Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko ředitele ÚOKFK SKPV

Stanovisko ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) plk. Mgr. Tomáše Martince k mediálním výstupům bývalého policisty ÚOKFK SKPV Zdeňka Ondráčka. 

V poslední době se bývalý policista ÚOKFK SKPV Zdeněk Ondráček mediálně prezentuje jako odborník na korupci a poskytuje různé informace, které nejsou z mého pohledu objektivní.
 
Zdeněk Ondráček přišel na ÚOKFK SKPV 1. listopadu 2009 z Odboru obecné kriminality v Hradci Králové, kde několik let vyšetřoval násilnou trestnou činnost. V rámci ÚOKFK SKPV byl zařazen na Odbor korupce a ochrany zájmů Evropské unie, kde působil do 13. ledna 2011. Tehdy sám požádal o přeřazení na Odbor mezinárodní spolupráce a metodiky z důvodů, aby mohl uplatnit své teoretické znalosti v oblasti vyšetřování korupce, kterou však vyšetřoval pouze jeden rok. Praktické zkušenosti v oblasti boje proti korupci tedy téměř žádné nemá. Otázka jím prezentované kauzy bývalého prezidenta NKÚ, kterou se zabýval, neměla nic společného s korupcí, jednalo se o bagatelní trestnou činnost (neposkytnutí materiálů Poslanecké sněmovně). Kauza Opencard, kterou Z. Ondráček také zpracovával, mu byla předchozím vedením na základě vyhodnocení odebrána a předána jinému zpracovateli, nikoliv z důvodů nějakého bránění v řádném procesním postupu, ale naopak. Dnes je v této kauze obviněno 7 osob. Pokud Z. Ondráčkovi někdo bránil jakýmkoliv způsobem ve vyšetřování, ať sdělí kdo konkrétně a jak. Jinak jsou jeho dosavadní výroky velmi vágní, nevěrohodné a populistické.
 
Pokud se týká jeho informací, kolik policistů v rámci ÚOKFK vyšetřuje korupci, jsou informace opět účelově zavádějící. Specializovaný odbor v počtu cca 40 policistů se oproti minulosti zabývá pouze korupcí. Dříve řešil i problematiku zneužívání dotací z fondu EU, kterou jsem však po svém nástupu do vedení útvaru předal na jiný odbor. Skutečností je, že odbor korupce není personálně naplněn, a to z důvodů úsporných opatření u policie, kdy nelze vzhledem k objemu mzdových prostředků na útvar posílit kapacity nejen na problematiku korupce, ale i jiné problematiky, které útvar řeší (daňová kriminalita, veřejné zakázky, praní špinavých peněz, zajišťování výnosů z trestné činnosti, vojenské zakázky atd.) Již více jak rok má ÚOKFK SKPV o 60 policistů méně a pravděpodobně dojde k dalšímu snižování početních stavů vzhledem k reformám v policii. I já vím, jak by bylo možné lépe postihovat korupci a další hospodářskou trestnou činnost, ale vzhledem k finančním prostředkům, a s tím souvisejícímu personálnímu stavu, musí útvar zvládat svoji činnost s vypětím všech sil. Omylem pana Ondráčka je, že korupci na útvaru řeší pouze 40 policistů. Pravděpodobně a ne snad úmyslně opomenul, že korupce je řešena i na našich expoziturách. Příkladem uvádím, že v loňském bylo na ÚOKFK řešeno celkem 118 korupčních případů se 159 obviněnými osobami. Specializovaný odbor v Praze šetřil 36 kauz a 82 případů bylo vyšetřováno na uvedených expoziturách. Celková prošetřovaná škoda byla 8,1 miliardy korun. Nelze tedy ani souhlasit, že by se jednalo o drobnou korupci z důvodů vytváření příznivých čísel pro statistiku. Pro srovnání, v roce 2010 bylo na útvaru prověřováno pouze 86 korupčních deliktů se škodou 562 milionů Kč. Domnívám se, že je náš útvar při pohledu na toto srovnání zejména v roce 2011 velmi úspěšný. Další případy korupce jsou standardně a v patřičné kvalitě řešeny na ostatních součástech policie, jako jsou krajská ředitelství policie.
 
Zdeněk Ondráček často ve svých vystoupeních poukazuje na neodbornost policistů ÚOKFK, kdy tito mají vysokoškolské vzdělání např. z oblasti zemědělství, teologie apod. Nepopírám, že jsou na našem útvaru takoví policisté. Tak jako bývalý kolega Ondráček, který vystudoval původně pedagogickou fakultu (obor sociální pedagogika) a následně si zdokonalil vzdělání na Policejní akademii na Slovensku, i tito policisté si doplňují odborná vzdělání, ne však vždy studiem na vysoké škole. Osobně vítám, když nově příchozí policisté mají ekonomické nebo právnické vzdělání, mnohdy však raději upřednostním letitou praxi v oblasti vyšetřování hospodářské kriminality, kterou nenahradí třeba i tři vysokoškolské tituly.
 
Pokud Z. Ondráček na svých přednáškách, např. na právnické fakultě, odborně přednáší, jak si musel do práce kupovat žárovky, náplně do tiskáren apod., tak bych jako student litoval času stráveného na takové přednášce. Osobně mě to však nepřekvapuje, když znalosti v oblasti boje proti korupci má pouze z jednoročního působení na specializovaném odboru. To neznamená, že není zkušený policista s léty praxe ve vyšetřování.  Nemám rád pokrytectví, kterého se někteří dopouští po svém odchodu od policie. Každý policista na jakékoliv součásti se potýká s nedostatečným materiálním a technickým zabezpečením. Neustálé krácení rozpočtu neumožňuje vykrývat veškeré požadavky a potřeby, což není ale problém jenom v policii, ale i ve školství, zdravotnictví atd.
 
Od bývalého kolegy Ondráčka jsem za svého působení v pozici ředitele neslyšel jediný podnět na zlepšení činnosti v rámci útvaru, slyšel jsem od něj pouze kritiku na předchozí vedení útvaru. Teď jsem jeho kritice podroben i já. Je zajímavé, že veškeré problémy, které dnes popisuje veřejnosti, neprezentoval krátce před svým ochodem do civilní sféry, kdy jsem neumožnil, aby se stal vedoucím jednoho z pracovišť. Jako jeden z důvodů ukončení svého služebního poměru Z. Ondráček uvedl, že v roce 2011 došlo v jeho příjmech k poklesu o 60 tisíc korun, což ohrožuje možnost jeho financování závazků. Věřím, že současným profesním zaměření má lepší ekonomické i materiální vymoženosti.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          plk. Mgr. Tomáš Martinec
                                                                                                                                                                          ředitel ÚOKFK SKPV
 
                                                                                                                                                                         21. května 2012

vytisknout  e-mailem