Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k pořadu „Policie v akci"

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel požádal o informace vztahující se k televiznímu pořadu „Policie v akci“. Konkrétně požádal o následující informace:

minulý měsíc jsem náhodou narazil na televizní pořad Policie v akci. Vystupují v něm policisté ve skutečných uniformách s výsostnými znaky ČR a za použití služebních vozidel. I dle ladění je pořad pro běžného občana velice úzce spjat s Policií ČR. Jak jsem si všiml, jezdí policisté při běžných jízdách nepřipoutaní, totéž kameramani a další doprovod. Chci se proto zeptat, (1) zda je toto u policistů běžný postup, zda mají výše uvedené osoby nějakou výjimku ze zákona a zda toto považujete za dobrý příklad zbytku obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že nejde o pouhé „dodržování dopravních předpisů“, ale i používání logiky a zdravého rozumu ve vztahu k riziku a důsledkům nehod, nedokážu najít nijaké (ať již jen trochu rozumné) vysvětlení. Plošné vysílání podobných jízd mi připadá také velmi kontraproduktivní. Také by mne dle z. 106/1999 Sb. v této souvislosti zajímalo, zda (2) se jedná o skutečná vozidla Policie ČR, pokud ano, (3) zda byla použita ve službě či zda byla pronajata (na základě jakého zákona, komu a za jaké ceny) a (4) kdo platil pohonné hmoty v průběhu natáčení. V případě zjištěné nezákonnosti jednání v souvislosti s natáčením tohoto pořadu prosím o informaci, (5) jak bylo s danými skutky (včetně jízd bez připoutání, přímých důkazů je z natáčení dost) konkrétně reálně naloženo, nebo kde lze přesné informace z výsledků řízení dohledat. Případně také (6) co plánuje policie jako veřejnou reakci a osvětu proti tomuto jednání (míněno mediální reakci jasnou, u veřejnosti stejně plošně viditelnou), nakonec i pro záchranu svého dobrého jména.“

Policie České republiky sdělila žadateli následující informace:

K pořadu s názvem „Policie v akci“, který se vysílá na FTV Prima, a který není dokumentem, ale hraným televizním seriálem, uvádíme, že Policie České republiky se na tvorbě tohoto seriálu žádným způsobem nepodílí a za případné protiprávní jednání herců, kteří vystupují v roli policistů, nenese žádnou odpovědnost. „Služební“ vozidla, „uniformy“ či jiné pomůcky jsou v pořadu pouhými rekvizitami. Policie České republiky není jejich majitelem a ani je nijak nevyužívá.

Vámi popisované  jednání "herců" patří do kategorie takzvaných "ostatních přestupků", kdy z dostupných statistik nelze vyfiltrovat, zda se takového přestupku dopustil v rámci silničního provozu běžný řidič nebo "herec" při natáčení. Proto konkrétní informaci k přestupkům "herců", tedy zda, kdy, kým, a jak byly řešeny, nemůže Policie České republiky poskytnout.

Co se týče přestupků zachycených na záběrech prezentovaných na TV PRIMA, řeší Policie České republiky takové situace v souladu se zákonem, kdy je věc zadokumentována a postoupena k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. Nicméně, stejně jako při řešení přestupků přímo na ulici, ani tyto správní delikty nemají samostatnou statistickou kategorii a ze všeobecných statistik nelze zjistit, kolik přestupků spáchaných při natáčení bylo oznámeno správnímu orgánu.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.  Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Vzhledem k tomu, že Policie České republiky nemá požadovanou informaci k dispozici, a musela by takovou informaci vytvořit na základě analýzy jednotlivých správních, případně trestních spisů, jedná se v bodě 5) žádosti o požadavek na vytvoření nové informace, na který se z výše uvedených důvodů informační povinnost nevztahuje.

Pokud se domníváte, že byl v nějakém konkrétním případě spáchán trestný čin nebo přestupek, můžete se s podnětem obrátit na místně a věcně příslušný útvar Policie České republiky. V tomto případě na Krajské ředitelství hl. m. Prahy, přičemž dané jednání konkretizujte a uveďte díl seriálu, datum a čas odvysílání.

K Vašemu dotazu ještě uvádíme, že policista má při výkonu služby určité výjimky, které jsou specifikovány č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Na herce při jejich umělecké činnosti (byť by se jednalo o příslušníky Policie České republiky vykonávající tuto uměleckou činnosti v době mimo výkon služby) se tyto výjimky nevztahují.

Děkujeme za Váš zájem a obavu o dobré jméno Policie České republiky. V pokračování vysílání pořadu, i přes kritické připomínky diváků, nemůže Policie České republiky soukromému subjektu nijak bránit, a proto jí nezbývá než se od něj distancovat, což také již v počátku učinila (viz odkaz na tiskovou zprávu ze dne 16. 10. 2017: http://www.policie.cz/clanek/reakce-na-serial-policie-v-akci.aspx).

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 30. 1. 2019

vytisknout  e-mailem