Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Roční vyhodnocení

Výsledky činnosti územního odboru Hradec Králové za rok 2010  

Zpráva o výsledcích činnosti Policie České republiky Krajské ředitelství policie Územní odbor Hradec Králové za rok 2010
 
Stejně jako v uplynulém roce, tak i v tom letošním si dovolujeme předložit výsledky naší práce za rok 2010. Osobně jsem velmi rád, že stabilizovaná bezpečnostní situace v našem teritoriu není prázdnou frází a Královéhradecko i nadále patří mezi nejbezpečnější regiony v České republice. O této skutečnosti vypovídají i níže uvedená statistická data.
 
Trestné činnost
V roce 2010 bylo na Územním odboru Hradec Králové (dále jen ÚO HK) oznámeno celkem 3 237 trestných činů. V porovnání s rokem 2009 jsme tak vloni zaznamenali mírný nárůst, a to konkrétně o 209 skutků. Počet objasněných trestných činů za období roku 2010 naopak mírně poklesl, kdy se v porovnání s rokem 2009 (1 531 případů – 50,6 %) podařilo v roce 2010 objasnit 1 367 činů (42,2 %). Tuto skutečnost přisuzujeme mimo jiné i úbytku policistů v řadách ÚO HK za sledované období.
 
Policisté ÚO HK v roce 2010 v souvislosti s trestnou činností vyšetřovali o 180 osob méně než v roce 2009. Klesl i počet případů trestné činnosti, z kterých byli obviněni recidivisté. V roce 2010 se jednalo o celkem 756 skutků oproti roku 2009, kdy se počet případů vyšplhal na 763. Pozitivním faktem je, že klesající tendencí měl i počet případů, na kterých se podílely osoby mladší patnácti let (22 skutků). Razantní pokles nastal v počtu případů páchaných mladistvými, kdy v uplynulém roce policisté stíhali 31 osob, což je o 25 méně než v roce 2009.

Násilných trestných činů bylo na ÚO HK za rok 2010 spácháno 174 (objasněno bylo 115 skutků – 66 %), přičemž v roce 2009 bylo spácháno 171 skutků a objasněno 117 (68,4 %).

Na poli hospodářské kriminality můžeme konstatovat pokles v počtu případů trestné činnosti za sledované období. Nadále pokračujeme v šetření případů týkající se padělání měny, neoprávněného držení platebních karet, úvěrových podvodů a nově úpadkových deliktů, mezi které zahrnujeme například zvýhodňování či poškození věřitele.
 
V souvislosti s majetkovými delikty hradečtí policisté v roce 2010 zadokumentovali celkem 2 024 skutků, ze kterých se podařilo objasnit 494 případů (24,4 %). Při porovnání s rokem 2009, kdy jsme vyšetřovali celkem 1.585 případů (+439 skutků) je zřejmé, že tato oblast trestné činnosti zaznamenala větší nárůst a dělá nám největší starosti.
 
Dopravní policisté za uplynulý rok zadokumentovali celkem 3 477 přestupků v dopravě. V blokovém řízení bylo vyřešeno 2 707 přestupků a vybraná částka v korunách přesáhla 2.300.000. K nejzávažnějším přestupkům se zařadilo nedodržování nejvyšší povolené rychlosti, nerespektování dopravního značení, nebo způsob jízdy. Policisté z dopravního inspektorátu ÚO HK zaznamenali pokles počtu případů, kdy řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu. Oproti roku 2009 (121 případů) toto číslo v uplynulém roce pokleslo na 79 zjištěných případů řízení pod vlivem alkoholu. Muži zákona v roce 2010 uložili celkem 40 kaucí v celkové částce 435.000 korun.
 
Celkem policisté na Královéhradecku vyšetřovali během uplynulého roku 1 213 dopravních nehod což přestavuje 5% pokles oproti roku 2009 (1 274). Smrtelně zraněných osob při dopravních nehodách byl v roce 2010 stejný počet jako v roce 2009 – tady dvacet. K poklesu došlo u zranění osob v souvislosti s dopravní nehodou - těžká zranění utrpělo v roce 2010 78 osob, s lehkým zraněním vyvázly osoby v 341 případech. V blokovém řízení se policistům podařilo vyřešit 455 dopravních nehod bez ohlašovací povinnosti.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl způsob jízdy (612 případů), nerespektování dopravního značení (243 případů), nebo nedodržování nejvyšší povolené rychlosti (220 případů). V šedesáti dvou případech měl podíl na dopravní nehodě alkohol.
 
