Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Padělání a pozměnění veřejné listiny je trestné

Tisková zpráva z dnešního brífinku. 

Téměř roční práce na případu padělání vysokoškolských diplomů a středoškolských vysvědčení kriminalistům služby kriminální policie a vyšetřování z ÚO Praha - ZÁPAD přinesla první výsledky.
 
"Z výroby a prodeje falešných vysokoškolských diplomů a maturitních vysvědčení jsme obvinili šestatřicetiletého muže ze Znojemska. Muž sám užíval minimálně od roku 2008 neoprávněně titul inženýra ", řekla na dnešním brífinku novinářům por. Bc. Renata Dolejšová, kriminalistka územního odboru Praha venkov - ZÁPAD.

Muž byl zadržen při fingovaném nákupu vysokoškolského diplomu 25. června 2013 policisty hospodářské kriminality z Prahy - ZÁPAD v Rudné u Prahy. Na samém začátku jeho protiprávní činnosti byl inzerát, který zveřejnil na různých internetových stránkách. Po získání prvotních kontaktů inzerát stáhnul a držel se takto navázaných kontaktů. Vše pak dál fungovalo na systému doporučení. Veškerá komunikace probíhala pouze přes pro tento účel založené emailové schránky.

Požadované dokumenty vyráběl v dílně, která byla nalezena v místě jeho bydliště. Při domovní prohlídce byla zajištěna výpočetní technika, papíry formátu A4 se státním znakem a vodoznakem a téměř tři desítky razítek většinou se státním znakem. Muž pomocí razítek středních a vysokých škol působících na území České republiky, finančních úřadů, notářů, tlumočníků, znalců, papírů s vysokou kvalitou grafického provedení opatřené vodoznakem a státním znakem vyhotovil bez problémů jakýkoli dokument, který bylo jen velmi těžko rozeznat od originálu. Takových dokumentů vyrobil desítky kusů. Jen těch nepovedených bylo při domovní prohlídce zajištěno téměř dvacet kusů.

"Pro muže nebyl problém vytvořit maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysokoškolský diplom s tituly JUDr., Mgr., Ing., MUDr., Bc. Cena takového dokumentu se pohybovala podle náročnosti a času, který bylo nutné na jeho vyhotovení vynaložit. Nejlevnější byl titul Bc. a to dvacet tisíc korun. Nejdražší tituly pak přišli "studenta" na osmdesát tisíc.
"Obviněný operoval po celé České republice a zájemci byli čeští i cizí státní příslušníci. Předpokládáme, že počet obviněných se může v průběhu vyšetřování zvýšit. Protiprávního jednání se nedopouští jen osoba, která padělá veřejnou listinu, ale také osoba, která si takovouto listinu opatří.
Svou činnost měl muž velmi promyšlenou a pečlivě si zjišťoval informace o předmětech, které se na dané vysoké škole vyučují a také o tom, kdo v daném období školu vedl. Práci kriminalistům ztěžovala jeho velmi důsledná komunikace, při které byl velmi opatrný. Nikdy nebyl při sjednávání "obchodů" konkrétní a data, která měla být a byla využita u padělku, si nechal říct maximálně den před vyhotovením a předáním padělku. Ten pak na schůzce vyměnil za peníze.

Upozorňujeme zaměstnavatele, aby byly pozorní a pravost diplomu uchazeče o práci si ověřili. Stejně tak pracovníci úřadů, které vydávají doklady totožnosti, do kterých se zapisují vysokoškolské tituly, by měli zvýšit svou pozornost předloženým dokladům. Pravost lze nyní ověřit například na internetových stránkách. Zde stačí vyplnit originální číslo, které mají diplomy, maturitní vysvědčení, ale i výuční listy. V současné době je v tomto systému zaevidováno víc než osmdesát tisíc diplomů. Pečlivým a důsledným ověřením lze předejít následným nepříjemnostem. V případě, že zjistíte nepravost těchto dokumentů, sdělte tuto skutečnost Policii ČR.

Za posledních pět let počet evidovaných skutků trestného činu padělání a pozměnění úřední listiny, stále stoupá. Nejedná se jen o padělání diplomů a vysvědčení, ale všech dokumentů, které jsou úředními listinami jako například doklady totožnosti. V roce 2008 jsme evidovali 583 skutků a v roce 2012 již 737. Ve Středočeském kraji to bylo 81 případů v roce 2012. V letošním roce od prvního ledna do konce června evidujeme 303 skutků na celém území České republiky, z toho ve Středočeském kraji 36 případů. Objasněnost případů padělání a pozměnění úřední listiny je téměř průměrně osmdesát procent. V letošním roce bylo objasněno již 191 případů. 

 
Padělání a pozměnění veřejné listiny" § 348 trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb.,
  • Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou
  • Kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo
  • Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
„Nedovolená výroba a držení pečetidla, státní pečeti a úředního razítka“ (§ 349)
  • Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo
  • přechovává pečetidlo státní pečeti
  • nebo razítko orgánu veřejné moci s vyobrazením státního znaku nebo
  • razítko, jehož otisk je povinnou součástí veřejných listin,
  • anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
 
por. Bc. Štěpánka Zatloukalová                           
23. července 2013


 

vytisknout  e-mailem