Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko ředitele ÚOKFK

V průběhu posledních dnů se množí otázky sdělovacích prostředků týkající se mého stanoviska ke vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Tento záměr, o němž jsem byl svým nadřízeným před několika týdny informován, vnímám jako rozhodnutí vedení policie, které budu respektovat. Realizace připravované reformy nebude jednoduchá, ale je rozhodně v podmínkách našeho útvaru zvládnutelná. Nemyslím, že by organizační změna, spočívající zejména ve spojení dvou policejních útvarů, automaticky znamenala negativní ovlivňování zpracovávaných případů – naopak. 

Co mě v souvislosti s aktuálním děním mrzí, jsou výroky v různých médiích, týkající se našeho útvaru. Mnozí jej hodnotí jako nevýkonný, z něhož unikají informace, a který si nezaslouží důvěru. Snad si mohu dovolit vyslovit názor, že s takovým hodnocením zásadně nesouhlasím. Přitom nezastírám, že na ÚOKFK byly a jsou problémy, nicméně s obdobnými problémy se potýkají i jiní. Ve vztahu k našemu útvaru je však jejich interpretace velice zavádějící a tendenční.

V souvislosti s úniky informací jsou zpravidla zmiňovány čtyři případy. Jde o kauzy: Petržílek, Kotrč, Jach a Holub. Bývalý vedoucí odboru analytiky a informatiky útvaru Jan Petržílek byl zadržen v listopadu 2013. Do současné doby případ nebyl pravomocně ukončen a navíc by se toto řízení mělo týkat jeho působení u BIS, nikoliv ÚOKFK. Rostislav Kotrč byl soudem nepravomocně zproštěn obžaloby a případ tak není pravomocně ukončen. Bývalý pověřený náměstek útvaru Jiří Jach je v médiích spojován s kauzou Vidkun. Podle mých informací však pouze podal vysvětlení, kdy nebyl ani zadržen, ani z ničeho obviněn. Radek Holub je vazebně stíhán, kdy s ohledem na minimum mně dostupných informací nezbývá než ctít presumpci neviny a vyčkat na pravomocné rozhodnutí.

Zároveň bych chtěl uvést, že žádný z příslušníků ÚOKFK nebyl minimálně po dobu mého působení ve vedení útvaru (v souvislosti s úniky informací, ani jiným protiprávním jednáním) odsouzen.

Další výroky se týkají údajně nekvalitní práce útvaru a jeho špatných výsledků. Podotýkám, že od roku 2013 do současnosti bylo pravomocnými rozsudky skončeno 146 našich případů, v rámci kterých bylo pravomocně odsouzeno celkem 328 osob. Mohu pro ilustraci jmenovat pravomocné rozsudky nad lobbistou Markem Dalíkem, soudcem Josefem Knotkem či nad místostarosty Žamberka či Kolína, v rámci kterých byly osoby odsouzeny k nepodmíněným trestům odnětí svobody.

Jsme svědky situace, kdy je náš útvar označován za špatný, nevýkonný, a z kterého unikají informace. Neobjektivní hodnocení útvaru a následné srovnávání s jinými útvary je možná mediálně zajímavé, ale účelové a nepravdivé. Zbytečně tak vyvolává emoce a vytváří příkopy mezi policisty, kteří by naopak měli spojit své síly a spolupracovat. Skutečná statistika úspěchů a problémů (včetně široce mediálně diskutovaných úniků informací) je totiž zcela jiná a naopak hovoří o výkonnosti útvaru a dobré práci naprosté většiny jeho policistů.

plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild
ředitel ÚOKFK
10. června 2016

 

vytisknout  e-mailem