Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko Policie ČR k “únikům informací” v aktuální trestní kauze

Nejen v kauze “Dozimetr”, ale i jiných trestních kauzách dochází ke zveřejňování části spisů ve sdělovacích prostředcích. Jaká je realita? 

 

Ve středu 15. června 2022 zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV realizaci, v rámci které byly příslušné dokumenty mající vztah k zahájení trestního stíhání konkrétních osob, k domovním prohlídkám a dalším procesním úkonům, doručeny 80 fyzickým a právnickým osobám, včetně jejich právních zástupců.

Tyto písemnosti byly dotčeným stranám doručeny v šest hodin ráno téhož dne, přičemž je v těchto případech nezbytné a obvyklé, že obsahují konkrétní informace o trestné činnosti, včetně skutkové podstaty, detailního popisu děje a zároveň jasně identifikují konkrétní osoby, jejich roli v daném případu i procesní postavení. Bez takto detailního zdůvodnění by přitom konkrétní procesní úkony neměly šanci na úspěch a byly by v dalším řízení nepochybně napadeny.

Konkrétní informace obsažené ať už v usnesení o zahájení trestního stíhání či v dalších dokumentech, se ve sdělovacích prostředcích objevily v řádu hodin od doby, kdy byly tyto písemnosti doručeny zúčastněným stranám.

Je zřejmé, že v situacích, kdy je s konkrétními informacemi ze zákonných důvodů seznámeno několik desítek lidí mimo soustavu orgánů činných v trestním řízení, není v ničí moci zajistit, aby se tyto informace následně nestaly veřejnými.

Motivace ke zveřejnění takových informací může být pro jednotlivé strany procesu různá, avšak v řadách kriminalistů a vyšetřovatelů se objektivně hledá těžko.

plk. Kateřina Rendlová
odbor komunikace a vnějších vztahů, PP ČR
19. 06. 2022

vytisknout  e-mailem