Celková bezpečnostní situace
V průběhu uplynulého roku nedošlo i přes množství konaných kulturních a sportovních akcí k vážnějšímu narušení veřejnému pořádku. Již každoročně letní měsíce lákají rozlehlé plochy hradeckého letiště pořadatele nejrůznějších kulturních akcí. Během léta proběhlo na našem území sedm velkých kulturních akci, kterých se řádově účastnilo několik desítek tisíc návštěvníků. Fanoušky kopané jistě potěšil postup hradeckého fotbalového klubu do první ligy, ale pro policisty ÚO HK to znamenalo zabezpečit veřejný pořádek před a po skočení jednotlivých utkáních nejenom v Hradci Králové, ale i po příjezdových a odjezdových trasách příznivců především hostujících týmů. Celkem se v naší metropoli odehrálo devět fotbalových utkání, při kterých došlo k několika zákrokům policistů. Nejzávažnější případy protiprávního jednání jsme zaznamenali u fotbalových příznivců po zápasech hradeckého týmu s pražskými kluby.
 

Hradečtí policisté nezaostávali ani na poli prevence, kdy během uplynulého roku probíhala realizace projektu preventivně informačního centra v sídle Policie České republiky ÚO HK (bývalé okresní ředitelství). Úkolem tohoto centra, na kterém se částkou 200.000 korun podílelo i statutární město Hradec Králové, je pořádání přednášek pro skupiny osob především z města Hradec Králové různých věkových kategorií, od dětí předškolního věku, až po seniory.
Přednáškovou činností budou policisté informovat širokou veřejnost (děti, mládež, seniory, rodiče, chataře, cyklisty…) o rizikových jevech ohrožujících právě danou skupinu s radami a preventivními informacemi, jak se daným rizikům vyhnout, či jak minimalizovat následky. Přednášky mohou být například na téma vhodného zabezpečení majetku, možností ochrany objektů, bezpečnosti v silničním provozu, nebezpečí virtuální komunikace, mezi něž se řadí takzvaná „kyberšikana“, zvyšování právního povědomí mládeže, či prezentace práce jednotlivých složek Policie České republiky. V průběhu přednášek budou mít návštěvníci možnost shlédnout multimediální prezentace, videosnímky, či informační cykly. Součástí centra je i stálá expozice zaměřená na prezentaci Policie České republiky, včetně distribuce preventivních materiálů.
 

Preventivní působení
na občany všech věkových kategorií skutečně považujeme za jednu z našich priorit i s ohledem na počet konaných akcí, kterých jsme v minulém roce zorganizovali - celkem 97 akcí. Policisté ÚO HK se aktivně zapojili i do krajských preventivních projektů, za které můžeme jmenovat například „Zebra se za tebe nerozhlédne“,„Benamo“, „Senioři sobě“ apod.
 
Vzhledem k nárůstu trestné činnosti páchané na seniorech se také policisté preventivně informační skupiny zaměřili na intenzivnější práci zaměřenou právě na uvedenou rizikovou věkovou skupinu, která zahrnovala kromě přednášek i spolupráci s komisemi místních samospráv. V souvislosti s případem„falešného policisty“ preventisté operativně oslovili základní školy na teritoriu krajského města s cílem upozornit děti na možné riziko.
 
Závěrem mi dovolte vyjádřit prvořadý cíl za všechny policisty ÚO HK, kterým je i při restriktivních finančních opatřeních směrem k PČR, zajištění bezpečnosti ve svěřeném teritoriu a zároveň maximální spokojenost slušných občanů s naší prací.
  
 
 plk. Mgr. Petr Krása
vedoucí Územního odboru Hradec Králové
18. 2. 2011

vytisknout  e-mailem