde o zbraně odcizené nebo ztracené. 

Ad 7.

Povinný subjekt konstatoval, že statisticky nevykazuje požadované informace a musel by je vyhledat v informačním systému evidence pohřešovaných zbraní. Prostřednictvím vyhledání v tomto informačním systému by bylo možno také doplnit informace požadované v bodech č. 5. a 6. předmětné žádosti o informace. V této souvislosti mu nezbylo než v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in formacím, ve znění pozdějších předpisů, požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. Žadatel požadovanou úhradu nezaplatil, a proto mu informace požadované v tomto bodě jeho žádosti a doplnění informací požadovaných v bodech č. 5. a 6. předmětné žádosti nebylo poskytnuto.   

PhDr. Jiří Vokuš, 19. prosince 2018

vytisknout  e-mailem