Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Staň se členem našeho týmu!

KRAJ VYSOČINA: Mladým lidem nabízíme stabilní a perspektivní povolání 

Ukončili jste úspěšně střední školu, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu a uvažujete o svém budoucím zaměstnání? Zvolte si povolání policisty. Povolání policisty je prestižní, atraktivní a mnohdy také poměrně adrenalinové zaměstnání s možností kariérního růstu.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nabízí v současné době mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky. V současné době přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří budou služebně zařazeni v rámci pořádkové nebo dopravní policie na obvodních odděleních i dopravních inspektorátech v našem kraji. Uchazečům nabízíme stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod, které za to stojí.
V našich řadách uvítáme uchazeče, kteří trvale žijí v Kraji Vysočina a kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku v našem kraji, kteří by dohlíželi na bezpečnost a plynulost  provozu na silnicích Vysočiny a bojovali by společně s námi proti kriminalitě.
Každý zájemce o přijetí do služebního poměru musí splňovat základní předpoklady:
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který
• o přijetí písemně požádá,
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou),
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• je plně svéprávný,
• je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti,a také zdravotní prohlídku.
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na příslušný základní útvar. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují řízenou praxi na mateřských odděleních. Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina nebo k podrobnostem přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na konkrétní personalistky krajského ředitelství.
Kontaktní údaje na personální pracoviště Krajského ředitelství policie kraje Vysočina: 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Personalistka: Lenka KVÁŠOVÁ
Tel.:                 974 261 407, 725 661 028
Email:              krpj.nabor@pcr.czlenka.kvasova@pcr.cz
                       Lucie Koumarová
Tel:                 974 261 406, 727 914 663
Email:             lucie.koumarova@pcr.cz
Územní odbor Jihlava
Personalistka: Mgr. Leona DUBOVÁ
Tel.:                 974 266 400, 725 375 092
Email:               leona.dubova@pcr.cz
Územní odbor Havlíčkův Brod
Personalistka:   Bc. Libuše HUDCOVÁ
Tel.:                 974 271 400, 725 007 415
Email:               libuse.hudcova@pcr.cz
Územní odbor Pelhřimov
Personalistka:            Bc. Dana KOČEROVÁ
Tel.:                 974 274 400, 606 762 649
Email:               dana.kocerova@pcr.cz
Územní odbor Třebíč
Personalistka: Bc. Jitka ROHOVSKÁ
Tel.:                 974 277 400, 725 007 411
Email:              jitka.rohovska@pcr.cz
Územní odbor Žďár nad Sázavou
Personalistka: Mgr. Věra HAVLÍČKOVÁ
Tel.:                 974 282 400, 725 006 117
Email:               vera.havlickova@pcr.cz
Odkazy do noveho okna

NÁBOR 2017 - letáček

NÁBOR 2017 - letáček 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem