Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tisková zpráva

Projekt „Středočeská šance“, Bezpečnostní situace ve Středočeském kraji. 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje představuje projekt „Středočeská šance“, který je společným projektem krajského ředitelství a hejtmana Středočeského kraje. Projekt „Středočeská šance“ je přistoupením k projektu „Dejte srdci šanci“, jehož cílem je vytvářet tzv. „bezpečná místa“, kde je v případě potřeby poskytnuta včasná laická pomoc při postižení člověka srdeční příhodou nebo jakoukoliv příhodou spojenou se selháním některé životní funkce ještě před příjezdem záchranné služby.

     K tomuto účelu bylo zakoupeno 6 automatických externích defibrilátorů FRx Philips. Pět těchto přístrojů bude umístěno ve vozidlech VW Passat, působících převážně na dálnicích ve Středočeském kraji. Pro tento účel byly proškoleny posádky těchto vozidel a další pracovníci krajského ředitelství. Jeden přístroj bude umístěn v budově Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Projekt „Středočeská šance“ je podporován Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje. Společným cílem je rozvíjet vzájemnou spolupráci policie a záchranky na území Středočeského kraje.
 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přebírá od hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha vozidlo – 17sedadlový Transit Minibus. Toto vozidlo  bude využito pro potřeby školního policejního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro zabezpečení výcviku a řízení praxe začínajících policistů na základních útvarech policie ve Středočeském kraji.
 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v roce 2009:
 
V personální oblasti – plánováno 3 944 pracovních míst policistů; k dnešnímu dni je 3 603 míst obsazeno; z dosud neobsazených 341 míst bude obsazeno (únor, březen 210) pouze 42 míst policistů. Celkem 299 pracovních míst policistů nelze v roce 2010 obsadit, neboť tato místa nejsou zajištěna mzdovými prostředky. V roce e 2009 ve Středočeském kraji nastoupilo 512 policistů.
Vývoj trestné činnosti – v roce 2009 bylo na území Středočeského kraje zjištěno 41 171 trestných činů, což je proti roku 2008 o 1 430 trestných činů méně. K poklesu došlo téměř ve všech sledovaných kategoriích – násilná kriminalita 1 162 tr.č. (-211tr.č.).; krádeže vloupáním 9 044tr.č. (-562tr.č.).; krádeže motorových vozidel 2 414 (-509 tr.č.); krádeže věcí z motorových vozidel 5 910 (-764 tr.č.). K zvýšení počtu došlo u trestných činů podvodu 586 tr.č (+253 tr.č.).
Vývoj v objasňování trestných činů – v roce 2009 bylo objasněno 14 405 tr.č., což je proti roku 2008 o 1 505 tr.č. objasněných více. K tomuto bylo ještě dodatečně objasněno 1 663 tr.č. z předcházejícího roku resp. let. Celková objasněnost stoupla o 4,7% na 34,99% u všech trestných činů. Násilná trestná činnost je objasňována na 59,1% (+5,28%), z toho vraždy na 93,1%; krádeže vloupáním 11,9% (+1,65%); krádeže motorových vozidel 12% (+4,1%); podvody 62,8% (+17,45%)
Dopravní nehody – v roce 2009 bylo policií ve Středočeském kraji vyšetřováno 11 183 dopravních nehod, což je proti roku 2008 o 10 870 dopravních nehod méně(-49,2%); usmrceno bylo 124 osob (-42); těžce zraněno 556 osob (-100); lehce zraněno 3 473 osob (-177).
V roce 2009 bylo pod vlivem alkoholu způsobeno celkem 789 (-244) dopravních nehod s těmito následky – usmrceno 14 osob (+6); těžce zraněno 42 osob (-14); lehce zraněno 280 osob (-122).
Hlavní sledované oblasti – v roce 2009 byl hlavní důraz kladen na odhalování základních příčin většiny delikventního jednání – detekce alkoholu v dopravě a odhalování výroby a distribuce drog na území Středočeského kraje. Při silničních kontrolách v dopravě bylo v roce 2009 zjištěno 8 138 případů požití alkoholu před jízdou (+3 318).
V roce 2009 bylo ve Středočeském kraji zlikvidováno 46 varen metamfetaminu a 11 indorových hydroponních pěstíren marihuany. Celkem bylo realizováno 304 pachatelů drogových trestných činů (+93).
 
Jako přidaná hodnota byla pro rok 2010 zřízena telefonní linka 974 861 717 a e-mail: drogam.stop@seznam.cz, k možnosti předávání adresného či anonymního poznatku k výskytu výroby či distribuce drog.
 
 
Priority Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – pro rok 2009 byly vyhlášeny priority – preventivní činnost v oblasti veřejného pořádku; personální doplnění a stabilizace; vzdělávání; vnitřní a vnější komunikace. Na podkladě hodnocení činnosti a výslednosti policie za rok 2009 bylo rozhodnuto o stanovení resp. úpravu priorit pro rok 2010
 
  • Preventivní činnost v oblasti veřejného pořádku
  • Personální stabilizace a vzdělávání
  • Vnitřní a vnější komunikace
  • Protikorupční aktivity
 
Vedení – rok 2009 byl prvním rokem aplikace reformních změn v Policii České republiky;
v roce 2009 byl proveden první samostatný průzkum veřejného mínění, který bude v roce 2010 opakován;
v roce 2009 byla Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje udělena cena Společnosti pro jakost – „Úspěšná organizace 2009“

Soubory ke stažení:

Vývoj dopravní situace

Přehled trestné činnosti

 

vytisknout  e-mailem